[PR] 4Pillars: Starting your great Startup หลักสูตรที่จะเสริมรากฐานการเป็นผู้ประกอบการให้คุณ

หลักสูตรที่จะทำให้คุณฉลาดเรื่องการเงิน กฎหมาย เทคโนโลยี และทักษะที่ผู้ประกอบการต้องมี ซึ่งจัดขึ้นมาเพื่อ Startup และ SME กับหลักสูตร “4Pillars: Starting your great Startup” ที่จัดมาเพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ที่มีหลักสูตรที่เข้มข้น ครบเครื่องอย่างที่ไม่มีที่ไหนทำมาก่อน เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2561 …หากสมัครระหว่างวันที่ 13 – 23 กรกฎาคม 2561 จะได้ราคาพิเศษทันที!

 

 

สมาคมฟินเทคประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ด้วยจุดประสงค์ที่จะสร้าง Startup Ecosystem ในประเทศไทยให้แข็งแกร่งที่ควบคู่ไปด้วยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเงิน หรือ “Fintech” ซึ่งเหตุนี้เองทำให้สมาคมฟินเทคประเทศไทยจัดหลักสูตรเพื่อ Startup ขึ้นมาเพื่อผลักดัน เพิ่มทักษะ และเสริมรากฐานให้แก่ผู้ประกอบการ Startup ตลอดจน SME ในไทยให้สามารถคิดค้น พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงมีศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดเดียวกันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศไทย

โดยตัวหลักสูตรดังกล่าวจะประกอบด้วย 4 หลักสูตรย่อด้วยกัน อันได้แก่ Finance, Legal, Technology และ Skill ซึ่งทั้งหมดเป็นทักษะที่ผู้ประกอบการทั้ง Startup และ SME ต้องมี เพื่อนำไปบริหารและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้ง 4 หลักสูตรย่อที่ผู้ที่สมัครจะได้รับคือ ความรู้จากมืออาชีพ การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่เชี่ยวชาญ และผู้สอนที่มีชื่อเสียงในหัวข้อนั้นๆ

 

Finance Course

ประกอบด้วย 5 วิชา ดังนี้

 • Financial Statement Analysis for Entrepreneur

โดย คุณภีม เพชรเกตุ – CEO & Founder, PUNN Intelligent Company Limited

 • Tax Issues for Startup

โดย ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ – CEO iTAX & อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 • Valuation

โดย คุณเจษฎา สุขทิศ – CEO & Co-founder, FINNOMENA

 • Fundraising for Startup

โดย คุณเจษฎา สุขทิศ – CEO & Co-founder, FINNOMENA

 • Art & Science of IP Valuation for Startup

โดย คุณยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์  – Intellectual Property Advisor, SCG

รายละเอียด : https://thaifintech.org/4-pillars-courses/finance/

 

Legal Course

ประกอบด้วย 5 วิชา ดังนี้

 • Law 101 for Startup

โดย ดร.พีรภัทร ฝอยทอง Head of Legal and Compliance, Manulife Asset Management

 • Protecting Intellectual Property for FinTech

โดย คุณสืบสิริ ทวีผล – Partner, Tilleke & Gibbins

 • Starting the Partnership – Understanding basic concepts of Term Sheet

โดย คุณนิภาพร ศุภอรรถชัยชาญ – Country Partner, DFDL และ คุณวลัญชทัศน์ สงวนวงศ์ – Senior Adviser,  DFDL

 • FinTech Arena: Understanding the legal requirements of transacting with e-money in Thailand

โดย Vinay Ahuja – Partner,Head of DFDL India Desk, Deputy Head – Regional Banking, Finance &   Technology Practice, DFDL

 • Cyber Security & Data Protection Law

โดย คุณอธิษฐา จิตรานุเคราะห์ – Partner, Tilleke & Gibbins

 • Introduction to Civil Litigation and Proceedings

โดย คุณอิทธิโรจน์ กลิ่นบุญ – Associate, Tilleke & Gibbins

รายละเอียด : https://thaifintech.org/4-pillars-courses/law/

 

Technology Course

ประกอบดัวย 3 วิชา

 • Data Analytic for Business

โดย ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ – CEO JIBEX

 • Blockchain Application

โดย คุณสถาพน พัฒนะคูหา – CEO & Founder, SmartContract and BlockM.D

 • Cryptocurrency & Digital Assets

โดย คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา – Co-founders, coins.co.th

รายละเอียด : https://thaifintech.org/4-pillars-courses/tech/

 

Skill Course

ประกอบด้วย 6 วิชา

 • How to be a Successful Startup

โดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี – CEO, JP Insurance Public Company Limited

 • Lean Canvas (Workshop)

โดย คุณอนนต์ อุ่นสินมั่น – CEO, Thai Fintech Association

 • Telling Your Story (Workshop)

โดย คุณมาริสรา ศัตรูลี้ – Content Strategist, KX

 • Innovation Mindset (Workshop)

โดย คุณไกรวิน วัฒนะรัตน์ – CEO & Co-Founder, AHEAD.ASIA and Entrepreneur in Residence & Academic Lead, RISE Accelerator

 • Strategic Communication Management

โดย คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ – Senior Vice President – Digital Marketing Design & Activation, Allianz Ayudhya Assurance PCL

 • Pitching Mastery

โดย คุณโอฬาร วีระนนท์ – Super Connector & Serial Entrepreneur, CEO & CO-FOUNDER, DURIAN CORP

รายละเอียด : https://thaifintech.org/4-pillars-courses/essential-skills/

 

4Pillars Course

ประกอบด้วย 4 หลักสูตรย่อด้วยกัน อันได้แก่ Finance, Legal, Technology และ Skill โดยจะเริ่มเปิดเรียนตั้งแต่ 15 สิงหาคม ถึง 27 กันยายน 2561 โดยรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายหลักสูตรจะนำไปผลักดันโครงการ Workshop และกิจกรรมของสมาคมฟินเทคประเทศไทยได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่แสวงหากำไรใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งเป็นการสานต่อเจตนารมณ์เดิมในการจัดตั้งสมาคมที่ว่า “จะพยายามผลักดันและเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมฟินเทคในประเทศไทยมุ่งสู่ระดับสากล”

รายละเอียด : https://thaifintech.org/4-pillars-courses/

Massenger : https://www.facebook.com/ThaiFintechAssociation/?ref=settings

Email : contact@thaifintech.org


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CDNetworks เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมรุกตลาดประเทศไทยในฐานะผู้ให้บริการ Content Delivery Network (CDN) , Media Solution & Security ในงานสัมมนาที่ผ่านมา[Guest Post]

CDNetworks ผู้ให้บริการเครือข่าย Edge as a Service ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการและพร้อมให้บริการแพลตฟอร์มเต็มรูปในประเทศไทยทั้งด้าน CDN, Media Solution ครอบคลุมถึงบริการด้าน Cyber Security ในงาน …

[Black Hat Asia 2023] ทำลายห่วงโซ่: มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับสู่มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ หัวข้อนี้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยชื่อ Yakir Kadkoda และ Ilay Goldman จาก Aqua Security ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในงานด้าน Red Team พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับช่องโหว่ที่แฝงตัวอยู่ในช่วงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เผยถึงความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์