ADPT

BAY Computing เชิญร่วมโครงการ “คนรุ่นใหม่ Cyber Workforce”

Bay Computing ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชื่อดัง เปิดโครงการ “คนรุ่นใหม่ Cyber Workforce” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้าน Cybersecurity ให้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้พร้อมเข้าสู่ตลาด AEC พร้อมจัดแข่งขันประลองความสามารถด้าน Cybersecurity ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

โครงการ “คนรุ่นใหม่ Cyber Workforce” ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน Cybersecurity ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้สามารพัฒนาศักยภาพและทักษะพร้อมเข้าสู่ตลาด AEC รวมไปถึงเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้แสดงความสามารถด้าน Cybersecurity ผ่านทางการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นรากฐานในการยกระดับสังคม IT ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  • กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา: ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรี และมีอายุไปเกิน 24 ปี
  • กลุ่มบุคคลทั่วไป: บุคคลสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี

การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการ “คนรุ่นใหม่ Cyber Workforce” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2019 โดยจะมีการทดสอบเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ (Pre-test ภาษาอังกฤษ) แบบออนไลน์ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 18:00 น. ถึงวันที่ 15 ธันวาคม เวลา 18:00 น. (รวม 48 ชั่วโมง) หลังจากนั้นจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 20 ธันวาคม 2019 แบ่งเป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 40 คน และกลุ่มบุคคลทั่วไป 40 คน

การพัฒนาทักษะและการแข่งขันด้าน Cybersecurity

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับ Account สำหรับเข้าเรียนรู้ระบบ e-Learning ด้าน Cybersecurity จำนวน 9 โมดูล ได้แก่ Learn Hack Tutorial, Cyber Security Fundamentals, Hacking the Computer, Linux Basics, Windows Basics, Computer Networks, Introduction to Malware, Practical Cryptography และ Web Fundamentals ฟรีตลอดช่วงเวลาของโครงการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2019 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 18:00 น. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันชิงเงินรางวัลต่อไป

การแข่งขันชิงเงินรางวัลรอบสุดท้ายจะเป็นการทำแบบทดสอบออนไลน์ เริ่มต้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 18:00 น. ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 18:00 น. (รวม 48 ชั่วโมง) โดยจะวัดผลผู้ชนะการแข่งขันจากคะแนน Completion บนระบบออนไลน์และผลการทดสอบรอบสุดท้าย

ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

การประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันโครงการ “คนรุ่นใหม่ Cyber Workforce” จะจัดขึ้นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020 ซึ่งรางวัลสำหรับผู้ชนะ ประกอบด้วย

  • รางวัลที่ 1 กลุ่มละ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 กลุ่มละ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 กลุ่มละ 1 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท
  • รางวัลชมเชย กลุ่มละ 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 จะได้รับ Account ในการเข้าเรียนรู้ระบบ e-Learning ในโมดูลที่เหลือ ได้แก่ Security Assessment Distilled, Getting Started with Kali Linux, Reconnaissance & Scanning, Advanced Linux, Windows Server, Using Wireshark, Using Metasploit, Open Source Intelligence และ Web Vulnerabilities เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่ากว่า 40,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนนท์ฑิกาณ์ โทร 090-572-6731 หรือ Facebook: https://www.facebook.com/154040911276771/posts/3036543969693103

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถสมัครเข้าโครงการ “คนรุ่นใหม่ Cyber Workforce” ได้ที่ http://bit.ly/2LiijPh

** พนักงานบริษัท BAY Computing และบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] Fujitsu Store as a Services in Retail Business สร้างความแตกต่าง และขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกยุคดิจิทัล

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทั้งการแข่งขันทางธุรกิจ ความต้องการของผู้บริโภค และกฎข้อบังคับของภาครัฐ ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งปรับกลยุทธ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและร้านอาหารที่มีสาขาจำนวนมาก จำเป็นต้องสร้างธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์

6 ความสามารถการจัดการใหม่ใน Synology DSM 7.0 ที่ผู้ใช้ Synology ต้องรู้จัก

หลังจากที่ Synology ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Firmware รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง DSM 7.0 ที่เพิ่มทั้งประสิทธิภาพและความสามารถให้กับ Synology NAS ทั่วโลกกันแล้ว อัปเดตใหม่นี้ก็ได้สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการใช้งาน Synology NAS ให้กับผู้ใช้งานทั่วไปและธุรกิจองค์กรเพิ่มเติมหลากหลายแนวทาง ในบทความนี้ เราจะแนะนำถึง 6 ความสามารถใหม่ใน Synology DSM 7.0 ที่ผู้ใช้งานทุกคนควรรู้จักเอาไว้ เพื่อให้สามารถใช้งาน Synology NAS ได้อย่างคุ้มค่าและมั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนี้