Breaking News

[PR] ออราเคิลนำเสนอกลยุทธ์สำหรับคลาวด์รุ่นใหม่ผ่านแอพพลิเคชั่นอัจฉริยะ ( Intelligent Application )

กรุงเทพฯ – ประเทศไทย- 18 ตุลาคม 2559 – เพื่อดำเนินการในฐานะผู้นำด้านให้บริการแอพพลิเคชั่นคลาวด์ ออราเคิลได้นำเสนอกลยุทธ์ใหม่สำหรับการให้บริการ Software as a Service ( SaaS ) Cloud โดยผสมผสานข้อมูลจากบุคคลที่สามเข้ากับการวิเคราะห์และการป้อนข้อมูลทางพฤติกรรมแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นคลาวด์ที่สามารถปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ได้ ผลลัพธ์คือแอพพลิเคชั่น คลาวด์ดังกล่าวสามารถทำการประมวลผลแนะนำแอพลิเคชั่นการทำงานของแต่ละบุคคลได้อย่างอัตโนมัติและเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานของผู้ใช้บริการ อาทิ พนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือ การเงิน

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

ข้อเสนอของคลาวด์รุ่นใหม่เหล่านี้ที่เรียกว่า Adaptive Intelligent Application มีพื้นฐานมากจากข้อมูลเชิงลึกที่อยู่ใน Data Cloud ของออราเคิลซึ่งรวบรวมจากกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มธุรกิจมากกว่า 5 พันล้านคน ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันมากกว่า 45,000 รูปแบบ เมื่อมีการเปิดใช้งานแล้ว แอพพลิเคชั่นเหล่านี้จะใช้งานผ่านรูปแบบของการประมวลผลขนาดใหญ่และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อเรียนรู้และนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานขององค์กรและพฤติกรรมการทำงานเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ตรงตามความต้องการให้แก่ลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์เชิงลึกเหล่านี้จะสร้างฐานความรู้ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ด้านธุรกิจได้อย่างทั่วถึงองค์กร

คุณอาร์ เรย์ หวัง ( R “Ray” Wang ) หัวหน้านักวิเคราะห์และซีอีโอของ Constellation Research กล่าวว่า “เครื่องมือหรือแอพพลิเคชั่นสำหรับการเรียนรู้และการวิเคราะห์ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้งานสร้างรายได้จากโครงสร้างธุรกิจเดิมและกระตุ้นให้เกิดระบบธุรกิจดิจิทัล และเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จจำเป็นต้องใช้คลังข้อมูลขนาดใหญ่, นักวิเคราะห์ของวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เชี่ยวชาญ หลักการคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ, ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม และความครอบคลุมของโซลูชั่นการทำงาน นอกจากนิ้สิ่งที่สำคัญที่มากกว่าคือการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีให้ตรงตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง”

คุณสตีฟ มิแรนดา รองประธานฝ่ายการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ออราเคิล กล่าวว่า “ข้อมูลของบริษัทคืออาวุธที่มีมูลค่ามากที่สุด สำหรับการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในปัจจุบัน บริษัทต้องเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์เพื่อคาดการณ์แนวทางการดำเนินเงินและพลักดันการเติบโตขององค์กรได้อย่างชาญฉลาด Oracle Adaptive Intelligent Application จะวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลคลาวด์เพื่อปรับการทำงานของแอพพลิเคชั่นให้มีประสิทธิภาพ เมื่อรวบรวมข้อมูลเข้ากับข้อมูลขององค์กรทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านธุรกิจ

Oracle Adaptive Intelligent Application ให้ประโยชน์โดยตรงสำหรับฟังก์ชั่นการทำงานธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจที่สามารถดำเนินต่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อการตัดสินใจที่แม่นย้ำขึ้นดังต่อไปนี้

 • แผนกการเงิน ผู้เชี่ยวชาญสามารถเจรจาข้อกำหนดของคู่ค้าได้อย่างรวดเร็ว และปรับความต้องการสำหรับกระแสเงินสดและค่าใช้จ่ายที่สมดุล โดยเฉพาะในช่วงการเงินที่สำคัญ อาทิ ช่วงท้ายของไตรมาสหรือเงินค้างจ่ายในปริมาณสูง
 • แผนกทรัพยากรมนุษย์ ผู้สรรหาจะสามารถระบุผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดและผู้จัดแผนกทรัพยากรมนุษย์สามารถกำหนดลักษณะงานที่จะช่วยให้ผู้สมัครได้พบเจอตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • แผนกการตลาดและพาณิชย์ ผู้จัดการจะสามารถกระตุ้นอัตราการแปลงที่สูงขึ้น เพิ่มการซื้อขายและรายได้ในที่สุดด้วยข้อเสนอที่ชาญฉลาดและตามบริบทและการดำเนินการตามคำแนะนำสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 • Supply Chain ผู้จัดการจะสามารถค้นพบทางเลือกที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติเพื่อกระจายสินค้าได้ทั่วโลกในขณะที่ปรับต้นทุนและราคาสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขนส่งเพื่อนำเสนอทางเลือกการขนส่งที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทจัดส่งสินค้า

