PAESSLER เข้าร่วมเป็น ALLIANCE PARTNER กับ NETAPP ตอบโจทย์ Digital Transformation

Paessler AG ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Network Monitoring ได้ประกาศเข้าร่วม Alliance Partner กับ NetApp อย่างเป็นทางการ โดย Paessler ร่วมมือกับ NetApp พัฒนาขีดความสามารถของ PRTG Network Monitor เพื่อให้มีความครอบคุลมมากขึ้น รวมไปถึงความสามารถในการ Integrate กับ NetApp ในอนาคต

Credit: Paessler

ผลประโยชน์ของการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ NetApp ครั้งนี้ ทำให้ลูกค้าสามารถใช้ PRTG ในการ Monitor Network ได้แบบ Real-time รวมไปถึง Application และ Hardware ของ NetApp เอง

ปัจจุบัน Paessler ได้พัฒนา Sensors เฉพาะสำหรับอุปกณ์ของ NetApp ใน PRTG Network Monitor ดังนี้

– NetApp cDOT Aggregate (SOAP) Sensor
– NetApp cDOT I/O (SOAP) Sensor
– NetApp cDOT Physical Disk (SOAP) Sensor
– NetApp cDOT System Health (SOAP) Sensor
– SNMP NetApp Disk Free Sensor
– SNMP NetApp Enclosure Sensor
– SNMP NetApp I/O Sensor
– SNMP NetApp License Sensor
– SNMP NetApp Logical Unit Sensor
– SNMP NetApp Network Interface Sensor

– SNMP NetApp System Health Sensor

ทั้งนี้ NetApp Sensors อื่นๆ จะถูกเพิ่มเติมมากขึ้นในอนาคต


About นักเขียนฝึกหัดหมายเลข 3

Check Also

5 คำแนะนำ ตั้งรหัสผ่านอย่างไรให้แข็งแกร่ง โดย McAfee

ถึงแม้ว่า Biometric อย่างระบบสแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือจะเริ่มถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่รหัสผ่านยังคงเป็นกลไกการปกป้องข้อมูลและอุปกรณ์อันดับหนึ่งในปัจจุบันอยู่ดี McAfee ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการจึงได้ออกมาให้คำแนะนำการตั้งค่ารหัสผ่านอย่างมั่นคงปลอดภัยล่าสุดจำนวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

Azure เปิดฟีเจอร์ Workload Importance สำหรับ SQL Data Warehouse ให้ลองทดสอบ

Azure ได้เปิดฟีเจอร์ Workload Importance หรือการจัดลำดับความสำคัญของการ Request บน SQL Data Warehouse เพื่อตอบโจทย์ของ SLA ขององค์กรได้อย่างมั่นใจ