QAD Cloud ERP: ทางออกสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัย ตอบโจทย์ Compliance และทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

ระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP นั้น เรียกได้ว่า ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกไปแล้ว เพื่อใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ, การวางแผนการผลิต, การควบคุมการผลิตและการวิเคราะห์ต้นทุน ซึ่งด้วยเหตุนี้เองก็ทำให้ระบบ ERP ในธุรกิจต่างๆ ได้ตกเป็นเป้าหมายของผู้ประสงค์ร้ายทั่วโลก ในการเจาะระบบโจมตีเพื่อขโมยหรือทำลายข้อมูลสำคัญของธุรกิจให้เกิดความเสียหาย

QAD ในฐานะของผู้นำทางด้านระบบ ERP สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตระดับสากล จึงได้ตอบโจทย์ความท้าทายข้อนี้ ด้วยระบบ Cloud ERP ที่จะทำให้ธุรกิจต่างๆ นั้นไม่ต้องกังวลต่อประเด็นด้าน Cybersecurity อีกต่อไป และยังช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษาระบบ ERP ให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างมาก ซึ่งในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกในประเด็นนี้กันครับ

ประเด็นด้าน Cybersecurity มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกอย่างไรบ้าง?

ในอดีตนั้นภัยคุกคามและการโจมตีระบบ Cybersecurity นั้นอาจสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจได้ไม่มากนัก เนื่องจากการโจมตีในอดีตนั้นไม่ได้มุ่งโจมตีภาคธุรกิจเป็นหลัก และความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดที่จะทำให้ธุรกิจต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวหรือถาวร

แต่ในปัจจุบันนี้ด้วยความซับซ้อนและระดับความรุนแรงในการโจมตีที่เปลี่ยนไป ในขณะที่ระบบ IT เองก็มีความสำคัญสูงขึ้นจนกลายเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแนวทางในการที่ผู้โจมตีระบบต่างๆ ใช้ในการสร้างรายรับเข้าสู่ตนเองนั้นเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ก็ทำให้ธุรกิจต่างๆ ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีกันมากยิ่งขึ้น ยิ่งระบบต่างๆ สามารถถูกโจมตีและสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากเท่าไหร่ เหล่าผู้โจมตีก็จะยิ่งมีแรงจูงใจในการโจมตีมากขึ้นเท่านั้น เพื่อจะได้เรียกค่าไถ่หรือสร้างรายรับในช่องทางอื่นๆ ให้กับตนเองมากขึ้นเท่านั้น

ที่ผ่านมา มีกรณีของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ถูกโจมตีจนธุรกิจต้องหยุดชะงักและเกิดความเสียหายอย่างคาดไม่ถึง จนบางแห่งอาจต้องหยุดดำเนินกิจการไปก็มี ประเด็นเหล่านี้เองทำให้เหล่าธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตต้องหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นด้าน Cybersecurity ของตนเองมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี การที่ธุรกิจใดๆ จะมีทีม Cybersecurity เพื่อดูแลรักษาระบบ IT ทั้งหมดของตนเองให้มีความมั่นคงปลอดภัยสูงนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระบบ ERP ที่มีความซับซ้อนสูง, มีส่วนประกอบมากมาย และยังเป็นระบบที่มีความเฉพาะทางแตกต่างกันไปตามแต่ละอุตสาหกรรมการผลิต ต้นทุนด้าน Cybersecurity ที่แต่ละธุรกิจจะต้องลงทุนนั้นจึงสูงมาก อีกทั้งบุคคลากรทางด้าน Cybersecurity ทั่วโลกเองก็กำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนก็ยิ่งทำให้ต้นทุนสูงยิ่งขึ้นไปอีก และนี่ก็กลายเป็นความท้าทายของธุรกิจอุตสาหกรรมและการผลิตทั่วโลกไป

ด้วยเหตุนี้เอง การดูแลระบบ ERP ด้วยตนเองจึงกลายเป็นเรื่องยากสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก ในขณะที่แนวโน้มของ Cloud ERP นั้นก็ได้เริ่มเข้ามากลายเป็นอีกทางเลือกให้กับธุรกิจเหล่านี้ ด้วยข้อดีหลากหลายประการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไปของธุรกิจในยุคปัจจุบันได้ รวมถึงประเด็นด้าน Cybersecurity ด้วย

การดูแลระบบ ERP ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ต้องทำอย่างไรบ้าง?

QAD ได้ทำการสรุปแนวทางการดูแลรักษาระบบ ERP ของธุรกิจ พร้อมเล่าถึงแนวทางที่ QAD ได้ทำเพื่อปกป้องระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัยเอาไว้เบื้องต้นดังนี้

 1. การอัปเดต Patch ให้กับระบบอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมทั้งระบบ Application และองค์ประกอบของระบบ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีเจาะระบบเข้ามา โดยระบบของ QAD นั้นจะมีอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ทำให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีความต่อเนื่อง ไม่ต้องห่วงถึงความเสียหายที่จะเกิด unplan Downtime หรือการโจมตีเจาะช่องโหว่อีกต่อไป
 2. มีการทดสอบด้านการทำ Penetration Testing และ Intrusion Testing อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกเจาะช่องโหว่ที่เป็นที่รู้จักและไม่เป็นที่รู้จักให้น้อยลง และต้องทำงานร่วมกับผู้พัฒนาระบบ ERP เพื่อให้ทำการอุดช่องโหว่ที่ถูกค้นพบในระดับของ Source Code ได้ ซึ่งทาง QAD ก็ได้ทำการทดสอบเหล่านี้เป็นขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาระบบ ทำให้ระบบถูกอุดช่องโหว่ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ธุรกิจองค์กรต่างๆ ไม่ต้องทำการทดสอบในประเด็นเหล่านี้ด้วยตนเอง
 3. มีกระบวนการในการทำ Incident Response ที่ชัดเจน โดยจะต้องมีทีมงานในการตรวจจับภัยคุกคามและการโจมตีต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที และรับมือกับกรณีต่างๆ นั้นอย่างรวดเร็วเพื่อจำกัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ โดยทาง QAD นั้นมีทีมดูแลด้านการทำ Incident Response ให้ตลอด 24×7 ทั่วโลก ช่วยรับมือเมื่อมีการโจมตีเกิดขึ้นจริงๆ ได้ โดยทีมงานรู้จักระบบ ERP ของตนเองเป็นอย่างดี และทำงานร่วมกับนักพัฒนาได้โดยตรง ทำให้การรับมือเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและรัดกุมยิ่งขึ้น
 4. ทีมงานมีความคุ้นเคยกับระบบ ERP เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถทำการรับมือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วที่สุด ซึ่งทาง QAD นั้นดูแลระบบของตนเองที่เปิดให้บริการ Cloud นี้โดยตรง ทำให้มั่นใจได้ในความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาระบบ
 5. มีการตรวจสอบและให้การรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบและรวมถึงกระบวนการในการดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งภายในองค์กรและสำหรับลูกค้าหรือคู่ค้าภายนอกองค์กร ว่าข้อมูลสำคัญทางธุรกิจจะไม่รั่วไหลออกไปอย่างง่ายดาย เชื่อมั่นได้ถึงกระบวนการในการจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งบริการ Cloud ของ QAD นั้นก็มีการตรวจสอบและได้รับ Certification ด้าน Cybersecurity อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ISO 27001, CSA STAR Level 2 Certification หรือ SSAE16 (SAS70) ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบและกระบวนการในการดูแลรักษานั้นมีความมั่นคงปลอดภัยเบื้องต้นเป็นอย่างดี และมีการทำ Risk Management อยู่เป็นประจำ

จะเห็นได้ว่าแนวทางเหล่านี้ต้องมีการเพิ่มขั้นตอนและกระบวนการในการดูแลรักษาระบบ ERP ไม่ได้มีเพียงแค่การทำให้ระบบ ERP ไม่ล่มหรือรองรับกระบวนการ การทำธุรกิจในขั้นตอนต่างๆ ได้ตามความต้องการของภาคธุรกิจนั้น ซึ่งประเด็นนี้ก็ทำให้ภาคธุรกิจต้องลงทุนในฝ่าย IT และ Cybersecurity เพิ่มเติมไม่น้อยทีเดียว โดยที่ผู้พัฒนาระบบ ERP นั้นหันมาให้บริการ Cloud ของตนเอง ก็สามารถช่วยบรรเทาภาระตรงนี้เหล่าธุรกิจองค์กรต่างๆได้ไม่น้อยเลย

QAD Adaptive ERP: โซลูชัน Cloud ERP ความมั่นคงปลอดภัยสูง สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะ

QAD Adaptive ERP นี้เป็นบริการ Cloud ERP ที่ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะ โดยบริการ Cloud ERP ของ QAD นี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2003 และเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 37,000 องค์กรใน 43 ประเทศทั่วโลก และมีการรับประกันด้าน Availability ที่ระดับ 99.5% เลยทีเดียว

Credit: QAD

ด้วยความที่ QAD ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะนี้ จึงทำให้ QAD มีความสามารถที่พร้อมจะตอบโจทย์การนำไปใช้งานในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีเป็นจำนวนมากในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่ QAD ERP ได้เข้าไปเป็นระบบการบริหารจัดการธุรกิจหลักให้กับ 93 ธุรกิจจาก 100 ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ทั่วโลก

โซลูชัน QAD Cloud ERP มีการรองรับการเข้าถึงข้อมูลและระบบการทำงานต่างๆ ได้จากทุกภูมิภาคทั่วโลกทันทีผ่าน Cloud และเรียกใช้งานได้ทั้งบนระบบ PC และ Mobile ตามต้องการ ซึ่งความสามารถเบื้องต้นของ QAD นั้นจะครอบคลุมในส่วนต่างๆ ดังเช่น

 • การติดตามด้าน Manufacturing Efficiency และการควบคุมแผนการผลิต
 • การติดตาม Supplier Performance และ Supply Chain
 • การติดตาม Inventory และการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ของธุรกิจ
 • การจัดการด้าน Customer Service
 • การตรวจสอบข้อมูลและทำ Compliance ทางด้านการเงินและอุตสาหกรรม
 • และอื่นๆ อีกมากมาย

QAD มีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการในประเทศไทย เพื่อช่วยให้ธุรกิจโรงงานและการผลิตในไทยก้าวสู่การทำ Industry 4.0 ได้อย่างมั่นคง

ติดต่อ QAD ประเทศไทยได้ทันที

สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการโซลูชันระบบ Cloud ERP ที่ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ สามารถติดต่อทีมงาน QAD ได้ที่คุณ ฐายิกา กงไกรลาศ โทร: 02-202-9375 หรืออีเมล์: t7k@qad.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …

Microsoft เลือกให้ Intel ผลิตชิปสำหรับงาน AI

ที่งานประกาศเกี่ยวกับแผนโรงงานผลิตชิปของ Intel นั้น มีความน่าสนใจอีกหนึ่งระหว่าง Intel และ Microsoft โดยเจ้าพ่อซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ได้เลือกใช้ชิปรุ่นใหม่ ’18A’ สำหรับเป็นฐานในสินค้าฮาร์ดแวร์ของตน โดยคาดว่ามูลค่าจะอยู่ที่ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