CDIC 2023

[Video Webinar] TrueBusiness x Fortinet Webinar: Strengthening Your OT Security for Industry 4.0: Best Practices and Strategies

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยายเรื่อง “Strengthening Your OT Security for Industry 4.0: Best Practices and Strategies”ow-to ป้องกันและรับมือกับ Ransomware สำหรับองค์กร” โดย บริษัท TrueBusiness และบริษัท Fortinet ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ค่ะ

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ:  “Strengthening Your OT Security for Industry 4.0: Best Practices and Strategies”

วันเวลา: วันพุธที่ 29 มีนาคม 2023 เวลา 14.00 – 15.30 น.  

วิทยากร 

  1. Dr. Rattipong Putthacharoen, Senior Manager, Systems Engineering Fortinet Thailand 
  2. Mr. Noppadon Prasert, 5G Product Manager, True Corporation Public Company Limited

การผสานกันระหว่าง IT (Information Technology) และ OT (Operation Technology) เป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน Industry 4.0 ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี Smart sensor, AI analytics และ Automation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไปอีกระดับ ซึ่งแม้จะก่อประโยชน์ให้กับธุรกิจมากขึ้น แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงใหม่ ๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เข้ามาด้วยเช่นกัน ธุรกิจจึงต้องคำนึงถึงการเพิ่มความสามารถในการป้องกัน โครงข่ายข้อมูล เครื่องจักร และตัวข้อมูลเองไปพร้อม ๆ กัน

TrueBusiness จึงได้ร่วมมือกับทาง Fortinet จัดสัมมนาออนไลน์ในเรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อเข้าสู่ Industry 4.0 โดยในงาน ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติและนำเสนอ Use case สำหรับ OT security มาตราฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยที่สำคัญ รวมถึงการผสมผสานเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัย เข้ากับการเชื่อมต่อ (Connectivity) ในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึง 5G Private Network ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศขององค์กร เพื่อรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับสูงสุด ผู้เชี่ยวชาญจะแชร์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อสร้างความมั่นใจและสามารถนำไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรที่ต้องการพาธุรกิจเข้าสู่ Industry 4.0, ผู้ที่รับผิดชอบด้าน OT/IT และความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ขององค์กร รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม


About nittaya

Previously worked as an English lecturer and eventually becomes an ADPT content writer to inspire readers under "ADAPT, ADEPT, ADOPT" concepts อดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียน ADPT หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านภายใต้แนวคิด "ADAPT, ADEPT, ADOPT"

Check Also

ความท้าทายของสายเคเบิ้ลใต้น้ำ

เชื่อหรือไม่ว่าข้อมูลอินเทอร์เน็ตกว่า 97% ต้องพึ่งพาอาศัยเคเบิ้ลที่เดินข้ามมหาสมุทรให้เราทุกคนในโลกสามารถพูดคุยกันได้ แต่รู้หรือไม่ว่าตัวสายเคเบิ้ลใต้น้ำเองก็มีเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในแง่ของการชำรุดเสียหาย หรือความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เราอาจไม่ทราบมาก่อน

Intel ออกบริการ Trust-as-a-Service ภายใต้โปรเจ็ค ‘Amber’

Project Amber ถูกวางตัวให้เป็นบริการ SaaS ที่จะช่วยเรื่องของการตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมนั้นๆมีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยเป็นบริการแรกในส่วนของ Trust Authority ที่ถูกเปิดตัวออกมา