SUSE by Ingram

อ่านโพสต์เดียวจบ! มีอะไรใหม่บ้างใน Google Cloud Next ’18

เนื่องจากในงาน Google Cloud Next ’18 ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น มีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับองค์กรจำนวนมากถึง 105 รายการจากทาง Google ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอนำส่วนเด่นๆ มาสรุปให้อ่านกันอย่างรวดเร็วในโพสต์เดียวดังนี้ครับ

 

Credit: Google

 

 • จับมือกับ SAP และ Deloitte เพื่อให้สามารถใช้งาน SAP บน Google Cloud Platform (GCP) ได้ง่ายขึ้น
 • ร่วมมือกับ Cisco พัฒนาระบบ Call Center AI และ Cisco Customer Journey รวมถึงทำการ Integrate Webex เข้ากับ G Suite และจัด Developer Challenge ร่วมกันที่ https://developer.cisco.com/googlechallenge/
 • จับมือกับ Digital Asset และ BlockApps เปิดให้ผู้ใช้งาน GCP สามารถทดลองการใช้ Distributed Ledger Technology (DLT) Framework ได้
 • จับมือกับ NetApp เพิ่มความสามารถเพื่อช่วยให้องค์กรย้ายมาใช้ Cloud ได้ง่ายขึ้น
 • จับมือกับ VMware พัฒนา Plug-in ใหม่ให้ VMware vRealize Orchestrator สามารถจัดการ GCP ได้
 • บริหารจัดการ Chrome Browser บน Windows, Mac, Chrome OS และ Linux ได้จากศูนย์กลางผ่าน Cloud
 • บริหารจัดการ Google Play บนอุปกรณ์ขององค์กรได้จากศูนย์กลาง
 • เปิดตัว Cloud AutoML, AutoML Natural Language และ AutoML Translation
 • Cloud Vision API เข้าสู่สถานะ Generally Available (GA) และสามารถอ่านลายมือได้, รองรับ PDF/TIFF เพิ่ม รวมถึงสามารถระบุตำแหน่งของ Object ในภาพได้เอง
 • Cloud Text-to-Speech เข้าสู่สถานะ Beta ใช้ DeepMind WaveNet สร้างเสียงได้เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น
 • ปรับปรุง Cloud Speech-to-Text ระบุได้ว่าเสียงนั้นคือเสียงภาษาอะไร พร้อมข้อมูลประกอบเสียงมากขึ้น
 • เปิดตัว Kubeflow v0.2 ปรับปรุงการใช้งานและการติดตามการทำงานของระบบ Machine Learning บน Kubernetes ได้ดีขึ้น
 • เปิดตัว Cloud TPU v3 Alpha ประสิทธิภาพระดับ 420 Teraflops ด้วย HBM ขนาด 128GB
 • เปิดตัว Cloud TPU Pod Alpha ใช้ Cloud TPU ได้บน Kubernetes Engine
 • เปิดตัว Phone Gateway ใน Dialogflow Enterprise Edition Beta ผูกเบอร์โทรศัพท์เข้ากับ Virtual Agent เพื่อโต้ตอบกับผู้ที่โทรเข้ามาได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • เปิดตัว Knowledge Connectors ใน Dialogflow Enterprise Edition Beta ให้ Virtual Agent เรียนรู้วิธีการช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาจากข้อมูล FAQ และ Knowledge Base ขององค์กรได้
 • เปิดตัว Sentiment Analysis ใน Dialogflow Enterprise Edition Beta ระบุคะแนนของลูกค้าที่โทรเข้ามาว่าเป็นเชิงบวก ลบ หรือกลาง
 • เปิดตัว Text-to-Speech ใน Dialogflow Enterprise Edition Beta กำหนดการตอบสนองผู้ที่โทรเข้ามาได้ด้วยข้อความ
 • เปิดตัว Contact Center AI Alpha นำ Dialogflow ไปใช้ทำ Contact Center อัตโนมัติ
 • เปิดตัว Agent Assist ใน Contact Center AI Alpha ให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยตอบคำถามต่างๆ ของลูกค้าได้แบบ Real-time
 • เปิดตัว Conversational Topic Modeler ใน Contact Center AI Alpha ใช้ Google AI เรียนรู้ข้อมูลจากเสียงและ Chat Log ที่บันทึกเอาไว้ได้
