[PR] เอสเอพี แนะกรอบแนวคิดพื้นฐานสำหรับการดำเนินธุรกิจแบบดิจิตอล ช่วย เอสเอ็มอี สู่เส้นทางการเป็นองค์กรดิจิตอลอย่างแท้จริง

กรุงเทพ – 8 มิถุนายน 2559 – ปัจจุบัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( เอสเอ็มอี ) ในเอเชียแปซิฟิก กำลังประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจแต่ละวัน สืบเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจฝืดเคือง ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่สูงขึ้น การขาดแคลนเงินทุนที่จำเป็นในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจหรือขยับขยายธุรกิจที่มีอยู่ให้เติบโตขึ้น รวมถึงคู่แข่งที่เพิ่มจำนวนขึ้นและเข้มแข็งมากขึ้นทั้งในตลาดประเทศไทยและต่างประเทศ และช่องว่างด้านทักษะของบุคลากร เป็นต้น

นอกจากนั้น ธุรกิจเอสเอ็มอีต่างต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ท่ามกลางคู่แข่งจำนวนมากในตลาด ตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลายล้านเหรียญ ไปจนถึงบริษัทสตาร์ทอัพที่มีความทันสมัยกว่า และดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วกว่า

sap-the-future-of-smes-lies-in-digital-business-framework

แต่เอสเอ็มอีเหล่านี้ ยังมีโอกาสในการยกระดับความคล่องตัวและความเร็วเพื่อบุกเข้าสู่ตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถใช้ประสบการณ์ที่ตนเองมีเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับบริษัทสตาร์ทอัพต่าง ๆ ได้ โดยมีเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีเหล่านี้ มีข้อได้เปรียบทั้งในด้านความเร็ว ค่าใช้จ่าย และความง่ายในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้จาก ไอดีซี และเอสเอพี พบว่า เกือบ 1 ใน 3 ( 29 เปอร์เซ็นต์ ) ของผู้นำธุรกิจเอสเอ็มอีในเอเชียแปซิฟิคกล่าวว่า พวกเขาเสียเวลาส่วนมากไปกับการบริหารจัดการการปฏิบัติงานในแต่ละวัน แทนที่จะวางแผนสำหรับการเติบโตของธุรกิจ

นอกจากนี้ ผลการศึกษาดังกล่าวยังพบว่า 55 เปอร์เซ็นต์ของผู้นำธุรกิจเอสเอ็มอีมองเห็นแนวโน้มที่ดีของธุรกิจจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในขณะที่ 47 เปอร์เซ็นต์ เชื่อว่าการให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของธุรกิจ ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เกินครึ่งของผู้นำธุรกิจเอสเอ็มอี ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอลเป็นอันดับแรกในการบริหารธุรกิจ

นอกจากนั้น กว่า 1 ใน 4 ของ ผู้นำธุรกิจเอสเอ็มอีเหล่านี้ ยังมองไม่เห็นคุณค่าจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนธุรกิจของตนสู่ระบบดิจิตอล เนื่องมาจากความกังวลด้านความเสี่ยง ก้าวแรกที่สำคัญของเอสเอ็มอี ในการสร้างมูลค่า และสร้างโอกาสเติบโตให้กับธุรกิจ มาจากกรอบแนวคิดพื้นฐานด้านดิจิตอล ( digital framework ) ทั้งนี้ ธุรกิจเอสเอ็มอีควรดำเนินธุรกิจอย่างทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีระดับเดียวกับองค์กรใหญ่ในปัจจุบัน แทนการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่เริ่มตกยุค

ยกตัวอย่าง เช่น บริษัท MEMEBOX บริษัทเครื่องสำอางสตาร์ทอัพสัญชาติเกาหลี ที่ได้ใช้ประโยชน์จากโซลูชั่นเอสเอพี ในแผนการขยายธุรกิจสู่ประเทศจีน อเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปพร้อม ๆ กับการขยายช่องทางซื้อขายจากออนไลน์มาสู่หน้าร้าน การใช้เทคโนโลยี ช่วยให้ MEMEBOX สร้างความชัดเจนในการดำเนินงานฝ่ายโลจิสติกส์ได้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้บริษัทขยายตัวบนแพลตฟอร์มศูนย์กลางเพียงหนึ่งเดียวสำหรับทุกเครือข่ายทั่วโลกได้

sap-the-future-of-smes-lies-in-digital-business-framework-2

เทคโนโลยีควรมีส่วนช่วยในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตขึ้น ไม่ใช่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ระบบดิจิตอลไม่ได้เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมใหม่อีกต่อไป แต่มันคือความจำเป็นต่อการอยู่รอดของแต่ละองค์กร

กรอบแนวคิดพื้นฐานสำหรับองค์กรดิจิตอล ( Digital Business Framework )

เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศไทย เปลี่ยนแปลงตนเองและกลายเป็นองค์กรดิจิตอลอย่างแท้จริง เอสเอพี ได้ออกแบบและสร้างสรรค์กรอบแนวคิดพื้นฐานสำหรับเอสเอ็มอี เพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ระบบดิจิตอล โดยกรอบแนวคิดพื้นฐานสำหรับองค์กรดิจิตอล ( Digital Business Framework ) ดังกล่าว จะช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถดำเนินธุรกิจแบบดิจิตอลได้อย่างแท้จริง ด้วยการครอบคลุมทุกมุมของธุรกิจ เอสเอ็มอีสามารถดำเนินกลยุทธ์ด้านดิจิตอลในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

  • แกนหลักแบบดิจิตอล: ด้วยแกนการทำงานหลักแบบดิจิตอล เอสเอ็มอีสามารถดำเนินธุรกิจได้แบบเรียลไทม์ และต่อยอดข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจเพื่อการคาดการณ์และพัฒนาการตัดสินใจ การเพิ่มผลผลิต และการเพิ่มกำไรได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
  • ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า: การพัฒนาประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าผ่านการบริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย ผ่านการผสมผสานการตลาด การขาย การให้บริการ และการค้า ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน
  • การมีส่วนร่วมของบุคลากร: ทุกวันนี้ ผู้คนทำงานหนักขึ้น แต่ประสบความสำเร็จน้อยลง เนื่องมาจากความซับซ้อนภายในองค์กร เอสเอ็มอีจำเป็นต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมของบุคลากรและมีการวิเคราะห์ที่ลึกขึ้น เพื่อช่วยในการค้นหาและรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดให้อยู่กับองค์กรไปในระยะยาว
  • เครือข่ายธุรกิจ และการร่วมมือกับซัพพลายเออร์: การร่วมมือกันระหว่างตลาดต่าง ๆ คือกุญแจสำคัญสู่การสร้างมูลค่าให้กับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเอสเอ็มอีที่กำลังก้าวสู่การเป็นสากลมากขึ้น ความท้าทายและโอกาสที่ใหญ่ที่สุดในการเชื่อมต่อ ecosystem ต่าง ๆ เป็นวงกว้าง คือจำนวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นแบบยกกำลังและสูญหายไปในเครือข่าย การใช้โซลูชั่นที่เหมาะสม จะช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถส่งต่อข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งมอบข้อมูลเชิงลึก และเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการที่บริษัทต่าง ๆ แลกเปลี่ยนและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น
  • สินทรัพย์และ อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ ( IoT ) : เอสเอ็มอีสามารถต่อยอดการพัฒนาไอโอทีเพื่อสร้างมูลค่าที่มากขึ้นให้แก่ลูกค้าได้ พร้อม ๆ ไปกับการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ และรูปแบบรายได้ใหม่ ผ่านการสร้างพันธมิตรรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการใช้ดิจิตอลเข้ามาช่วยในการทำงานพื้นฐาน เอสเอ็มอีจะสามารถรองรับการพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถกลายเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นได้เช่นกัน

กรอบแนวคิดพื้นฐานด้านดิจิตอล ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีต่าง ๆ สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้เร็วขึ้นและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม แทนที่จะรอโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียว เอสเอ็มอีควรเริ่มต้นโดยการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ และมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวัน

 

 

เกี่ยวกับ เอสเอพี

sap_banner

เอสเอพี ผู้นำในด้านซอฟแวร์ระบบการจัดการองค์กร ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรในทุกขนาดมีประสิทธิภาพ จากทีมสำนักงานเบื้องหลังสู่ห้องประชุม จากคลังสินค้าสู่หน้าร้าน จากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสู่โทรศัพท์พกพา เอสเอพี ช่วยให้บุคลากรและองค์กรทำงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยให้เข้าถึงตลาดได้อย่างลึกซึ้ง นำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันและบทบาทผู้นำของตลาด แอพลิเคชั่นและบริการของเอสเอพีช่วยให้ผู้ใช้กว่า 293, 500 ราย สามารถดำเนินธุรกิจอย่างก้าวหน้ามีผลกำไร ปรับตัวได้ฉับไว และเติบโตอย่างยั่งยืน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชม www.sap.com


About TechTalkThai_PR

Check Also

Free webinar สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน AWS : “ตั้งค่า S3 และ CloudFront อย่างไรให้ต้นทุนเว็บไซต์ถูกลงได้อีก ครั้งที่3” by Classmethod Thailand

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม Classmethod Webinar สัมมนาออนไลน์ฟรี สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน AWS โดยเนื้อหาจะสอนวิธีการ deploy เว็บเพจ Static ในราคาที่ถูกแสนถูก ใช้งานได้จริง ด้วยเงินแค่หลักสิบ

[Video] “ดูโฮม” สามารถปฏิวัติรูปแบบในการบริหารธุรกิจในการจัดการสินค้าและดูแลมาตรฐานได้อย่างไร

การนำโซโลชันจาก SAP มาใช้ และการให้ Atos มาเป็นผู้ดูแลและพัฒนาจัดการระบบ ช่วยให้ “ดูโฮม” สามารถปฏิวัติรูปแบบในการบริหารธุรกิจในการจัดการสินค้าและดูแลมาตรฐานได้อย่างไร