SUSE by Ingram

[PR] ออราเคิลนำเสนอกลยุทธ์สำหรับคลาวด์รุ่นใหม่ผ่านแอพพลิเคชั่นอัจฉริยะ ( Intelligent Application )

กรุงเทพฯ – ประเทศไทย- 18 ตุลาคม 2559 – เพื่อดำเนินการในฐานะผู้นำด้านให้บริการแอพพลิเคชั่นคลาวด์ ออราเคิลได้นำเสนอกลยุทธ์ใหม่สำหรับการให้บริการ Software as a Service ( SaaS ) Cloud โดยผสมผสานข้อมูลจากบุคคลที่สามเข้ากับการวิเคราะห์และการป้อนข้อมูลทางพฤติกรรมแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นคลาวด์ที่สามารถปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ได้ ผลลัพธ์คือแอพพลิเคชั่น คลาวด์ดังกล่าวสามารถทำการประมวลผลแนะนำแอพลิเคชั่นการทำงานของแต่ละบุคคลได้อย่างอัตโนมัติและเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานของผู้ใช้บริการ อาทิ พนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือ การเงิน

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

ข้อเสนอของคลาวด์รุ่นใหม่เหล่านี้ที่เรียกว่า Adaptive Intelligent Application มีพื้นฐานมากจากข้อมูลเชิงลึกที่อยู่ใน Data Cloud ของออราเคิลซึ่งรวบรวมจากกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มธุรกิจมากกว่า 5 พันล้านคน ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันมากกว่า 45,000 รูปแบบ เมื่อมีการเปิดใช้งานแล้ว แอพพลิเคชั่นเหล่านี้จะใช้งานผ่านรูปแบบของการประมวลผลขนาดใหญ่และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อเรียนรู้และนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานขององค์กรและพฤติกรรมการทำงานเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ตรงตามความต้องการให้แก่ลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์เชิงลึกเหล่านี้จะสร้างฐานความรู้ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ด้านธุรกิจได้อย่างทั่วถึงองค์กร

คุณอาร์ เรย์ หวัง ( R “Ray” Wang ) หัวหน้านักวิเคราะห์และซีอีโอของ Constellation Research กล่าวว่า “เครื่องมือหรือแอพพลิเคชั่นสำหรับการเรียนรู้และการวิเคราะห์ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้งานสร้างรายได้จากโครงสร้างธุรกิจเดิมและกระตุ้นให้เกิดระบบธุรกิจดิจิทัล และเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จจำเป็นต้องใช้คลังข้อมูลขนาดใหญ่, นักวิเคราะห์ของวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เชี่ยวชาญ หลักการคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ, ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม และความครอบคลุมของโซลูชั่นการทำงาน นอกจากนิ้สิ่งที่สำคัญที่มากกว่าคือการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีให้ตรงตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง”

คุณสตีฟ มิแรนดา รองประธานฝ่ายการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ออราเคิล กล่าวว่า “ข้อมูลของบริษัทคืออาวุธที่มีมูลค่ามากที่สุด สำหรับการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในปัจจุบัน บริษัทต้องเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์เพื่อคาดการณ์แนวทางการดำเนินเงินและพลักดันการเติบโตขององค์กรได้อย่างชาญฉลาด Oracle Adaptive Intelligent Application จะวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลคลาวด์เพื่อปรับการทำงานของแอพพลิเคชั่นให้มีประสิทธิภาพ เมื่อรวบรวมข้อมูลเข้ากับข้อมูลขององค์กรทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านธุรกิจ

Oracle Adaptive Intelligent Application ให้ประโยชน์โดยตรงสำหรับฟังก์ชั่นการทำงานธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจที่สามารถดำเนินต่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อการตัดสินใจที่แม่นย้ำขึ้นดังต่อไปนี้

