PAESSLER เข้าร่วมเป็น ALLIANCE PARTNER กับ NETAPP ตอบโจทย์ Digital Transformation

Paessler AG ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Network Monitoring ได้ประกาศเข้าร่วม Alliance Partner กับ NetApp อย่างเป็นทางการ โดย Paessler ร่วมมือกับ NetApp พัฒนาขีดความสามารถของ PRTG Network Monitor เพื่อให้มีความครอบคุลมมากขึ้น รวมไปถึงความสามารถในการ Integrate กับ NetApp ในอนาคต

Credit: Paessler

ผลประโยชน์ของการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ NetApp ครั้งนี้ ทำให้ลูกค้าสามารถใช้ PRTG ในการ Monitor Network ได้แบบ Real-time รวมไปถึง Application และ Hardware ของ NetApp เอง

ปัจจุบัน Paessler ได้พัฒนา Sensors เฉพาะสำหรับอุปกณ์ของ NetApp ใน PRTG Network Monitor ดังนี้

– NetApp cDOT Aggregate (SOAP) Sensor
– NetApp cDOT I/O (SOAP) Sensor
– NetApp cDOT Physical Disk (SOAP) Sensor
– NetApp cDOT System Health (SOAP) Sensor
– SNMP NetApp Disk Free Sensor
– SNMP NetApp Enclosure Sensor
– SNMP NetApp I/O Sensor
– SNMP NetApp License Sensor
– SNMP NetApp Logical Unit Sensor
– SNMP NetApp Network Interface Sensor

– SNMP NetApp System Health Sensor

ทั้งนี้ NetApp Sensors อื่นๆ จะถูกเพิ่มเติมมากขึ้นในอนาคตAbout นักเขียนฝึกหัดหมายเลข 3

Check Also

Cisco เพิ่มความสามารถให้ Network Insights ยกระดับการป้องกันปัญหาแบบ Proactive

Cisco ได้เเผยความสามารถใหม่ในฟังก์ชัน Network Insights ใน Data Center Network Assurance ให้สามารถรวบรวมข้อมูลในเครือข่าย แจ้งเตือน และระบุปัญหา ได้ก่อนเกิดเหตุ

Cisco แพตช์ช่องโหว่ร้ายแรงใน Firepower Management และผลิตภัณฑ์อื่นกว่า 26 รายการแนะผู้ใช้เร่งอัปเดต

Cisco ได้ประกาศ Advisory สำหรับช่องโหว่ต่างๆ กว่า 27 รายการ โดยมีช่องโหว่ร้ายแรง 1 รายการกระทบกับซอฟต์แวร์ Firepower Management Center จึงแนะนำให้ผู้ใช้งานเร่งอัปเดตครับ