 • เปิดตัว Managed Istio Alpha ให้สามารถใช้งาน Istio บน GCP เพื่อสร้าง Service Mesh และบริหารจัดการ Microservices ได้
 • เปิดตัว Istio 1.0 จัดการ Microservices ได้ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น https://istio.io/
 • เปิดตัว Apigee API Management for Istio (GA) จัดการ API ใน Service Mesh ได้ดีขึ้น
 • เปิดตัว Stackdriver Service Monitoring จัดการ Site Reliability Engineering (SRE) ได้ดีขึ้นด้วยการเทียบกับ Service-Level Objective (SLO)
 • เปิดตัว GKE On-Prem พร้อมความสามารถ Multi-Cluster Management สำหรับรองรับ Hybrid Cloud โดยเฉพาะ
 • เปิดตัว GKE Policy Management จัดการนโยบายการทำงานของ Kubernetes ทั้งหมดได้จากศูนย์กลาง
 • เตรียมเปิดตัววิธีการคิดเงินแบบ Resource-based Pricing ที่นำ vCPU, Memory และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน แล้วค่อยคิดค่าใช้จ่ายรวมในราคาที่ถูกลง
 • เปิดตัว GKE Serverless Add-on ใช้ Serverless บน Kubernetes Engine ได้
 • เปิดตัว Knative นำ GKE Serverless Add-on มาทำเป็นโครงการ Open Source https://cloud.google.com/knative/
 • Cloud Build เข้าสู่สถานะ GA สำหรับทำ CI/CD บน Cloud แบบครบวงจร รองรับได้ทั้งระบบที่ใช้ Container และไม่ใช้
 • จับมือกับ GitHub ใช้งานได้ใน Cloud Build โดยตรง
 • เปิดตัว App Engine Runtime ใหม่ รองรับ Python 3.7 และ PHP 7.2
 • Cloud Functions เข้าสู่สถานะ GA ทำ Event-driven Serverless Computing ได้บน Cloud โดยเพิ่มการรองรับภาษาใหม่ๆ, ปรับปรุงประสิทธิภาพ, เพิ่มความสามารถด้าน Network และ Security
 • เปิดตัว Serverless Container ใน Cloud Functions รองรับ Custom Runtime, Binary, Framework สำหรับ Serverless ได้
 • เปิดตัว BigQuery ML Beta สร้าง Machine Learning Model ได้โดยตรงจาก BigQuery ด้วยการสั่งผ่านคำสั่ง SQL
 • เปิดตัว BigQuery Clustering Beta สร้าง Clustered Table ใน BigQuery เพื่อให้ทำ Optimization ได้ดีขึ้น
 • เปิดตัว BigQuery GIS Alpha เพิ่มความสามารถใหม่และ Data Type ใหม่ตาม SQL/MM Spacial Standard
 • เปิดตัว Sheets Data Connector for BigQuery Beta เชื่อมข้อมูลจาก Google Sheets เข้า BigQuery ได้โดยตรง
 • เปิดตัว Data Studio Explorer Beta ให้ Google Data Studio ทำงานร่วมกับ BigQuery เพื่อแสดงผลข้อมูลได้ง่ายขึ้น
 • Cloud Composer เข้าสู่สถานะ GA รองรับการกระจาย Workload ระหว่างหลายๆ Cloud ได้ โดยพัฒนาต่อยอดจาก Apache Airflow
 • จับมือกับ Managed Service Provider (MSP) ให้บริการเทคโนโลยีของ Oracle บน GCP
 • เปิดตัว Compute Engine VM ที่ใช้ Intel Optane DC Persistent Memory ทำให้สามารถใช้ SAP HANA ที่มีหน่วยความจำขนาดใหญ่มากขึ้นได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยลง
 • เปิดตัว Cloud Firestore Beta สำหรับจัดเก็บ, ซิงค์ และ Query ข้อมูลให้กับ Cloud-native App
 • ปรับปรุง Cloud Bigtable ให้ทำ Replication ข้าม Zone ได้ และเปิดตัว Key Visualizer ช่วยให้แก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพได้ง่ายขึ้น
 • ปรับปรุง Cloud Spanner ให้สามารถทำการ Import/Export ข้อมูลได้ด้วย Cloud Dataflow และเปิดตัว Data Manipulation Language (DML)
 • เปิดตัว Edge TPU ระบบ ASIC Chip สำหรับ TensorFlow Lite ML ให้ใช้งานที่ Edge Data Center