 • แผนกการเงิน ผู้เชี่ยวชาญสามารถเจรจาข้อกำหนดของคู่ค้าได้อย่างรวดเร็ว และปรับความต้องการสำหรับกระแสเงินสดและค่าใช้จ่ายที่สมดุล โดยเฉพาะในช่วงการเงินที่สำคัญ อาทิ ช่วงท้ายของไตรมาสหรือเงินค้างจ่ายในปริมาณสูง
 • แผนกทรัพยากรมนุษย์ ผู้สรรหาจะสามารถระบุผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดและผู้จัดแผนกทรัพยากรมนุษย์สามารถกำหนดลักษณะงานที่จะช่วยให้ผู้สมัครได้พบเจอตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • แผนกการตลาดและพาณิชย์ ผู้จัดการจะสามารถกระตุ้นอัตราการแปลงที่สูงขึ้น เพิ่มการซื้อขายและรายได้ในที่สุดด้วยข้อเสนอที่ชาญฉลาดและตามบริบทและการดำเนินการตามคำแนะนำสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 • Supply Chain ผู้จัดการจะสามารถค้นพบทางเลือกที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติเพื่อกระจายสินค้าได้ทั่วโลกในขณะที่ปรับต้นทุนและราคาสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขนส่งเพื่อนำเสนอทางเลือกการขนส่งที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทจัดส่งสินค้า

คุณเดฟ ชูเมล ( Dave Schubmehl ) ผู้อำนวยการวิจัยระบบการรับรู้และการวิเคราะห์เนื้อหา ไอดีซี คาดการ์ณว่า “ในอนาคต แอพพลิเคชั่นภายในองค์กรจะกลายเป็นแอพพลิเคชั่นที่ชาญฉลาดและเรียนรู้ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลขององค์กรได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง Oracle Adaptive Intelligent โซลูชั่น ช่วยให้แอพพลิเคชั่นสามารถเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าและข้อมูลธุรกิจจากแหล่งข้อมูลออราเคิล”

ในฐานะผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นคลาวด์แถวหน้า ออราเคิลได้ขยายการให้บริการ SaaS ด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นคลาวด์รูปแบบใหม่เพื่อยกระดับความสามารถในการทำงานในทุกส่วนทั้งการขาย การตลาด การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงธุรกิจส่วนอื่น ๆ โดยนำเสนอคุณสบัติการทำงานใหม่ ดังต่อไปนี้:

 • Oracle Engagement Cloud ช่วยผสมผสานความสามารถในการขายและการบริการของออราเคิลให้เป็นหนึ่งเดียว
 • Oracle Financial Consolidation and Close ( FCCS ) Cloud จะช่วยให้ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินในลดความเสี่ยงลงให้เหลือน้อยที่สุด นำเสนอความโปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้กับผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ
 • Oracle Revenue Management Cloud ช่วยจัดการสถานะและมูลค่าของสัญญาและรายการสำหรับรายได้ และรองรับการทำงานของผู้บริหารการเงินด้วยมาตรฐานหลักการเกิดขึ้นของรายไดและความสามารถด้านบัญชีที่หลากหลาย
 • Oracle Student Cloud แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการศึกษาสำหรับธุรการในการช่วยคัดสรรค์และประเมินคุณสมบัติคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับหลักสูตร
 • Oracle Human Capital Management Cloud นำเสนอโซลูชั่นเพื่อจัดการกฎระเบียบด้านแรงงานและข้อกำหนดกฎเกณฑ์แผนกทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การลา ระยะเวลาทำงาน และการจ่ายเงินเดือน
 • Oracle Internet of Things Cloud รวบรวมข้อมูลและทำการวิเคราะห์ได้แบบเรียลไทม์ ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโรงงานการผลิต จะสามารถตรวจสอบการควบคุมคุณภาพได้อย่างเรียลไทม์ ได้รับข้อมูลเชิงลึกสำหรับความต้องการในการดูแลรักษาที่คาดการณ์ได้และพัฒนาความปลอดภัยสำหรับพนักงานและอุปกรณ์
 • Oracle Supply Chain Management Cloud ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน พื้นฐานอันครอบคลุมนี้จะช่วยให้องค์กรที่วางแผนไว้ล่วงหน้าสามารถปรับวัพพลายเชนระดับโลก

About TechTalkThai_PR

Check Also

Red Hat OpenShift 4.7 ออกแล้ว จัดการ VM ได้ พร้อมรองรับ Windows Container

Red Hat ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Red Hat OpenShift 4.7 แล้วอย่างเป็นทางการ โดยสามารถรองรับ Workload ได้มากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็น Virtual Machine หรือ Windows Container ก็ตาม โดยรวมแล้วมีจุดเด่นที่น่าสนใจดังนี้

Microsoft เปิดตัว Industry-Specific Cloud สำหรับอุตสาหกรรมการเงิน โรงงาน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ตลาด Industry-Specific Cloud นั้นกำลังทวีความร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยล่สุด Microsoft ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Industry-Specific Cloud ด้วยกันอีก 3 ระบบ รองรับอุตสาหกรรมการเงิน, โรงงานและการผลิต และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร