NSA เผย 25 ช่องโหว่ที่ถูกใช้มากที่สุดโดยแฮ็คเกอร์ชาวจีนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

U.S. National Security Agency หรือ NSA ได้ออกมาแจ้งเตือนถึงช่องโหว่ 25 รายการที่ถูกใช้งานมากที่สุดโดยแฮ็คเกอร์ชาวจีนที่ได้รับการสนับสนุนจากระดับภาครัฐ เพื่อใช้โจมตีหน่วยงานต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา โดยช่องโหว่ที่หลากหลายเหล่านี้ถูกใช้งานในลำดับขั้นของการโจมตีที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

Credit: ShutterStock.com
 • CVE-2019-11510 In Pulse Secure VPNs, ® 7 an unauthenticated remote attacker can send a specially crafted URI to perform an arbitrary file reading vulnerability. This may lead to exposure of keys or passwords.
 • CVE-2020-5902 In F5 BIG-IP® 8 proxy / load balancer devices, the Traffic Management User Interface (TMUI) – also referred to as the Configuration utility – has a Remote Code Execution (RCE) vulnerability in undisclosed pages.
 • CVE-2019-19781 An issue was discovered in Citrix® 9 Application Delivery Controller (ADC) and Gateway. They allow directory traversal, which can lead to remote code execution without credentials.
 • CVE-2020-8193 CVE-2020-8195 CVE-2020-8196 Improper access control and input validation, in Citrix® ADC and Citrix® Gateway and Citrix® SDWAN WAN-OP, allows unauthenticated access to certain URL endpoints and information disclosure to low-privileged users.
 • CVE-2019-0708 A remote code execution vulnerability exists within Remote Desktop Services®10 when an unauthenticated attacker connects to the target system using RDP and sends specially crafted requests.
 • CVE-2020-15505 A remote code execution vulnerability in the MobileIron®13 mobile device management (MDM) software that allows remote attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors.
 • CVE-2020-1350 A remote code execution vulnerability exists in Windows® Domain Name System servers when they fail to properly handle requests.
 • CVE-2020-1472 An elevation of privilege vulnerability exists when an attacker establishes a vulnerable Netlogon secure channel connection to a domain controller, using the Netlogon Remote Protocol (MS-NRPC), aka ‘Netlogon Elevation of Privilege Vulnerability’.
 • CVE-2019-1040 A tampering vulnerability exists in Microsoft Windows® when a man-in-the-middle attacker is able to successfully bypass the NTLM MIC (Message Integrity Check) protection.
 • CVE-2018-6789 Sending a handcrafted message to Exim mail transfer agent may cause a buffer overflow. This can be used to execute code remotely.
 • CVE-2020-0688 A Microsoft Exchange® validation key remote code execution vulnerability exists when the software fails to properly handle objects in memory.
 • CVE-2018-4939 Certain Adobe ColdFusion®14 versions have an exploitable Deserialization of Untrusted Data vulnerability. Successful exploitation could lead to arbitrary code execution.
 • CVE-2015-4852 The WLS Security component in Oracle WebLogic®15 Server allows remote attackers to execute arbitrary commands via a crafted serialized Java®16 object.
 • CVE-2020-2555 A vulnerability exists in the Oracle® Coherence product of Oracle Fusion® Middleware. This easily exploitable vulnerability allows unauthenticated attacker with network access via T3 to compromise Oracle® Coherence.
 • CVE-2019-3396 The Widget Connector macro in Atlassian Confluence®17 Server allows remote attackers to achieve path traversal and remote code execution on a Confluence® Server or Data Center instance via server-side template injection.
 • CVE-2019-11580 Attackers who can send requests to an Atlassian® Crowd or Crowd Data Center instance can exploit this vulnerability to install arbitrary plugins, which permits remote code execution.
 • CVE-2020-10189 Zoho ManageEngine®18 Desktop Central allows remote code execution because of deserialization of untrusted data.
 • CVE-2019-18935 Progress Telerik®19 UI for ASP.NET AJAX contains a .NET deserialization vulnerability. Exploitation can result in remote code execution.
 • CVE-2020-0601 A spoofing vulnerability exists in the way Windows® CryptoAPI (Crypt32.dll) validates Elliptic Curve Cryptography (ECC) certificates. An attacker could exploit the vulnerability by using a spoofed code-signing certificate to sign a malicious executable, making it appear that the file was from a trusted, legitimate source.
 • CVE-2019-0803 An elevation of privilege vulnerability exists in Windows® when the Win32k component fails to properly handle objects in memory.
 • CVE-2017-6327 The Symantec®22 Messaging Gateway can encounter a remote code execution issue.
 • CVE-2020-3118 A vulnerability in the Cisco® Discovery Protocol implementation for Cisco IOS®23 XR Software could allow an unauthenticated, adjacent attacker to execute arbitrary code or cause a reload on an affected device.
 • CVE-2020-8515 DrayTek Vigor®24 devices allow remote code execution as root (without authentication) via shell metacharacters.

สำหรับเอกสารฉบับเต็ม สามารถศึกษาได้ที่ https://media.defense.gov/2020/Oct/20/2002519884/-1/-1/0/CSA_CHINESE_EXPLOIT_VULNERABILITIES_UOO179811.PDF โดยจะมีทั้งลิงค์เชื่อมไปยังรายละเอียดของแต่ละช่องโหว่ พร้อมรายการเอกสารที่ระบุถึงวิธีการแก้ไขป้องกันตนเองจากช่องโหว่เหล่านี้

สำหรับธุรกิจองค์กรองค์กรไทย แนวโน้มเหล่านี้ก็เองก็ถือว่าต้องจับตามองไว้ และต้องรีบปกป้องตัวเองให้ดีก่อนที่ปัญหาจะเกิดครับ

ที่มา: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/nsa-top-25-vulnerabilities-actively-abused-by-chinese-hackers/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ไฮไลต์งาน RADWARE TO THE MOON 2022

ปีนี้ RADWARE ได้กลับมาจัดงาน Thank you partner party ประจำปีอีกครั้ง หลังจาก 2-3 ปีที่ผ่านมา COVID-19 ได้ทำให้ห่างหายไปจากบรรยากาศงานรวมเหล่าพันธมิตรของแวดวง Cybersecurity ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ …

5G Private Network คืออะไร? รู้จักกับทางเลือกใหม่ในการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับธุรกิจแห่งอนาคต

ที่ผ่านมาเหล่า IT Manager, Network Engineer และผู้ดูแลระบบ IT ในองค์กรอาจจะคุ้นเคยกับภาพของการออกแบบระบบเครือข่ายภายในองค์กรด้วย LAN และ Wireless LAN เป็นหลัก แต่การมาของ 5G …