Black Hat Asia 2021

[Guest Post] ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกาศเปิดตัว ‘โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน’ จับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชนกว่า 7 ภาคี มุ่งเป้าเสริมเรื่องการจ้างงานให้แก่คนไทย 250,000 ภายใน 1 ปี

เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการใหญ่ในการยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่อคนไทยกว่า 10 ล้านคน

(ในภาพจากซ้ายไปขวา) คุณพวงชมพู ชามเมือง ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิกองทุนไทย คุณนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณธวัช เบญจาทิกุล อธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณอิชิโร มิยาซาวา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยูเนสโก สำนักงานกรุงเทพฯ คุณโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ คุณพรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์ ผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยูเนสโก  จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) และมูลนิธิกองทุนไทย เปิดตัว โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน มุ่งยกระดับคุณภาพแรงงานผ่านทักษะเชิงดิจิทัลแก่แรงงานไทยทั่วประเทศที่ จำนวน 250,000 คน ผ่านทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ภายในตุลาคม พ.ศ.2564

สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบด้านการทำงาน รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.03 หรือมีผู้ว่างงานเกือบ 400,000คน และคาดว่าในปีนี้จะมีแรงงานที่เสี่ยงถูกเลิกจ้างจำนวน 8.4 ล้านคน จากแรงงาน 3 กลุ่ม ได้แก่ แรงงานในภาคการท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 2.5 ล้านคน แรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 1.5 ล้านคน และการจ้างงานในภาคบริการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาคการท่องเที่ยวและได้รับผลกระทบจากการที่สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ถูกปิด อีกจำนวน 4.4 ล้านคน ในขณะที่เด็กจบใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 5.2 แสนคนก็มีแนวโน้มต้องเผชิญกับอุปสรรคในการหางานตั้งแต่การเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดงาน

นอกจากนี้ รายงานผลการศึกษาโดย AlphaBeta strategy x economics ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับผลกระทบต่อการจ้างงานของการระบาดของเชื้อโควิด–19 ที่มีต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ระบุว่าในประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าธุรกิจโรงแรม การบริการส่วนบุคคล และการขนส่ง จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากวิกฤตดังกล่าว และการนำ AI มาใช้อาจเพิ่มศักยภาพในการฟื้นตัวและกระตุ้นอัตรากำไรของภาคเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5-6

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากสถานการณ์ในปีนี้คาดว่าจะมีกลุ่มงานที่หายไป และการจ้างงานใหม่จะเป็นการมองหาแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญทางการใช้ทักษะดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ไมโครซอฟท์มีความมุ่งมั่นในการนำดิจิทัลเข้ามาเสริมทักษะให้กับทุกคน ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทักษะดิจิทัลที่ใช้งานได้จริงและเพิ่มมูลค่าทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมปรับตัวรับงานใหม่ๆ และสามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการเพิ่มโอกาสด้านการจ้างงานในอนาคต ผมต้องขอขอบพระคุณพันธมิตรทุกราย กับความร่วมมืออันแข็งแกร่งในครั้งนี้ ผมเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลในการจ้างงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และจะเติมเต็มความตั้งใจของเรากับเส้นทางการสร้างทักษะทางแรงงานด้วยการพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัลให้กับคนไทยกว่า 10 ล้านคนได้โดยเร็วที่สุด”

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งระหว่างไมโครซอฟท์และพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการผ่านองค์ความรู้ ทรัพยากร และการสนับสนุนอื่นๆ ที่มีความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะสามารถเข้าถึงผู้คนทุกกลุ่มที่ต้องการเสริมทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและมอบความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละองค์กรที่เป็นพันธมิตรใน ‘โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน’ มีบทบาทสำคัญ ดังนี้

  • บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำเนื้อหาการฝึกอบรม จัดทำวีดีโอการอบรม และคู่มือภาษาไทยเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Power BI, Power App, Digital Literacy เพื่อจัดฝึกอบรมแก่วิทยากรจากหน่วยงานพันธมิตร พร้อมจัดการติวสอบ Microsoft Office Specialist สาขา Microsoft Excel เพื่อเป็นการปูทางไปสู่สายงานด้านนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ต่อไป
  • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ผ่านเครือข่ายและแพลตฟอร์มของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เช่น https://www.digitalskill.org/ เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสมรรถนะด้านดิจิทัล รวมถึงเปิดพื้นที่ส่งเสริมการจ้างงานผ่านคอมมูนิตี้ JobD2U ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ตำแหน่งงาน และ โปรไฟล์คนหางาน เพื่อให้ “คนที่ใช่” ได้พบกับ “งานที่ชอบ”
  • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมมือกับไมโครซอฟท์เพื่อจัดฝึกอบรมทักษะเชิงดิจิทัลแก่บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อนำความรู้ไปขยายผลแก่กลุ่มเป้าหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สนับสนุนความรู้และเนื้อหาการฝึกอบรมที่จัดทำขึ้นในโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน ผ่านเครือข่ายและแพลตฟอร์มของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งร่วมกันปรับปรุงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และส่งเสริมให้แรงงานเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ ตารางทำการ และการนำเสนอผลงาน) ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้
  • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินการร่วมกับไมโครซอฟท์ในการจัดการฝึกอบรมทักษะเชิงดิจิทัลแก่ครูของสำนักงาน กศน. เพื่อส่งต่อทักษะความรู้ดังกล่าวให้แก่กลุ่มเป้าหมายราว 186,000 คน ผ่าน กศน.ตำบล 7,424 ศูนย์ทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนให้เนื้อหาการฝึกอบรมที่จัดทำขึ้นในโครงการสามารถไปถึงประชาชน ผ่านเครือข่ายและแพลตฟอร์มของ สำนักงาน กศน.
  • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สนับสนุนให้มีการรับรองสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ประเมินด้วยเครื่องมือประเมินระดับประเทศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วน ในจำนวนที่สอดคล้องกับงบประมาณของสถาบันในปี 2564 และนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองทั้งหมดเผยแพร่ในแอปพลิเคชัน Propin ของสถาบัน
  • จ๊อบส์ ดีบี (JobsDB) ดำเนินการจัดการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน แนวโน้มการจ้างงานในอนาคต และ การทำเรซูเม่ให้โดดเด่น รวมถึงรับคำแนะนำให้ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม com เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ของผู้หางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ประสานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในการจัดการฝึกอบรมครูของทางศูนย์ฯ พร้อมสนับสนุนให้เนื้อหาการฝึกอบรมที่จัดทำขึ้นในโครงการสามารถเข้าถึงเยาวชนที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านแพลตฟอร์ม lll-olc.net ของยูเนสโก
  • มูลนิธิกองทุนไทย บริหารจัดการโครงการ ประสานงานกับทุกองค์กร และติดตามวัดผลโครงการ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าจากผู้ได้รับการจ้างงาน และร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานใกล้บ้าน และเรียนผ่านออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของพันธมิตรในโครงการดังกล่าวข้างต้น  

 

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (Nasdaq “MSFT” @Microsoft) ผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการที่มุ่งเสริมประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ในโลกยุคโมบายและคลาวด์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ทุกคนและทุกองค์กรทั่วโลกให้บรรลุผลสำเร็จทีดียิ่งกว่า

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์   ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนโลยี  เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร  ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ  มีความสะดวกทันสมัย  และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย  

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย (http://news.microsoft.com/th-th/) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH

 

About Maylada

Check Also

[Guest Post] SysMaster เครื่องมือในการตรวจสอบ DBMS สำหรับการวิเคราะห์ และการป้องกันความล้มเหลวของข้อมูลจาก TmaxSoft

หน้าที่หลักของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล คือ การบริหารจัดการให้ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งยังต้องหมั่นตรวจสอบปริมาณการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ของ Database Server เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการทำงานและอัตราการเติบโตของข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเกิดความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูล และข้อมูลต้องมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

[BHAsia 2021] 3 เหตุผลที่เด็กจบใหม่ในประเทศที่สอดแนมประชาชน จึงไม่ค่อยเลือกสายงานด้าน Cybersecurity

แทบจะเรียกได้ว่าในยุคอินเทอร์เน็ตที่ร้อนแรงนี้ ตำแหน่งงานด้าน Cybersecurity มีความต้องการสูงมากทั่วโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งนับเพียงแค่ในภูมิภาค APAC เองก็มีความต้องหลายถึงหลายล้านอัตรา แต่ก็มีความเป็นไปได้บางอย่างจากประสบการณ์ของคุณ Mika Devonshire โดยเธอเคยทำงานเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง ซึ่งหลังจากได้แลกเปลี่ยนความคิดกับนักเรียนหลายคนเธอจึงได้สรุปประเด็น 3 ข้อว่า ทำไมนักเรียนในประเทศที่มีการสอดแนมประชาชนจึงไม่ค่อยสนใจในอาชีพด้าน …