Ascend Group แต่งตั้ง ธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปคนใหม่ของ True IDC

Ascend Group ประกาศแต่งตั้ง คุณธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ True IDC มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยคุณธีรพันธุ์จะมุ่งเน้นการบริหารงานในด้านกลยุทธ์การขายและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงการขยายความร่วมมือทางธุรกิจและการผนึกกำลังกับพันธมิตรใหม่ๆในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

คุณธีรพันธุ์ได้นำเอาประสบการณ์การเป็นผู้นำกว่า 22 ปีมาปรับใช้ จากธุรกิจเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ธุรกิจให้บริการซอฟต์แวร์ ธุรกิจระบบเน็ตเวิร์ก และธุรกิจเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ นอกจากนี้คุณธีรพันธุ์ยังได้รับการยอมรับในแง่ของความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดอย่างกว้างขวาง จนได้ครองรางวัลการันตีว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการไอทีกว่า 20 รางวัล

คุณธีรพันธุ์เริ่มต้นสายงานด้านเทคโนโลยีที่บริษัท โนเกีย เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) และ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ ประเทศไทย ในบทบาทของผู้ให้คำปรึกษาทางด้านโซลูชันเทคโนโลยี ต่อมาได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัท ไมโครซอฟต์ ไทยแลนด์ ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายขาย – กลุ่มลูกค้าองค์กร ด้วยทักษะความเป็นผู้นำอันโดดเด่น คุณธีรพันธุ์ได้ช่วยผลักดันภาพรวมและกลยุทธ์การขายและการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้สามารถสนับสนุนการปรับตัวของลูกค้า จนนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นของไมโครซอฟต์ ประเทศไทย
จากนั้นคุณธีรพันธ์ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศของ บริษัท บีเอ็มซี ซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ดูแลรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ระดับประเทศที่มุ่งเน้นการส่งมอบและเพิ่มคุณค่าให้กับการปรับตัวของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

จากประสบการณ์การทำงานกับองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ได้ส่งเสริมให้คุณธีรพันธุ์สามารถสร้างและพัฒนาโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจกับองค์กรที่หลากหลาย ด้วยอุปนิสัยกระตือรือร้นส่วนบุคคล คุณธีรพันธุ์มีความมุ่งหมายที่จะรังสรรค์ความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการขยายตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัลในประเทศไทยตลอดจนประเทศอื่นๆในภูมิภาค อีกทั้งยังตั้งเป้าขับเคลื่อนองค์กรให้พร้อมก้าวสู่การเป็นดาต้าเซ็นเตอร์แบบ 5G แห่งแรกของประเทศในอนาคตอันใกล้

คุณธีรพันธุ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] เส้นทางสู่ระบบคลาวด์ของธุรกิจจัดจําหน่ายในเครือเอสซีจี

กระแสในโลกธุรกิจทุกวันนี้ ต่างพูดถึงการปรับตัวและความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนได้เสมอ แต่การจะปรับระบบ IT ใน องค์กรนั้น เป็นเรื่องที่ท้าทาย และถือเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะต้องพิจารณาตั้งแต่เรื่องโครงสร้างของระบบไปจนถึงการใช้งานของผู้ใช้งาน

Wi-Fi 7 ใกล้เข้ามาแล้ว!

แม้ผลิตภัณฑ์หลายค่ายเพิ่งจะออกมารองรับ Wi-Fi 6 หรือ Wi-Fi 6E กันไปไม่นานล่าสุดมีข่าวของ Wi-Fi 7 ออกมาแล้วว่าอาจจะเร็วกว่า Wi-Fi 6 ถึง 3 เท่า