อ่านโพสต์เดียวจบ! มีอะไรใหม่บ้างใน Google Cloud Next ’18

เนื่องจากในงาน Google Cloud Next ’18 ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น มีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับองค์กรจำนวนมากถึง 105 รายการจากทาง Google ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอนำส่วนเด่นๆ มาสรุปให้อ่านกันอย่างรวดเร็วในโพสต์เดียวดังนี้ครับ

 

Credit: Google

 

 • จับมือกับ SAP และ Deloitte เพื่อให้สามารถใช้งาน SAP บน Google Cloud Platform (GCP) ได้ง่ายขึ้น
 • ร่วมมือกับ Cisco พัฒนาระบบ Call Center AI และ Cisco Customer Journey รวมถึงทำการ Integrate Webex เข้ากับ G Suite และจัด Developer Challenge ร่วมกันที่ https://developer.cisco.com/googlechallenge/
 • จับมือกับ Digital Asset และ BlockApps เปิดให้ผู้ใช้งาน GCP สามารถทดลองการใช้ Distributed Ledger Technology (DLT) Framework ได้
 • จับมือกับ NetApp เพิ่มความสามารถเพื่อช่วยให้องค์กรย้ายมาใช้ Cloud ได้ง่ายขึ้น
 • จับมือกับ VMware พัฒนา Plug-in ใหม่ให้ VMware vRealize Orchestrator สามารถจัดการ GCP ได้
 • บริหารจัดการ Chrome Browser บน Windows, Mac, Chrome OS และ Linux ได้จากศูนย์กลางผ่าน Cloud
 • บริหารจัดการ Google Play บนอุปกรณ์ขององค์กรได้จากศูนย์กลาง
 • เปิดตัว Cloud AutoML, AutoML Natural Language และ AutoML Translation
 • Cloud Vision API เข้าสู่สถานะ Generally Available (GA) และสามารถอ่านลายมือได้, รองรับ PDF/TIFF เพิ่ม รวมถึงสามารถระบุตำแหน่งของ Object ในภาพได้เอง
 • Cloud Text-to-Speech เข้าสู่สถานะ Beta ใช้ DeepMind WaveNet สร้างเสียงได้เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น
 • ปรับปรุง Cloud Speech-to-Text ระบุได้ว่าเสียงนั้นคือเสียงภาษาอะไร พร้อมข้อมูลประกอบเสียงมากขึ้น
 • เปิดตัว Kubeflow v0.2 ปรับปรุงการใช้งานและการติดตามการทำงานของระบบ Machine Learning บน Kubernetes ได้ดีขึ้น
 • เปิดตัว Cloud TPU v3 Alpha ประสิทธิภาพระดับ 420 Teraflops ด้วย HBM ขนาด 128GB
 • เปิดตัว Cloud TPU Pod Alpha ใช้ Cloud TPU ได้บน Kubernetes Engine
 • เปิดตัว Phone Gateway ใน Dialogflow Enterprise Edition Beta ผูกเบอร์โทรศัพท์เข้ากับ Virtual Agent เพื่อโต้ตอบกับผู้ที่โทรเข้ามาได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • เปิดตัว Knowledge Connectors ใน Dialogflow Enterprise Edition Beta ให้ Virtual Agent เรียนรู้วิธีการช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาจากข้อมูล FAQ และ Knowledge Base ขององค์กรได้
 • เปิดตัว Sentiment Analysis ใน Dialogflow Enterprise Edition Beta ระบุคะแนนของลูกค้าที่โทรเข้ามาว่าเป็นเชิงบวก ลบ หรือกลาง
 • เปิดตัว Text-to-Speech ใน Dialogflow Enterprise Edition Beta กำหนดการตอบสนองผู้ที่โทรเข้ามาได้ด้วยข้อความ
 • เปิดตัว Contact Center AI Alpha นำ Dialogflow ไปใช้ทำ Contact Center อัตโนมัติ
 • เปิดตัว Agent Assist ใน Contact Center AI Alpha ให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยตอบคำถามต่างๆ ของลูกค้าได้แบบ Real-time
 • เปิดตัว Conversational Topic Modeler ใน Contact Center AI Alpha ใช้ Google AI เรียนรู้ข้อมูลจากเสียงและ Chat Log ที่บันทึกเอาไว้ได้
 • เปิดตัว Managed Istio Alpha ให้สามารถใช้งาน Istio บน GCP เพื่อสร้าง Service Mesh และบริหารจัดการ Microservices ได้
 • เปิดตัว Istio 1.0 จัดการ Microservices ได้ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น https://istio.io/
 • เปิดตัว Apigee API Management for Istio (GA) จัดการ API ใน Service Mesh ได้ดีขึ้น
 • เปิดตัว Stackdriver Service Monitoring จัดการ Site Reliability Engineering (SRE) ได้ดีขึ้นด้วยการเทียบกับ Service-Level Objective (SLO)
 • เปิดตัว GKE On-Prem พร้อมความสามารถ Multi-Cluster Management สำหรับรองรับ Hybrid Cloud โดยเฉพาะ
 • เปิดตัว GKE Policy Management จัดการนโยบายการทำงานของ Kubernetes ทั้งหมดได้จากศูนย์กลาง
 • เตรียมเปิดตัววิธีการคิดเงินแบบ Resource-based Pricing ที่นำ vCPU, Memory และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน แล้วค่อยคิดค่าใช้จ่ายรวมในราคาที่ถูกลง
 • เปิดตัว GKE Serverless Add-on ใช้ Serverless บน Kubernetes Engine ได้
 • เปิดตัว Knative นำ GKE Serverless Add-on มาทำเป็นโครงการ Open Source https://cloud.google.com/knative/
