Open vSwitch ย้ายเข้าไปเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ Linux Foundation Project แล้ว

หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวไปแล้วว่า OpenSwitch ได้ย้ายเข้าไปเป็นโครงการของ Linux Foundation Project คราวนี้ Open vSwitch เองก็ได้ย้ายเข้าไปเป็นโครงการ Open Source ภายใต้ Linux Foundation Project ด้วยแล้วเช่นกัน

open_vswitch

Open vSwitch นั้นเป็นเทคโนโลยี Virtual Switch ที่รองรับทั้งความสามารถในการทำ VLAN, VLAN Isolation, Netflow, sFlow, SPAN, RSAPN, QoS, Traffic Queuing, Traffic Shaping, OpenFlow, OVSDB และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อรองรับการทำหน้าที่เป็น Virtual Switch บนระบบ Open Source Hypervisor ชั้นนำหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Xen, KVM, Proxmox VE และ Virtual Box รวมถึงยังรองรับการทำงานร่วมกับระบบบริหารจัดการ Cloud นั้นนำอย่าง OpenStack, openQRM, OpenNebula และ oVirt ได้อีกด้วย

ปัจจุบัน Open vSwitch นี้ถูกใช้งานอยู่อย่างหลากหลายภายในเทคโนโลยี Software Defined Networking, Network Function Virtualization (NFV) และ Network Virtualization โดยมีบริษัทใหญ่ร่วมให้การสนับสนุนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Cisco, Ericsson, Huawei, HP, IBM, Intel, Red Hat และ VMware

การย้ายเข้าไปเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ Linux Foundation Project นี้จะเป็นตัวเร่งให้เหล่าผู้ดูแลระบบทั่วโลกเริ่มใช้งาน Open vSwitch กันอย่างกว้างขวางขึ้นไปอีก ในขณะที่เหล่านักพัฒนาทั่วโลกเองก็จะหันมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีภายใน Open vSwitch มากขึ้นตามไปด้วย

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Open vSwitch สามารถศึกษาได้ที่ http://openvswitch.org/ เลยนะครับ

ที่มา: http://www.networkworld.com/article/3106497/open-source-tools/open-vswitch-finds-new-home-at-the-linux-foundation.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

AWS ประกาศเปิด Region ใหม่ที่ฮ่องกงแล้ว

AWS ผู้ให้บริการ Public Cloud อันดับหนึ่งได้ประกาศเปิด Region ใหม่ ณ เกาะฮ่องกงเรียบร้อยแล้วซึ่งใช้ชื่อว่า Asia Pacific (Hong Kong) และมีชื่อ API …

AWS ออก EC2 instance ใหม่ ‘T3a’ ภายใต้ขุมพลังจาก AMD EPYC

AWS ได้ประกาศออก EC2 instance ใหม่ ‘T3a’ ที่ขับเคลื่อนการประมวลผลด้วย AMD EPYC ซึ่งทำงานบน AWS Nitro System เช่นเดียวกับ M5ad …