Black Hat Asia 2023

Nokia ขยายความร่วมมือกับ Microsoft Azure สู่ Industry Edge

Nokia เปิดแผนการรวมขีดความสามารถของ Microsoft Azure Arc เข้ากับแพลตฟอร์ม Nokia MX Industrial Edge (MXIE) เพื่อปลดแอกศักยภาพให้กับแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อการปฏิบัติภารกิจใน Industry 4.0
 
Nokia MX Industrial Edge เป็นโซลูชันภายในองค์กรที่พร้อมสำหรับอนาคต ซึ่งสามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน (OT) โดยผสมผสานความคล่องตัวและความเรียบง่ายของโมเดล edge-as-a-service เข้ากับสถาปัตยกรรม edge ที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และปลอดภัยในระดับสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่สำคัญต่อภารกิจภายใต้สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าด้านสินทรัพย์สูง และขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมต่อ 4.9/LTE และ 5G โดย Nokia Digital Automation Cloud (DAC)
nokia.com
Azure Arc คือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการ Workload ได้ข้ามสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น On-premise และ Multi-cloud ทั้งนี้ Arc-enable Azure SQL เป็นเพียงส่วนหนึ่งใน Arc-enable Data Service ที่ยังมีบริการข้อมูลอื่นอย่าง PostgreSQL นอกจากนี้ในกลุ่มโซลูชัน Azure Arc ยังมี Arc-enable App Service, Arc-enable Azure Logic Apps, Arc-enable Azure Event Grid และ Arc-enable API Management
 
เมื่อ Microsoft Azure Arc ทำงานบน Nokia MXIE ช่วยให้องค์กรเข้าถึงประสิทธิภาพของ Azure ได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลแบบเรียลไทม์ของสินทรัพย์ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายและการประมวลผล OT-centric edge ที่มีความยืดหยุ่นสูงในระดับองค์กร
 
โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ การผลิต พลังงาน โลจิสติกส์ และภาครัฐ ด้วยการอนุญาตให้ลูกค้าเรียกใช้แอปพลิเคชันในระบบคลาวด์แบบเดิมได้โดยตรง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของพนักงานผ่านระบบ AI และระบบอัตโนมัติ รวมถึงช่วยลดปริมาณ backhaul ที่จำเป็นด้วยการประมวลผลข้อมูลภายในพื้นที่
 
Nokia MX Industrial Edge สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง OT ด้วยประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยืดหยุ่นที่มั่นใจได้ เพราะการหยุดชะงักในการปฏิบัติงาน OT ที่มีความสำคัญต่อภารกิจอาจมีผลกระทบที่สำคัญ ตั้งแต่การปิดสายการผลิตทั้งหมด ไปจนถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชีวิตของตัวพนักงานเป็นสำคัญ
 

About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

MFEC: พลิกโฉมการจัดการ Infrastructure ตอบโจทย์ Modernize Application ด้วย VMware Tanzu

แนวคิดการยกเครื่องแอปพลิเคชันเดิมสู่บริบทของการทำงานสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า Modernization นั้นเริ่มกลายเป็นนโยบายหลักขององค์กร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยี Container นั้นได้สนับสนุนให้แนวคิดนี้ทำได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถนำพลังจากเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรกลับกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่ง VMware Tanzu คือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำ Modernization ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ยังรักษาระบบการทำงานแบบเดิม …

บริหารจัดการ Multi-Cloud ครบวงจรอย่างมั่นใจ ด้วย VMware Aria จาก Fujitsu

แม้ Multi-Cloud จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธุรกิจองค์กรแล้วในทุกวันนี้ แต่การบริหารจัดการ Multi-Cloud ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างรอบด้านนั้นก็ยังคงเป็นความท้าทายของผู้บริหารฝ่าย IT ในหลายองค์กร เพราะ Cloud แต่ละระบบนั้นต่างก็มีความแตกต่างในเชิงรายละเอียด และยากต่อการรวบรวมข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์แบบรวมศูนย์