Black Hat Asia 2021

Mirantis เข้าซื้อธุรกิจ Docker Enterprise จาก Docker ขยายฐานตลาด Enterprise Container

Mirantis ได้ออกมาประกาศถึงการเข้าซื้อธุรกิจในส่วนของ Docker Enterprise มาจาก Docker พร้อมฐานลูกค้าอีกกว่า 750 รายของ Docker Enterprise

Credit: Mirantis

Docker นั้นถือเป็นผู้ที่เข้ามาพลิกโฉมเปิดตลาด Container ในระดับโลก และส่งผลให้การพัฒนา Software ทั่วโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ โดยโซลูชัน Docker Enterprise ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรโดยเฉพาะนั้นก็มีธุรกิจขนาดใหญ่ใช้งานอยู่มากถึง 750 ราย โดย 1 ใน 3 ของธุรกิจใน Fortune 100 และ 1 ใน 5 ของธุรกิจใน Global 500 นั้นต่างก็เลือกใช้งาน Docker Enterprise สำหรับระบบ Container ของตนเอง

การเข้าซื้อธุรกิจในส่วน Docker Enterprise ครั้งนี้ของ Mirantis จะเข้ามาช่วยเติมเต็มวิสัยทัศน์ของโซลูชัน Kubernetes-as-a-Service ที่จะทำให้นักพัฒนา Software ทั่วโลกนั้นมี Platform สำหรับรองรับ Application ของตนเองได้ด้วยประสบการณ์แบบเดียวกันทั้งบน Cloud และบน On-Premises

หลังจากการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้แล้วเสร็จ Mirantis จะได้รับผลิตภัณฑ์, สิทธิบัตร, ลูกค้า, พันธมิตร และพนักงานที่เกี่ยวข้องของ Docker Enterprise ไปทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมถึง Docker Enterprise Engine, Docker Trusted Registry, Docker Unified Control Plane และ Docker CLI โดย Mirantis นั้นจะนำองค์ความรู้ด้าน Kubernetes เข้าไปเสริมให้กับ Docker Enterprise และพัฒนาโซลูชันร่วมกันต่อไป และยังคงสนับสนุนลูกค้าทุกรายที่ใช้งาน Docker Enterprise ต่อไปด้วย

Mirantis ระบุว่าจะสนับสนุนการใช้งาน Docker Swarm ต่อไปอีกอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี แต่วิสัยทัศน์หลักนั้นก็คือ Kubernetes ซึ่งทาง Mirantis นั้นกำลังพิจารณาในการทำให้การย้ายระบบจากการใช้ Docker Swarm มาสู่ Kubernetes นั้นง่ายดายยิ่งขึ้นในอนาคต

ที่มา: https://www.mirantis.com/blog/mirantis-acquires-docker-enterprise-platform-business/

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] National Supercomputing Centre (NSCC) ของประเทศสิงคโปร์ ใช้โปรเซสเซอร์ AMD EPYC™ เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดของสิงคโปร์ ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการประมวลผลด้วยโปรเซสเซอร์ AMD EPYC™ 7003 Series

เซลส์ฟอร์ซ Webinar: สรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อก้าวสู่การทำงานแห่งอนาคต [12 พ.ค. 2021 – 09.30น.]

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CIO, CTO, CHRO, IT Manager, HR Manager, ผู้ดูแลระบบ IT, เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "สรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อก้าวสู่การทำงานแห่งอนาคต โดย เซลส์ฟอร์ซ" เพื่อทำความรู้จักเทคโนโลยีสำหรับฝ่าย HR และ IT ในการสร้าง Employee Experience ที่ดีซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถดำเนินต่อไปได้ท่ามกลางการทำงานแบบ Remote Work อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2021 เวลา 9.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้