 • Cloud Build เข้าสู่สถานะ GA สำหรับทำ CI/CD บน Cloud แบบครบวงจร รองรับได้ทั้งระบบที่ใช้ Container และไม่ใช้
 • จับมือกับ GitHub ใช้งานได้ใน Cloud Build โดยตรง
 • เปิดตัว App Engine Runtime ใหม่ รองรับ Python 3.7 และ PHP 7.2
 • Cloud Functions เข้าสู่สถานะ GA ทำ Event-driven Serverless Computing ได้บน Cloud โดยเพิ่มการรองรับภาษาใหม่ๆ, ปรับปรุงประสิทธิภาพ, เพิ่มความสามารถด้าน Network และ Security
 • เปิดตัว Serverless Container ใน Cloud Functions รองรับ Custom Runtime, Binary, Framework สำหรับ Serverless ได้
 • เปิดตัว BigQuery ML Beta สร้าง Machine Learning Model ได้โดยตรงจาก BigQuery ด้วยการสั่งผ่านคำสั่ง SQL
 • เปิดตัว BigQuery Clustering Beta สร้าง Clustered Table ใน BigQuery เพื่อให้ทำ Optimization ได้ดีขึ้น
 • เปิดตัว BigQuery GIS Alpha เพิ่มความสามารถใหม่และ Data Type ใหม่ตาม SQL/MM Spacial Standard
 • เปิดตัว Sheets Data Connector for BigQuery Beta เชื่อมข้อมูลจาก Google Sheets เข้า BigQuery ได้โดยตรง
 • เปิดตัว Data Studio Explorer Beta ให้ Google Data Studio ทำงานร่วมกับ BigQuery เพื่อแสดงผลข้อมูลได้ง่ายขึ้น
 • Cloud Composer เข้าสู่สถานะ GA รองรับการกระจาย Workload ระหว่างหลายๆ Cloud ได้ โดยพัฒนาต่อยอดจาก Apache Airflow
 • จับมือกับ Managed Service Provider (MSP) ให้บริการเทคโนโลยีของ Oracle บน GCP
 • เปิดตัว Compute Engine VM ที่ใช้ Intel Optane DC Persistent Memory ทำให้สามารถใช้ SAP HANA ที่มีหน่วยความจำขนาดใหญ่มากขึ้นได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยลง
 • เปิดตัว Cloud Firestore Beta สำหรับจัดเก็บ, ซิงค์ และ Query ข้อมูลให้กับ Cloud-native App
 • ปรับปรุง Cloud Bigtable ให้ทำ Replication ข้าม Zone ได้ และเปิดตัว Key Visualizer ช่วยให้แก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพได้ง่ายขึ้น
 • ปรับปรุง Cloud Spanner ให้สามารถทำการ Import/Export ข้อมูลได้ด้วย Cloud Dataflow และเปิดตัว Data Manipulation Language (DML)
 • เปิดตัว Edge TPU ระบบ ASIC Chip สำหรับ TensorFlow Lite ML ให้ใช้งานที่ Edge Data Center
 • เปิดตัว Cloud IoT Edge Alpha ทำให้ Gateway, กล้อง และอุปกรณ์ปลายทางสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลและทำ Machine Learning ได้ในตัว
 • เพิ่มระบบ Context-aware Access ให้กับการเข้าใช้ GCP API, ทรัพยากรบน Cloud, G Suite, SaaS โดยอ้างอิงจาก ID, Location และ Context อื่นๆ ในแต่ละ Request
 • เปิดตัว Titan Security Key กุญแจที่รองรับ FIDO โดยใช้ Firmware จาก Google เอง
 • เปิดตัว Shielded VM Beta เพิ่มความมั่นใจว่า VM ไม่ได้ถูกแอบเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
 • เปิดตัว Binary Authorization Alpha บังคับทำ Signature Validation ตอน Deploy Container Image ได้
 • เปิดตัว Container Registry Vulnerability Scanning Alpha ค้นหาช่องโหว่บน Image ของ Ubuntu, Debian, Alpine ให้
 • ทำ Geo-based Access Control ใน Cloud Armor Beta ได้
 • เปิดตัว Cloud HSM Alpha สำหรับจัดการกุญแจเข้ารหัสและทำกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการเข้ารหัสภายใน HSM ที่ผ่านมาตรฐาน FIPS 140-2 Level 3
 • เปิดตัว Access Transparency มี Audit Trail สำหรับกรณีที่ทีม SRE ของ Google เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในเชิงลึก
 • เพิ่มเครื่องมือใหม่ใน Security Center ของ G Suite เพื่อให้ควบคุมการเข้าถึงไฟล์หรือข้อมูลที่อาจเป็นอันตรายได้
 • เปิดตัว Data Regions for G Suite เลือกได้ว่าจะเก็บข้อมูลหลักของ G Suite ไว้ที่ใด ใช้ได้เฉพาะลูกค้า G Suite Business & Enterprise เท่านั้น
 • เปิดตัว Smart Reply ใน Hangouts Chat และ Smart Compose ใน Gmail ใช้ AI ช่วยให้การโต้ตอบเป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • เพิ่มระบบ Grammar Suggestions ใน Google Docs ตรวจสอบ Grammar ที่ผิดได้
 • Gmail ใหม่เข้าสู่สถานะ GA แล้ว แก้ไขระบบแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย, การทำ Snooze และการเข้าถึงแบบ Offline ได้ ให้ลูกค้า G Suite ใช้งานได้แล้ว
 • เพิ่ม Salesforce Add-on ใน Google Sheets สามารถนำข้อมูลจาก Salesforce มาใส่ใน Sheet ได้ และถ้ามีการแก้ไขใดๆ เกิดขึ้นก็จะส่งการแก้ไขกลับไปยัง Salesforce ให้ด้วย