 • เปิดตัว Cloud IoT Edge Alpha ทำให้ Gateway, กล้อง และอุปกรณ์ปลายทางสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลและทำ Machine Learning ได้ในตัว
 • เพิ่มระบบ Context-aware Access ให้กับการเข้าใช้ GCP API, ทรัพยากรบน Cloud, G Suite, SaaS โดยอ้างอิงจาก ID, Location และ Context อื่นๆ ในแต่ละ Request
 • เปิดตัว Titan Security Key กุญแจที่รองรับ FIDO โดยใช้ Firmware จาก Google เอง
 • เปิดตัว Shielded VM Beta เพิ่มความมั่นใจว่า VM ไม่ได้ถูกแอบเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
 • เปิดตัว Binary Authorization Alpha บังคับทำ Signature Validation ตอน Deploy Container Image ได้
 • เปิดตัว Container Registry Vulnerability Scanning Alpha ค้นหาช่องโหว่บน Image ของ Ubuntu, Debian, Alpine ให้
 • ทำ Geo-based Access Control ใน Cloud Armor Beta ได้
 • เปิดตัว Cloud HSM Alpha สำหรับจัดการกุญแจเข้ารหัสและทำกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการเข้ารหัสภายใน HSM ที่ผ่านมาตรฐาน FIPS 140-2 Level 3
 • เปิดตัว Access Transparency มี Audit Trail สำหรับกรณีที่ทีม SRE ของ Google เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในเชิงลึก
 • เพิ่มเครื่องมือใหม่ใน Security Center ของ G Suite เพื่อให้ควบคุมการเข้าถึงไฟล์หรือข้อมูลที่อาจเป็นอันตรายได้
 • เปิดตัว Data Regions for G Suite เลือกได้ว่าจะเก็บข้อมูลหลักของ G Suite ไว้ที่ใด ใช้ได้เฉพาะลูกค้า G Suite Business & Enterprise เท่านั้น
 • เปิดตัว Smart Reply ใน Hangouts Chat และ Smart Compose ใน Gmail ใช้ AI ช่วยให้การโต้ตอบเป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • เพิ่มระบบ Grammar Suggestions ใน Google Docs ตรวจสอบ Grammar ที่ผิดได้
 • Gmail ใหม่เข้าสู่สถานะ GA แล้ว แก้ไขระบบแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย, การทำ Snooze และการเข้าถึงแบบ Offline ได้ ให้ลูกค้า G Suite ใช้งานได้แล้ว
 • เพิ่ม Salesforce Add-on ใน Google Sheets สามารถนำข้อมูลจาก Salesforce มาใส่ใน Sheet ได้ และถ้ามีการแก้ไขใดๆ เกิดขึ้นก็จะส่งการแก้ไขกลับไปยัง Salesforce ให้ด้วย

สำหรับงาน Google Next 2019 จะจัดขึ้นในวันที่ 9-11 เมษายน 2019 ที่ San Francisco ครับ

 

ที่มา: https://www.blog.google/products/google-cloud/100-plus-announcements-from-google-cloud-next-18/

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

อยากขึ้น Cloud แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร G-Able มี Framework ช่วยคุณได้

องค์กรของคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่? อยากขึ้น Cloud แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี, มีเครื่องมือเยอะมากแต่เลือกใช้ไม่ถูก, ต้องวาง Framework อย่างไรถึงจะเหมาะกับแอปพลิเคชันที่จะพัฒนา หรือเริ่มใช้ Cloud ไปแล้วแต่กลับไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสูง … ทุกปัญหาเหล่านี้ G-Able …

[Guest Post] Pure Storage ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำในตลาด Enterprise Flash Array Storage

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 21 มกราคม 2020 – Pure Storage (NYSE: PSTG) ผู้บุกเบิกทางด้าน IT ที่นำเสนอบริการ Storage …