Microsoft ประกาศให้นักพัฒนาสามารถใช้งาน Azure Cognitive Services บริการ AI สำเร็จรูปได้ฟรี 1 ปี

Microsoft ประกาศให้นักพัฒนาสามารถใช้งาน Azure Cognitive Services บริการ AI สำเร็จรูปได้ฟรี 1 ปี

Credit: Microsoft
นักพัฒนาที่สนใจนำ Azure Cognitive Services บริการ AI สำเร็จรูปไปต่อยอดกับแอพพลิเคชันของตนเอง สามารถสร้าง Azure free account เพื่อทดสอบใช้งานได้ฟรีแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยตัวอย่างของการนำ Azure Coginitive Services ไปใช้งานมีดังนี้
 
  • เพิ่มความปลอดภัยให้แอพพลิเคชันด้วยการทำ Face detection ผ่าน Face API เช่นเดียวกับ Uber ที่นำไปใช้ในการยืนยันตัวตนของคนขับรถ
  • มี API ในการดึงข้อความจากรูปภาพหรือเอกสาร และตรวจสอบหาภาษาที่กำลังใช้งานได้
  • สามารถนำรูปภาพจำนวนมากมาเทรนผ่าน Custom Vision Service เพื่อสร้างเป็นโมเดลเฉพาะของแต่ละแอพพลิเคชันได้
  • สร้างแอพพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เช่น สามารถใช้ Computer Vision และ Immersive Reader API เพื่อคอยอ่านรูปและพูดออกมาเป็นภาษา เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา
  • สร้าง Chat bot เพื่อช่วยตอบคำถามลูกค้าในช่องทางต่างๆ
 
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://azure.microsoft.com/en-us/services/cognitive-services/
 

About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …