Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

ฟรีงานสัมมนาสำหรับคณาจารย์ ในหัวข้อ Digital Transformation in Thai-style Higher Education

เรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมงานสัมมนาของ MonsoonSIM Seminar ประจำปี 2017 ในหัวข้อ Digital Transformation in Thai-style Higher Education / การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิตอล (อย่างไทย) ในอุดมศึกษาของไทย สร้างการเรียนรู้อย่างเพื่ออยู่รอดอย่างยั่งยืน โดยงานสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน รวมทั้งสิ้น 3 วัน สามารถเลือกลงทะเบียนเฉพาะวันที่สนใจได้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รูปแบบกิจกรรม

หมายเหตุ แต่ละกิจกรรมมีที่นั่งจำนวนจำกัดไม่เท่ากัน ตามขนาดของห้องที่ได้รับการสนับสนุน หลังจากท่านลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันกลับอีกครั้ง

รายละเอียดงานสัมมนา

หัวข้อภาษาอังกฤษ: Digital Transformation in Thai-style Higher Education
หัวข้อภาษาไทย: การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิตอล (อย่างไทย) ในอุดมศึกษาของไทย สร้างการเรียนรู้อย่างเพื่ออยู่รอดอย่างยั่งยืน
วันเวลา: 8 – 10 มิถุนายน 2017 เวลา 8.30 – 17.00 น.
สถานที่: ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 3 อาคาร Software Park (วันที่ 8 – 9 มิถุนายน) และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (วันที่ 10 มิถุนายน)
ลิงค์ลงทะเบียน: http://monsoonsimthailand.weebly.com/monsoonsim-seminar-2017.html
กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/0ByIJDipucrlHbkExbnkxdUJvNG8/view

งานสัมมนานี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมงานแต่อย่างใด แต่ขอความร่วมมือผู้ลงทะเบียนทุกท่านมาเข้าร่วมงานสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง เพื่อประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากร และสามารถให้โอกาสผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง

งานสัมมนานี้เหมาะกับใคร

คณาจารย์ที่ต้องการรับฟังแนวคิดจากภาคเอกชน เชื่อมโยง และใช้ดิจิทัลในปรับการศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์ และการเรียนรู้กับนักศึกษาผ่านแนวคิดการทำ Education Transformation

หัวข้อไฮไลท์ที่สำคัญในงานสัมมนา

  • ใช้เทคโนโลยีอย่างไรเพื่อยกระดับการศึกษา เปลี่ยน “นักเรียน” สู่ “ผู้เรียน” เปลี่ยน “คุณครู” สู่ “ผู้นำทาง”
  • ถ้าการศึกษาไทยเริ่มต้นใหม่ได้ เราอยากเห็นอะไร และสร้างให้การศึกษาแบบไทยๆ เป็นอย่างไร
  • จะสร้างหลักสูตรอย่างไร เพื่อสร้าง Startup และ Entrepreneurship ให้ทันในทศวรรษหน้า
  • The Active & Collaborative Learning Environment Solution โดย Cisco ประเทศไทย
  • Transforming Education for the Digital Age โดย Dell EMC ประเทศไทย
  • การผสมผสานแนวคิด Enterprise Architecture (EA) กับการจัดการด้านศึกษาเพื่อความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทย โดย SAP ประเทศไทย

พบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องดิจิทัล ธุรกิจ ธุรกิจสารสนเทศ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การบริหารแบบลีน (Lean Management) แนวคิดแบบเอจายล์ (Agile Concept) ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาฟินแลนด์ และวิทยากรรับเชิญที่มีความสามารถจากผู้สนับสนุนAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CU Webinar: ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, IT Security Manager, Security Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar" เพื่อเรียนรู้กรณีการตรวจจับและจัดการกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำ ML และ AI มาใช้ พร้อมชมตัวอย่างจาก IBM QRadar ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

[Guest Post] เอไอเอส ยืนยัน ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้ารั่วไหลตามที่เป็นข่าว

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการรายงานข่าวในต่างประเทศเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าเอไอเอส นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตในภาพรวมบางส่วน และไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ โดยกรณีนี้เกิดจากการทดสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายที่มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม และภารกิจดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีลูกค้ารายใดได้รับผลกระทบทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆอย่างแน่นอน”