สำหรับงาน Google Next 2019 จะจัดขึ้นในวันที่ 9-11 เมษายน 2019 ที่ San Francisco ครับ

 

ที่มา: https://www.blog.google/products/google-cloud/100-plus-announcements-from-google-cloud-next-18/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Kali Linux ออกอัปเดต 2023.2 มาพร้อมเครื่องมือใหม่ 13 ตัวและ pre-built Hyper-V image

Kali Linux ออกอัปเดต 2023.2 มาพร้อมเครื่องมือใหม่ 13 ตัวและ pre-built Hyper-V image

เปิดตัว Panduit TX6A Vari-Matrix HD สาย Cat 6A UTP ขนาดเล็กที่สุดในโลก รองรับ 1-10GbE และ PoE++ ป้องกันสัญญาณรบกวนได้เหนือกว่ามาตรฐาน

ในปี 2023 นี้ถือเป็นปีที่น่าสนใจสำหรับวงการสายสัญญาณเครือข่าย เพราะผู้ผลิตทุกรายต่างเร่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาแข่งขันกันในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วของ Ethernet ที่เพิ่มขึ้น, การรองรับอุปกรณ์ IoT ให้ได้หลากหลายยิ่งขึ้น ไปจนถึงการตอบรับต่อประเด็นด้านความยั่งยืนหรือ Sustainability