CDIC 2023

MyFinB: ให้ AI ช่วยวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Big Data และสรุปรายงานออกมาเป็นภาษามนุษย์

ในงาน IBM ASEAN Connect 2017 ได้มีการเปิดบูธให้เหล่าบริษัท Startup ในแถบภูมิภาคเอเชียมาแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย ซึ่ง MyFinB ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจ Startup ที่มาเปิดตัวในครั้งนี้และมีธุรกิจที่น่าสนใจไม่น้อย คือการใช้ Cognitive Computing หรือ Artificial Intelligence (AI) ร่วมกับศาสตร์ทางด้านสถิติและการประมวลผล ในการวิเคราะห์สภาพธุรกิจต่างๆ ได้ในทุกอุตสาหกรรมโดยอัตโนมัติ พร้อมขยายสู่ตลาดระดับโลก รวมถึงไทยด้วย

Credit: MyFinB

 

วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจทุกอุตสาหกรรมได้ทั้งเชิง Quantitative และ Qualitative ด้วยระบบ RoboAdvisor

เทคโนโลยีของ MyFinB นั้นประกอบไปด้วยอัลกอริธึมสำหรับตรวจสอบและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละธุรกิจกับธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันในแต่ละประเทศ โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานทางด้านธุรกิจที่เป็นข้อมูลเปิดเผยอยู่แล้วในตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ ซึ่งในประเทศสิงคโปร์นั้นมีข้อบังคับอยู่แล้วว่าทุกบริษัทต้องจัดทำรายงานภาพรวมธุรกิจเพื่อนำมาแสดงต่อรัฐในแต่ละปี ทำให้ข้อมูลส่วนนี้มีความพร้อมเป็นอย่างมาก ส่วนสำหรับประเทศอื่นนั้นก็สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน

องค์กรที่ต้องการวิเคราะห์ธุรกิจของตนเองนั้นสามารถป้อนข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เข้าไปภายในระบบของ MyFinB จากนั้น MyFinB ก็จะจัดทำข้อมูลเชิงสถิติและให้คะแนนตามการชี้วัดในแง่มุมต่างๆ ให้เรานำมาใช้วิเคราะห์ต่อได้ เสมือนมีนักวิเคราะห์ธุรกิจมาช่วยทำงานให้ แต่ต่างกันตรงที่ MyFinB นั้นจะใช้อัลกอริธึมเฉพาะสำหรับการจัดอันดับทางธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับแสดงข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้ AI ทั้งหมดในการวิเคราะห์สภาพธุรกิจโดยรวม พร้อมแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นภาษามนุษย์ด้วยการทำ Natural Language Generation (NLG)

 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข ใช้ Big Data Analytics เป็นหลัก

ในสิงคโปร์นั้นมีข้อบังคับว่าทุกบริษัทต้องส่งรายงานภาพรวมของธุรกิจเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว และข้อมูลเหล่านั้นก็เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานที่มีวิธีการคิดคำนวนแบบเป็นระบบ ทีมงาน MyFinB จึงเริ่มต้นจากการทำระบบฟอร์มเหล่านี้ให้มีความเป็นอัตโนมัติก่อน จากนั้นจึงค่อยเสริมอัลกอริธึมใหม่ๆ ของตนเองเข้าไปเพื่อช่วยวิเคราะห์ธุรกิจในเชิงตัวเลขได้ในแง่มุมที่หลากหลายขึ้น ตั้งแต่ภาพรวมของธุรกิจเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน, เปรียบเทียบกับทั้งประเทศหรือภูมิภาค, วิเคราะห์ความเสี่ยง, ชื่อเสียง และอื่นๆ ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น Financial Scorecard

ข้อมูลที่ MyFinB ใช้นั้นเป็นข้อมูลเปิดเผยที่หน่วยงานรัฐของแต่ละประเทศเปิดเผยอยู่แล้ว ดังนั้น MyFinB จึงได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพื่อให้การเปรียบเทียบธุรกิจหนึ่งๆ กับธุรกิจทั้งหมดในตลาดเป็นจริงขึ้นมาได้ และการขยายไปต่างประเทศก็สามารถทำได้ง่ายเพราะหลายๆ ประเทศนั้นก็มักจะมีข้อมูลเหล่านี้ที่น่าเชื่อถือได้อยู่แล้ว

Credit: MyFinB

 

นำเสนอข้อมูลในรายงานเชิงบรรยายได้ ด้วยเทคโนโลยี Natural Language Processing และ Natural Language Generation

MyFinB ได้เสริมการวิเคราะห์ให้มีความยืดหยุ่นและหลากหลายอันจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการมากขึ้น ด้วยการนำ Cognitive Computing หรือ AI จาก IBM Watson มาใช้ด้วยกัน 3 แง่มุมหลักๆ ได้แก่

