Pure Storage เข้าซื้อกิจการของ Compuverde ผู้อยู่เบื้องหลัง IBM Spectrum NAS

เมื่อต้นเดือนเมษายน 2019 ที่ผ่านมา ทาง Pure Storage ได้ออกมาประกาศเข้าซื้อกิจการของ Compuverde ผู้พัฒนาโซลูชัน File Software สำหรับธุรกิจองค์กรและ Cloud อีกทั้งยังเป็นเบื้องหลังของผู้พัฒนา IBM Spectrum NAS ด้วย

Credit: Compuverde

Compuverde นี้เป็นบริษัทสัญาชาติ Sweden โดย Pure Storage จะนำเทคโนโลยีจาก Compuverde มาต่อยอดความสามารถทางด้าน File ของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เหนือยิ่งขึ้นไป และช่วยให้โซลูชันของ Pure Storage สามารถตอบโจทย์ด้านสถาปัตยกรรมแบบ Hybrid ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังตอบโจทย์ด้านระบบ File-based Storage สำหรับ Unstructured Data ที่ IDC ระบุว่ามีสัดส่วนสูงถึง 79% ให้ได้ดีขึ้นด้วย

มูลค่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ไม่เป็นที่เปิดเผย และคาดว่าการดำเนินการเข้าซื้อกิจการจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2019 นี้

โซลูชันของ Compuverde นี้ได้แก่ vNAS และ Hyperconverged Storage โดย vNAS สามารถรองรับการติดตั้งใช้งานได้มากกว่า 1,000 Node ต่อระบบ มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรวมกันตั้งแต่หลัก Terabyte ได้จนถึงหลัก Exabyte ในขณะที่โซลูชันด้าน Hyperconverged นั้นก็รองรับการใช้งานได้บนทั้ง VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Xen และ KVM

Compuverde vNAS นี้เป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง IBM Spectrum NAS ซึ่งรองรับการเชื่อมได้ทั้ง NFS v3, v4, v4.1, SMB v1, v2, v3, Amazon S3 และ OpenStack Swift โดยใช้แนวคิด Virtual IP ในการผสาน Cluster ทั้งหมดเข้าด้วยกันให้ยังคงให้บริการผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีบาง Node ที่ถูก Upgrade หรือกำลังมีปัญหาจนใช้งานไม่ได้ก็ตาม รวมถึงยังมีเทคโนโลยี Intelligent Locking และ Snapshot ด้วย

สำหรับลูกค้าเดิมของ Compuverde นั้น ทาง Compuverde จะยังคงให้บริการสนับสนุนหลังการขายต่อไป

ที่มา: https://www.purestorage.com/company/news-and-events/press/pure-acquisition-extends-file-capabilities.html, https://blocksandfiles.com/2019/04/02/filer-alert-pure-storage-buys-compuverde-ibms-spectrum-nas-sw-supplier/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Facebook อาจถูกปรับสูงถึง 160,000 ล้านบาทจากการละเมิดความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้

คาดว่า Facebook อาจถูกสั่งจ่ายค่าปรับให้ Federal Trade Commission (FTC) สูงถึง $5,000 ล้าน (ประมาณ 160,000 ล้านบาท) หลังจากกรณีละเมิดความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้อันเนื่องมาจากคดี Cambridge …

Fortinet แต่งตั้ง Exclusive Networks เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

Fortinet ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยสมรรถนะสูง ประกาศแต่งตั้ง Exclusive Networks (Thailand) เป็นผู้จัดจำหน่าย (Value-added Distributor) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมพลิกโฉมระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่องค์กรทุกระดับทั่วทุกภูมิภาค ตั้งเป้าครองตำแหน่ง Security Vendor อันดับ …