[Guest Post] QAD จับมือ Quistem จัดทำรายการตรวจสอบความพร้อม หนุนกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์เริ่มสายการผลิตอีกครั้งหลังวิกฤติโควิด-19

QAD Inc. ผู้ให้บริการ Cloud ERP ซอฟต์แวร์ สำหรับระบบบริหาร จัดการ ให้กับธุรกิจการผลิตระดับโลก ร่วมกับ Quistem จัดทำเช็คลิสต์หรือรายการตรวจสอบความพร้อม เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในการเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาเริ่มการผลิตอีกครั้งภายหลังสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งเช็คลิสต์นี้ประกอบด้วย 13 หัวข้อสำคัญ ที่ซัพพลายเออร์ยานยนต์สามารถตรวจสอบการดำเนินการของธุรกิจ เพื่อจัดการและวางแผนการกลับมาผลิตอีกครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

” QAD ได้ร่วมมือกับ Mr. Cathy Fisher ประธานบริษัท Quistem ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านระบบการจัดการยานยนต์ เพื่อรวบรวมแนวทางที่เกี่ยวข้องสำหรับลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตยานยนต์ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานช่วง COVID-19 มีประสิทธิภาพสูงสุด  Ms. Terry Onica ผู้อำนวยการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์จาก QAD กล่าว เราเข้าใจดีว่าองค์กรต่างๆ ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้มาตราการช่วยเหลือพนักงานหลังจากผ่านภาวะวิกฤต แต่อย่างไรก็ตามสำหรับผลิตภัณฑ์หรือการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ซึ่งเช็คลิสต์ใน 13 หัวข้อนี้ จะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ผู้ผลิต เตรียมความพร้อมและกลยุทธ์ในการบริหารได้อย่างถูกต้อง

รายการตรวจสอบความพร้อมในการเริ่มการผลิตอีกครั้ง ให้เป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย 13 หัวข้อสำคัญ ดังนี้

 1. แผนสำรองฉุกเฉิน (Contingency Plans)
 2. สินค้าคงคลัง  (Inventory)
 3. ความต้องการจัดส่งแบบเร่งด่วนของลูกค้า (Immediate customer delivery requirements)
 4. แผนการส่งมอบและการขนส่งแบบเร่งด่วน (Immediate delivery plan including transportation)
 5. ผู้จัดหาสินค้าคงคลังและแผนการส่งมอบในระยะใกล้ (Supplier inventory and near-term delivery plan)
 6. ความพร้อมใช้งานของกระบวนการผลิตภายนอก (Availability of outsourced processes)
 7. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงของ COVID-19 (Temporary process changes due to virus risk reduction actions)
 8. แผนความต้องการผลิตภัณฑ์ ( Product/process requalification plan)
 9. ความถูกต้องเที่ยงตรงของคำสั่งในการทำงาน (Accuracy of work instructions)
 10. ความพร้อมของสถานที่ทำงานและการฝึกอบรม (Workplace availability and training)
 11. อุปกรณ์ เครื่องมือและการประเมินความเสี่ยง รวมถึงการบำรุงรักษา (Equipment, tooling and gauging restart risks and maintenance)
 12. โครงสร้างขั้นพื้นฐาน (Facility infrastructure)
 13. แผนการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง (Communication plans to all stakeholders)

OEM และซัพพลายเออร์ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการตรวจสอบความพร้อม สามารถดาวน์โหลดรายการเช็คลิสต์ฟรี ได้ที่นี่

นอกจากนี้ ยังสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือในอุตสาหกรรมยานยนต์ แผน 3 ขั้นตอน สำหรับผู้ผลิตยานยนต์เพื่อเตรียมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากวิกฤติ COVID-19 ได้จาก ลิงก์ด้านล่าง https://bit.ly/2ZyM7iN 

เกี่ยวกับบริษัท QAD Inc. – Enabling the Adaptive Manufacturing Enterprise

QAD Inc. เป็นผู้นำในการให้บริการซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning หรือ ERP บนระบบ Cloud สำหรับบริษัทผู้ผลิตระดับโลก ในขณะที่ผู้ผลิตทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะการหยุดชะงักที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภค เพื่อความอยู่รอดและการเติบโตของผู้ผลิต ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องสามารถคิดค้นและเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจได้อย่างทันท่วงที QAD เรียก บริษัท เหล่านี้ว่า “Adaptive Manufacturing Enterprises” ด้วยโซลูชันที่ QAD มี จะช่วยให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive), อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (Customer Products), อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage), อุตสาหกรรมสินค้าเทคโนโลยี (High-tech), อุตสาหกรรมหนัก (Industrial) และอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ (Life Sciences) สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์ QAD Adaptive ERP สนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กรโดยรวม ทั้งดานการผลิต   ซัพพลายเชน การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ และการวางแผนทรัพยากรในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท QAD ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 และ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานตา บาบาร่า ในรัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสำนักงาน 29 แห่งทั่วโลก รวมทั้งสาขาในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งมากว่า 40 ปี บริษัท ผู้ผลิตกว่า 2,000 รายได้ปรับใช้โซลูชัน QAD รวมถึงการวางแผนทรัพยากรองค์กร((ERP) การวางแผนอุปสงค์และซัพพลายเชน (DSCP) การดำเนินการค้าและการขนส่งทั่วโลก (GTTE) และระบบการจัดการคุณภาพ((QMS) เพื่อกลายเป็น Adaptive Manufacturing Enterprise

สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการโซลูชันระบบ QAD Adaptive ERP สามารถติดต่อทีมงาน QAD ประเทศไทย ได้ที่โทร: 02-202-9369 / 02-202-9363 หรืออีเมล: si3@qad.com

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.qad.com/th-TH


About Maylada

Check Also

[Guest Post] เสริมความแกร่งให้ธุรกิจ และปกป้องข้อมูลด้วย IBM QRadar SIEM และIBM FlashSystem Safeguarded Copy

เมื่อธุรกิจยุคดิจิทัล ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภัยไซเบอร์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แฮ็กเกอร์ ข้อมูลรั่วไหล และแรนซัมแวร์ที่เป็นอุปสรรคสำคัญคอยขัดขวางและสร้างความเสียหายอย่างมาก ทั้งงบประมาณในการกู้คืนระบบ เวลาและโอกาสทางธุรกิจ และที่สำคัญคือความเชื่อถือของลูกค้า ที่ไม่อาจประเมินเป็นตัวเงินได้

[Guest Post] งานแถลงข่าวกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “The Culture of Innovation” การสร้างวัฒนธรรมของสตาร์ทอัพ กุญแจสู่การสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม ของ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 : Amazon เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมากมาย เช่น Netflix, Stripe และ Airbnb ไปจนถึงสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ไม่ว่าจะเป็น Grab, …