Breaking News
AMR | Sophos Webinar

เชิญร่วม Webinar Series: บทบาทของ DevSecOps เพื่อเร่งการส่งมอบธุรกิจอย่างมีคุณค่า

การส่งมอบธุรกิจอย่างมีคุณค่าเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล จำต้องมีกระบวนการเข้าถึงแบบ High-Speed ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากท่ามกลางวิกฤติทั่วโลกอย่างเช่นทุกวันนี้ วิธีการของ DevSecOps จะช่วยให้เรา สนับสนุนแผนงานความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity) และเร่งให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เด่นชัดภายในระยะเวลาอันสั้นได้ การวางแผนและการทำงานแบบ Agile Planning เช่นนี้นั้น ต้องดำเนินงานในเชิงรุกและมีคุณภาพด้วย รวมทั้งต้องมี Framework ในการกำกับดูแลที่ดีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผันผวนของการเปลี่ยนแปลง เพื่อประกันความปลอดภัยและต้องมั่นใจด้วยว่าจะไม่มีการละเมิดนโยบายใด ๆ ขององค์กรด้วย

ในซีรี่ส์นี้ที่ประกอบด้วย Webinar 2 ส่วน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชันของ Micro Focus ที่จะทำให้องค์กรได้นำแนวทางปฏิบัติของ DevSecOps มาทำให้เกิดแอปพลิเคชันได้รวดเร็ว มีคุณภาพและปลอดภัย

กรอบการปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างมีคุณภาพเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2020 | 13.00 -14:00 น.

การประเมินคุณภาพ (Quality) และความปลอดภัย (Security) เชิงรุกท่ามกลางกระแสความผันผวนซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้น จะทำให้เราตรวจสอบได้อย่างถูกต้องในแต่ละขั้นของ Lifecycle Stage และช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น การวางแผนการปล่อย Release อย่างสม่ำเสมอและการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation) จะปรับปรุงและเร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สำเร็จเร็วขึ้นได้

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าองค์กรจะสามารถ เร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมงานต้องทำงานแข่งกับความท้าทายด้านการประสานงาน และทีมบริหารต้องการมองภาพที่เห็นได้ครบทุกมุมมอมงในเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้จากแต่ละกิจกรรมของการพัฒนาของซอฟต์แวร์

เร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยกระบวนการแบบ Shift-Left Testing

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2563 | 13.00-14.00 น.

ในการใช้ Shift Left-Testing Strategy สำหรับการทดสอบทั้งในเชิง Functional, Performance และ Security Testing นั้น ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งสำคัญและจำเป็นแรกสุดก่อน (Prioritize) จากนั้น จึงเลือกเครื่องมือที่จะใช้ และรู้ว่าการจะบริหารจัดการข้อมูลเขิงลึกหรือ Harness Insight ตลอดจนการขยายสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้วให้ใหญ่ขึ้นได้อย่างไร

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้เรียนรู้โซลูชันของ Micro Focus ที่มีชื่อว่า Unified Functional Testing (UFT) LoadRunner และ Fortify ที่มอบความสามารถให้แก่ Tester และ Developer ในการสร้างและรักษา test assets ทั้งหมดไว้ รวมทั้งแชร์ความรู้ และปรับปรุงคุณภาพระหว่างทีมที่ต้องทำงานร่วมกันด้วย โดยเราจะแชร์ขอเสนอเกี่ยวกับโซลูชั่นนี้เพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้กับความท้าทายที่คุณกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันได้

DevSecOps ในความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างไร

การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ต้องอาศัยทีมเทคโนโลยีสารสนเทศเสมอ (IT Team) เพื่อเข้ามาช่วยประเมินความท้าทายในปัจจุบัน และสร้างความชัดเจนให้แก่ความพร้อมของทั้งองค์กร รวมถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาจัดสรรให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นด้วยAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Leadership Vision: AI for Business in the New Normal บทสัมภาษณ์คุณปฐมา จันทรักษ์ IBM Thailand

ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ทั่วโลกนี้ AI จะเข้ามาช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้อย่างไร? และภาคธุรกิจจะคว้าโอกาสใหม่ๆ ด้วย AI ได้อย่างไรบ้าง? มาพบกับคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ในบทความ "TechTalkThai Vision: AI for Business in the New Normal" บทสัมภาษณ์คุณปฐมา จันทรักษ์ รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย

NSA ออกคำแนะนำการใช้งาน IPSec VPN อย่างมั่นคงปลอดภัย

เป็นเรื่องดีอยู่แล้วที่องค์กรจะใช้งาน VPN อย่างไรก็ดีก็ยังเร็วเกินไปที่จะมั่นใจได้หากไม่มีการตั้งค่าอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้เอง NSA จึงออกคำแนะนำสำหรับองค์กรเพื่อเป็นแนวทางให้ใช้งาน IPSec VPN อย่างมั่นคงปลอดภัย