  1. การวิเคราะห๋ข้อมูลที่เป็นข้อความ เช่น ข่าว, คำพูดของคนทั่วไปใน Social/Web, ความคิดเห็นของพนักงานใน Social Network และอื่นๆ เพื่อสร้าง Metric ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ เช่น ชื่อเสียงบนพื้นที่สื่อเป็นอย่างไร, ลูกค้าพูดถึงแบรนด์ในแง่ดีหรือไม่ดีมากน้อยแค่ไหน, พนักงานมี Loyalty ต่อองค์กรแค่ไหน หรือกำลังมีปัญหาประเด็นใดหรือเปล่า ทำให้องค์กรสามารถรับรู้ภาพจากภายนอกและภายในได้ดีขึ้น
  2. การทำ Prediction และจับ Pattern สำหรับธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
  3. การเขียนสรุปรายงานเป็นภาษามนุษย์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ได้ง่ายขึ้นในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และคำแนะนำต่างๆ

 

ใช้ IBM Watson ด้วยเหตุผลหลักคือ Time to Market

คำถามหนึ่งที่ทางทีมงาน TechTalkThai ถามผู้พัฒนาไปตรงๆ ว่าทำไมถึงต้องใช้ IBM Watson ด้วยนั้น ทางผู้พัฒนาก็ได้ให้เหตุผลที่ชัดเจนมากเหมือนกันคือเรื่องของ Time to Market

จริงอยู่ที่การสร้าง AI ขึ้นมาเองด้วย Deep Learning หรือ Machine Learning Tool ที่มีอยู่ในตลาดให้ใช้ได้ฟรีๆ กันตอนนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ และทำให้ธุรกิจสามารถควบคุมทุกปัจจัยของระบบได้อย่างสมบูรณ์ แต่ในมุมของการขายหรือการตลาดนั้น ความเร็วในการแข่งขันและพัฒนาเครื่องมือเองก็เป็นสิ่งสำคัญ การพัฒนา AI ขึ้นมาเองตั้งแต่ศูนย์นั้นนอกจากจะทำให้เราต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาล และต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกหลายครั้งแล้ว ปริมาณข้อมูลที่รวบรวมได้เองนั้นก็ยังเป็นปัญหาอีก โดยเฉพาะ MyFinB นั้นต้องการที่จะใช้ Cognitive Computing / AI ด้วยกันถึง 3 แง่มุม ทั้งการทำ Text/Sentiment Analysis, Prediction & Pattern Recognition และ Natural Language Generation หากต้องพัฒนาระบบเหล่านี้เองทั้งหมดต้องใช้เวลานานมากแน่นอน

IBM Watson ที่เป็น API พร้อมสำหรับใช้งานในระดับหนึ่งแล้วนั้นได้เข้ามาช่วยเสริมความสามารถให้กับ MyFinB โดยเฉพาะความสามารถในการประมวลผลด้านภาษาที่ครอบคลุมแทบทุกภาษาหลักๆ บนโลกนี้แล้ว ทำให้ปัจจุบัน MyFinB พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ทุกตลาดในทุกๆ ภาษาที่ IBM Watson รองรับ เหลือเพียงแค่รวบรวมข้อมูลธุรกิจในประเทศนั้นๆ มาก็พอ

ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ปัจจุบัน MyFinB มีลูกค้าจำนวนมหาศาลแล้วภายในประเทศสิงคโปร์เพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับ Business Consultant ลงไปได้มาก ในขณะที่การรุกเข้าสู่ตลาดต่างประเทศทั่วโลกนั้นก็กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งประเทศที่ใช้ภาษาจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, อารบิก และอื่นๆ เพราะไม่มี Barrier เรื่องภาษาอีกต่อไปแล้ว

 

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MyFinB สามารถศึกษาข้อมูลได้ทันทีที่ https://www.myfinb.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Gartner Hype Cycle ด้าน AI ปี 2023

Gartner ได้ออกคาดการณ์สำหรับการพัฒนาของ AI ในปี 2023 ซึ่งเจาะจงไปที่ Generative AI โดยหัวข้อแบ่งได้ 2 ส่วนคือ นวัตกรรมที่ได้รับการกระตุ้นจาก Generative AI และอีกส่วนคือ …

[รีวิว] Asus Zenbook 14X OLED รุ่น Sandstone Beige สีเบจ ให้ความรู้สึกเหมือนเซรามิก

Asus Zenbook 14X OLED มีการออกแบบที่โดดเด่นในสีเบจ Sandstone Beige เคลือบผิวด้วยเซรามิกรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนบนฝาแล็ปท็อป มีรูปทรงบางเบา ขนาดหน้าจอ 14.5” (2880×1800) OLED มาพร้อมพลังขับเคลื่อนชิป CPU …