“ชื่อเสียงและภาพลักษณ์” เหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ต้องปกป้องข้อมูล

Vormetric ผู้ให้บริการ Data Security Solutions ชื่อดัง ออกรายงาน 2016 Vormetric Data Threat Report ซึ่งสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับแผนงบประมาณ มุมมองด้านภัยคุกคาม อัตราการเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูล และจุดยืนด้านความมั่นคงปลอดภัย ของผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Security จากหลายองค์กรในสหราชอาณาจักร พบประเด็นสำคัญ ดังนี้

“สำหรับองค์กรในสหราชอาณาจักร 50% ระบุว่าการปกป้องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดในการปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กร แต่แผนงบประมาณของ IT Security กลับทุ่มให้กับประเด็นเรื่อง Compliance แทน คิดเป็น 48% ในขณะที่ประเด็นเรื่องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือลดลงเหลือ 45% เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า องค์กรในปัจจุบันมีปัญหาด้านการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะมีความปลอดภัยสูงสุด และองค์กรประสบความสำเร็จเชิงธุรกิจ” — Garrett Bekker นักวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลอาวุโสจาก 451 Research

สถิติอื่นๆ ที่น่าสนใจประกอบด้วย

  • 89% ขององค์กรรู้สึกว่าระบบของตนมีช่องโหว่ต่อการถูกโจมตีข้อมูลสำคัญมากกว่าสมัยก่อน ไม่ว่าจะจากทั้งภายในหรือภายนอก ในขณะที่ 23% รู้สึกว่าระบบของตนมี “ช่องโหว่สุดๆ”
  • สาเหตุที่ต้องปกป้องข้อมูลสำคัญอันดับหนึ่ง คือ “การปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์” (50%) รองลงมาคือ “ข้อกำหนดขององค์กร” (47%) และ “ต้องการสร้างแนวทางปฏิบัติที่มั่นคงปลอดภัยที่สุด” (41%)
  • แผนงบประมาณด้าน IT Security ตรงกันข้ามกับสาเหตุ โดย “ข้อกำหนดขององค์กร” เป็นประเด็นอันดับหนึ่ง (48%) ในขณะที่ “ชื่อเสียงและภาพลักษณ์” ตกลงมาเป็นอันดับสอง (45%)
  • 46% ขององค์กรเคยประสบกับการถูกเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูล (Data Breach) และประมาณ 1 ใน 5 (19%) เคยถูกขโมยข้อมูลออกไปสำเร็จภายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
  • 42% ที่วางแผนจะใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ระบุว่า การปกป้องข้อมูลสำคัญที่มาจากอุปกรณ์ IoT เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องสนใจเป็นอันดับแรก
  • แผนงบประมาณในช่วง 12 ปีต่อจากนี้ จะทุ่มให้กับ “การป้องกันระบบเครือข่าย” มากที่สุด (42%) รองลงมาคือ “เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์” (39%) ตามด้วย “การป้องกันอุปกรณ์ปลายทางและอุปกรณ์พกพา” (38%)
Credit: Rawpixel.com/ShutterStock
Credit: Rawpixel.com/ShutterStock

Compliance ไม่ใช่ตัวชี้วัดความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร

Bekker ยังระบุอีกว่า ข้อกำหนด (Compliance) ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร บางองค์กรที่มีการบังคับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด (เช่น TalkTalk, Morrison และอื่นๆ) ต่างเคยถูกขโมยข้อมูลออกไปทั้งสิ้น การทำตามข้อกำหนดไม่จำเป็นต้องหมายความว่าข้อมูลของบริษัทจะไม่ถูกเจาะและไม่ถูกขโมยออกไป

ลงทุนป้องกัน Data Breach อย่างไร้ประสิทธิภาพ

ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่หลายบริษัทวางแผนเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงปลอดภัยในปีถัดๆ ไป แต่แผนส่วนใหญ่มักเป็นการลงทุนกับเครื่องมือ เช่น อุปกรณ์สำหรับปกป้องเครือข่ายและเครื่องปลายทาง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่ตอบโจทย์การป้องกันภัยคุกคามที่นับวันจะทันสมัยและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์คือมีองค์กรถึง 1 ใน 5 ที่ต้องประสบกับปัยหาเรื่องถูกเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูลในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ที่มา: https://www.helpnetsecurity.com/2016/05/25/protecting-data/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

“Bitkub Academy Blockathon Boot Camp” ค่ายอบรมสุดร้อนแรงแห่งปี เสริมทักษะให้ก้าวทันโลกเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน [Guest Post]

เมื่อวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จํากัด อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ …

RISE เปิดตัวกองทุน SeaX Zero ตั้งเป้าขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน [Guest Post]

2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – ไรส์ (RISE) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร ผู้นำด้านการสร้างนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีภารกิจหลักในการเพิ่ม 1 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาค ได้จัดงาน “RETHINK 2023” …