Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

งานวิจัยเผยหุ่นยนต์ยังไม่พร้อมแทนที่ครูในอนาคตอันใกล้แต่ช่วยเร่งการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้

มีการตีพิมพ์งานวิจัยที่ชื่อ “Social Robots for Education: A Review” ซึ่งนักวิจัยได้ศึกษาว่าการใช้หุ่นยนต์ในการสอนให้ผลดีเรื่องเฉพาะด้าน เช่น เลขจำนวนเฉพาะ หรือ คำศัพท์ แต่ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีปัจจุบันด้าน Speech Recognition และการปฏิสัมพันธ์ด้านสังคมทำให้หุ่นยนต์นั้นยังไม่สามารถกลายเป็นครูได้ในอนาคตอันใกล้แต่อาจเป็นผู้ช่วยสอนเพื่อเร่งการเรียนรู้ของเด็กได้

Credit: ShutterStock.com

Tony Belpaeme ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย Plymouth และ Ghent หัวหน้าผู้ศึกษางานวิจัยและมีประสบการณ์ด้าน Social Robotic มากว่า 2 ทศวรรษได้กล่าวว่า “เมื่อไม่กี่ปีมานี้นักวิทยาศาสตร์มีการสร้างหุ่นยนต์สำหรับงานในห้องเรียน สาเหตุเพราะงบประมาณด้านการสอนมีอย่างจำกัดและความต้องการเพื่อสอนส่วนตัวมีมากขึ้นจึงเกิดโซลูชันดังกล่าว” อย่างไรก็ตามสำหรับตอนนี้สิ่งที่จะเป็นไปได้สำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ Belpaeme กล่าวว่า “Social Robot อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาเหมือน กระดาษ กระดานดำ หรือแท็บแล็ต แต่หุ่นยนต์สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรียนกรณีที่มีทรัพยากรอย่างจำกัด” และยังเสริมว่า “หุ่นยนต์จะช่วยให้คุณครูมีเวลาไปทำสิ่งที่มนุษย์ถนัด เช่น มีความเข้าอกเข้าใจ เห็นใจ และระบบการให้รางวัล

จากการศึกษาบทความอื่นด้าน Science Robotics กว่า 100 งานพบว่าหุ่นยนต์มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลลัพธ์อาจเพราะความสามารถทางกายภาพ นอกจากนี้ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีอย่าง Speech Recognition ในตอนนี้ยังไม่ดีพอที่หุ่นยนต์จะเข้าใจการพูดเปล่งเสียงของเด็กได้ อีกความท้าทายหนึ่งของการใช้หุ่นยนต์ในหลักสูตรคือการบริหารจัดระเบียบเพราะอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในความเป็นจริง เช่น เด็กบางคนอาจได้รับความช่วยเหลือจากหุ่นยนต์มากเกินความจำเป็น ทั้งๆ ที่ปัญหาไม่ได้ยาก

เช่นกันเมื่อพูดถึงด้านจริยธรรมทางผู้เขียนงานวิจัยได้สรุปว่า “เราอยากฝากอนาคตด้านการศึกษาของลูกหลานเราไว้ในกำมือของเครื่องจักรมากแค่ไหนกัน จริงอยู่ที่โดยรวมผู้เรียนได้ผลลัพธ์ในเชิงบวกแต่ผู้ปกครองและคณะผู้สอนควรจะมีทัศนะคติอย่างระมัดระวัง ถึงแม้ว่ามีหลายงานที่กล่าวว่าการใช้งานหุ่นยนต์นั้นให้ผลดีงามด้านการสอนในหัวข้อเฉพาะด้าน แต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดด้านเทคนิคและบริหารจัดการ แต่ห้องเรียนในอนาคตอาจมีการใช้ผู้ช่วยโดยหุ่นยนต์จริงๆ ก็เป็นได้

ที่มา : https://cacm.acm.org/careers/230384-robots-will-never-replace-teachers-but-can-boost-childrens-education/fulltextAbout nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

CU Webinar: ขานรับการเติบโตของข้อมูล และการจัดการ Storage แบบง่ายๆ ด้วย IBM FlashSystem

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, Data Center Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ขานรับการเติบโตของข้อมูล และการจัดการ Storage แบบง่ายๆ ด้วย IBM FlashSystem" เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดของ Flash Storage และเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับนำไปใช้เพื่อรองรับงานทางด้าน AI, Analytics, SAP HANA และ Red Hat OpenShift ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Aruba ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital 18 มิ.ย. 2020 พร้อมเนื้อหาภาษาไทยทุกหัวข้อ

Aruba ขอเชิญ CIO, CTO, IT Manager, Network Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital งานสัมมนาใหญ่ประจำปีที่จะอัปเดตทุกเทคโนโลยีของ Aruba พร้อมแขกรับเชิญจาก WIRED และ SpaceX โดยเนื้อหาทั้งหมดจะมี Subtitle ภาษาไทย ในวันที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 9.00น. - 13.00น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้