คุณเดฟ ชูเมล ( Dave Schubmehl ) ผู้อำนวยการวิจัยระบบการรับรู้และการวิเคราะห์เนื้อหา ไอดีซี คาดการ์ณว่า “ในอนาคต แอพพลิเคชั่นภายในองค์กรจะกลายเป็นแอพพลิเคชั่นที่ชาญฉลาดและเรียนรู้ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลขององค์กรได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง Oracle Adaptive Intelligent โซลูชั่น ช่วยให้แอพพลิเคชั่นสามารถเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าและข้อมูลธุรกิจจากแหล่งข้อมูลออราเคิล”

ในฐานะผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นคลาวด์แถวหน้า ออราเคิลได้ขยายการให้บริการ SaaS ด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นคลาวด์รูปแบบใหม่เพื่อยกระดับความสามารถในการทำงานในทุกส่วนทั้งการขาย การตลาด การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงธุรกิจส่วนอื่น ๆ โดยนำเสนอคุณสบัติการทำงานใหม่ ดังต่อไปนี้:

 • Oracle Engagement Cloud ช่วยผสมผสานความสามารถในการขายและการบริการของออราเคิลให้เป็นหนึ่งเดียว
 • Oracle Financial Consolidation and Close ( FCCS ) Cloud จะช่วยให้ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินในลดความเสี่ยงลงให้เหลือน้อยที่สุด นำเสนอความโปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้กับผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ
 • Oracle Revenue Management Cloud ช่วยจัดการสถานะและมูลค่าของสัญญาและรายการสำหรับรายได้ และรองรับการทำงานของผู้บริหารการเงินด้วยมาตรฐานหลักการเกิดขึ้นของรายไดและความสามารถด้านบัญชีที่หลากหลาย
 • Oracle Student Cloud แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการศึกษาสำหรับธุรการในการช่วยคัดสรรค์และประเมินคุณสมบัติคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับหลักสูตร
 • Oracle Human Capital Management Cloud นำเสนอโซลูชั่นเพื่อจัดการกฎระเบียบด้านแรงงานและข้อกำหนดกฎเกณฑ์แผนกทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การลา ระยะเวลาทำงาน และการจ่ายเงินเดือน
 • Oracle Internet of Things Cloud รวบรวมข้อมูลและทำการวิเคราะห์ได้แบบเรียลไทม์ ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโรงงานการผลิต จะสามารถตรวจสอบการควบคุมคุณภาพได้อย่างเรียลไทม์ ได้รับข้อมูลเชิงลึกสำหรับความต้องการในการดูแลรักษาที่คาดการณ์ได้และพัฒนาความปลอดภัยสำหรับพนักงานและอุปกรณ์
 • Oracle Supply Chain Management Cloud ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน พื้นฐานอันครอบคลุมนี้จะช่วยให้องค์กรที่วางแผนไว้ล่วงหน้าสามารถปรับวัพพลายเชนระดับโลกAbout TechTalkThai_PR

Check Also

Azure ประกาศฟีเจอร์ตรวจจับ Fileless Attack ด้วย Security Center เข้าสู่สถานะ GA แล้ว

Fileless Attack เป็นวิธีการโจมตีสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับของ Antivirus หรือกลไกการตรวจสอบแบบเดิมซึ่งตอนนี้ทาง Azure ได้พัฒนาความสามารถบน Security Center ให้ตรวจจับการโจมตีชนิดนี้ได้และได้ประกาศเป็นสถานะพร้อมใช้งานจริงแล้ว

Atlassian ยกเครื่อง Jira Software ใหม่เน้นความง่ายในการใช้งาน

Atlassian เจ้าของซอฟต์แวร์ Jira หรือเครื่องมือติดตามการพัฒนาโปรเจ็คด้านซอฟต์แวร์ได้ยกเครื่อง Jira ใหม่โดยเน้นตอบโจทย์ด้าน User Experience ด้วยการเน้นดีไซน์ให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายมากกว่าเดิม รวมถึงได้ออกแบบ Back-end Stack ใหม่ด้วยเช่นกัน