[Guest Post] เพิ่มศักยภาพการสื่อสาร และการทำงานให้กับพนักงานแนวหน้า ด้วย Microsoft 365 for Frontline Workers

เมื่อพนักงานแนวหน้า คือ “กระดูกสันหลังของการดำเนินธุรกิจ” ในยุคปัจจุบัน

เนื่องจากเป็นพนักงานแนวหน้า เป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มแรกที่ต้องพบปะกับบุคคลภายนอกหรือให้บริการลูกค้า ตัวอย่างเช่น พนักงานขาย พนักงานแผนกต้อนรับ ทีมขนส่งสินค้า พนักงานทำความสะอาด บุคลากรทางการแพทย์ ทีมคอลเซ็นเตอร์ ทีมช่างเทคนิคหรือซ่อมแซม คนงานในโรงงาน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทและส่วนสำคัญในการเชื่อมต่อประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการระหว่างลูกค้าและองค์กรเป็นอย่างมาก

หลายๆ องค์กร จึงมีการส่งเสริมและจัดหาเครื่องมือ Communication & Collaboration ต่างๆ มาช่วยเสริมศักยภาพและยกระดับการทำงานของพนักงานแนวหน้า (Frontline Workers) ให้สามารถทำงานติดต่อสื่อสารร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

เพิ่มศักยภาพการสื่อสาร และการทำงานให้พนักงานแนวหน้าของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น

โจทย์สำคัญที่ท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ก็คือ การทำให้พนักงานทุกคนสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันกัน แม้ไม่ได้อยู่ออฟฟิศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการต่อยอดจากเครื่องมือที่มีอยู่  ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Teams ที่จะมาทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสื่อสารในการทำงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแชท, เสียง, วิดีโอ ไปจนถึงการผสานรวมระบบเข้ากับ Business Application และ Workflow ต่างๆ ผ่าน Microsoft Power Platform เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นได้อย่างปลอดภัย

1.) Connect your workforce

เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างพนักงานแนวหน้ากับส่วนออฟฟิศให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยการติดต่อสื่อสารที่ครบครันผ่าน Microsoft Teams ที่จะช่วยให้สามารถทำงานและติดต่อสื่อสารเสมือนมีโต๊ะทำงานเคลื่อนที่ แม้จะเป็นงานภาคสนามก็ยังสามารถส่งข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ เปิดและแชร์ไฟล์เอกสาร หรือเปิดการใช้งานวิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie) ที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะทาง คลื่นความถี่ก็สามารถทำได้

2.) Digitize manual processes

ปรับวิถีการทำงานในยุคดิจิทัล เพื่อลดเวลา ลดความผิดพลาด ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำๆเดิมๆ เปลี่ยนระบบการทำงานแบบเดิมๆ ให้เป็นรูปแบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น การกำหนดงานสำคัญที่ต้องทำในแต่ละวัน หรือระบบการทำงานแบบกะ (Shift Work) ที่คุณต้องบริหารจัดการตารางงานให้กับพนักงานหลายร้อยคน กำหนดเวลาเข้าออกงาน หรือการสลับกะงานเมื่อพนักงานเกิดเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้างานได้ ก็สามารถทำ Online Request เพื่อให้หัวหน้างานตรวจสอบและ Approve ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นจาก Microsoft Power Platform มาช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็น งานขออนุมัติ หรือเวิร์คโฟลว์ต่างๆ ก็สามารถทำได้

3.) Accelerate onboarding

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้หลายภาคส่วนหยุดชะงัก ในขณะเดียวกันก็ทำให้หลายธุรกิจปรับตัวมาใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ รูปแบบการทำงานเป็น Work From Home การติดต่อกับคู่ค้าก็เป็นแบบออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การเปิดตัวสินค้า จัดงานสัมมนา การฝึกอบรพนักงาน ถ่ายทอดสดวิสัยทัศน์ผู้บริหารไปยังพนักงาน หรือแม้แต่พนักงานใหม่ ที่ต้องเรียนรู้กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ทั้งหมดนี้ ถูกรวมอยู่ใน Microsoft Stream และ Microsoft Teams

4.) Empower with devices

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องเคลื่อนที่ งานภาคสนาม ที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลการปฏิบัติงาน ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ เช่น วิศวกรหรือช่างซ่อมบำรุง คุณสามารถใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟน หรือหมวกนิรภัยที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร ให้คุณประชุมและแชร์ภาพวิดีโอ สำหรับงานที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน นอกจากนี้พนักงานยังสามารถแชร์และใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ด้วยระบบ SMS ยืนยันตัวตน แบบ SSO ช่วยให้การดูแลรักษาอีกด้วย

5.) Protect your organization

ปกป้ององค์กรของให้ปลอดภัยจากภัยคุมคามทางไซเบอร์ที่จะพร้อมโจมตีทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การพยายามขโมย Password การโจมตีผ่านช่องโหว่ต่างๆ ของ Windows patch หรือ Software เวอร์ชั่นเก่าต่างๆ รวมถึง Phishing Mail, Malware ต่างๆ ที่ถูกพัฒนามาหลากหลายรูปแบบและพร้อมโจมตีอยู่ตลอดเวลา ด้วย Microsoft Security ไม้ว่าจะเป็น Microsoft Defender for Office 365, Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Endpoint Manager และ Azure AD Identity Protection ก็สามารถช่วยปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ทุกรูปแบบ

ปัจจุบัน เครื่องมือด้านดิจิทัลจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการเสริมศักยภาพการทำงานร่วมกันให้กับพนักงานยุคใหม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว องค์กรจึงจำเป็นต้องพิจารณาและส่งเสริมการจัดหาเครื่องมือช่วยในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับพนักงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้องค์กรสามารถพร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจัทัล และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย

Think Microsoft, Think MSC

สำหรับลูกค้าองค์กรที่สนใจบริการ Microsoft 365 for Frontline Workers สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-0894431 / thachpan@metrosystems.co.th

#Microsoft365 #MicrosoftTeams #MicrosoftFrontlineWorkers #Microsoft #FrontlineWorkers #PowerPlatform #Metrosystems #Mettrooncloud


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Video Webinar] สร้างระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและประสานความมั่นคงปลอดภัยอย่างลงตัวกับ Arista Networks

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Arista Webinar เรื่อง “สร้างระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและประสานความมั่นคงปลอดภัยอย่างลงตัวกับ Arista Networks” พร้อมเจาะลึกการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้เพื่อตรวจจับภัยคุกคามบนระบบเครือข่ายแบบเรียลไทม์ ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

พบช่องโหว่ร้ายแรงใน Barracuda Email Security Gateway แนะผู้ใช้งานเร่งอัปเดต

ช่องโหว่ Remote Command Injection บน Email Gateway นี้ถือว่าเป็นข่าวร้ายเร่งด่วนที่ Barracuda ยอมรับว่ามีลูกค้าบางส่วนถูกโจมตีด้วยช่องโหว่นี้แล้ว