เชิญร่วม Webinar Series: บทบาทของ DevSecOps เพื่อเร่งการส่งมอบธุรกิจอย่างมีคุณค่า

การส่งมอบธุรกิจอย่างมีคุณค่าเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล จำต้องมีกระบวนการเข้าถึงแบบ High-Speed ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากท่ามกลางวิกฤติทั่วโลกอย่างเช่นทุกวันนี้ วิธีการของ DevSecOps จะช่วยให้เรา สนับสนุนแผนงานความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity) และเร่งให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เด่นชัดภายในระยะเวลาอันสั้นได้ การวางแผนและการทำงานแบบ Agile Planning เช่นนี้นั้น ต้องดำเนินงานในเชิงรุกและมีคุณภาพด้วย รวมทั้งต้องมี Framework ในการกำกับดูแลที่ดีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผันผวนของการเปลี่ยนแปลง เพื่อประกันความปลอดภัยและต้องมั่นใจด้วยว่าจะไม่มีการละเมิดนโยบายใด ๆ ขององค์กรด้วย

ในซีรี่ส์นี้ที่ประกอบด้วย Webinar 2 ส่วน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชันของ Micro Focus ที่จะทำให้องค์กรได้นำแนวทางปฏิบัติของ DevSecOps มาทำให้เกิดแอปพลิเคชันได้รวดเร็ว มีคุณภาพและปลอดภัย

กรอบการปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างมีคุณภาพเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2020 | 13.00 -14:00 น.

การประเมินคุณภาพ (Quality) และความปลอดภัย (Security) เชิงรุกท่ามกลางกระแสความผันผวนซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้น จะทำให้เราตรวจสอบได้อย่างถูกต้องในแต่ละขั้นของ Lifecycle Stage และช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น การวางแผนการปล่อย Release อย่างสม่ำเสมอและการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation) จะปรับปรุงและเร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สำเร็จเร็วขึ้นได้

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าองค์กรจะสามารถ เร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมงานต้องทำงานแข่งกับความท้าทายด้านการประสานงาน และทีมบริหารต้องการมองภาพที่เห็นได้ครบทุกมุมมอมงในเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้จากแต่ละกิจกรรมของการพัฒนาของซอฟต์แวร์

เร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยกระบวนการแบบ Shift-Left Testing

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2563 | 13.00-14.00 น.

ในการใช้ Shift Left-Testing Strategy สำหรับการทดสอบทั้งในเชิง Functional, Performance และ Security Testing นั้น ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งสำคัญและจำเป็นแรกสุดก่อน (Prioritize) จากนั้น จึงเลือกเครื่องมือที่จะใช้ และรู้ว่าการจะบริหารจัดการข้อมูลเขิงลึกหรือ Harness Insight ตลอดจนการขยายสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้วให้ใหญ่ขึ้นได้อย่างไร

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้เรียนรู้โซลูชันของ Micro Focus ที่มีชื่อว่า Unified Functional Testing (UFT) LoadRunner และ Fortify ที่มอบความสามารถให้แก่ Tester และ Developer ในการสร้างและรักษา test assets ทั้งหมดไว้ รวมทั้งแชร์ความรู้ และปรับปรุงคุณภาพระหว่างทีมที่ต้องทำงานร่วมกันด้วย โดยเราจะแชร์ขอเสนอเกี่ยวกับโซลูชั่นนี้เพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้กับความท้าทายที่คุณกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันได้

DevSecOps ในความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างไร

การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ต้องอาศัยทีมเทคโนโลยีสารสนเทศเสมอ (IT Team) เพื่อเข้ามาช่วยประเมินความท้าทายในปัจจุบัน และสร้างความชัดเจนให้แก่ความพร้อมของทั้งองค์กร รวมถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาจัดสรรให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นด้วย


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: TRUSTED THIRD-PARTY RISK MANAGEMENT – Security Rating. กลยุทธ์ในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ, การรายงาน และ การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของภัยคุกคามทางด้าน Cyber

TechTalkThai ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "TRUSTED THIRD-PARTY RISK MANAGEMENT - Security Rating. กลยุทธ์ในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ, การรายงาน และ การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของภัยคุกคามทางด้าน Cyber" เพื่อเรียนรู้โซลูชันการประเมินความเสี่ยงให้องค์กรของท่านจาก SecurityScorecard ทั้งมุมมองภายนอกและ Third party ที่เกี่ยวข้อง

อนาคตของระบบเครือข่ายภายใน Data Center โดย HPE Aruba

ภายในงานสัมมนา TTT Virtual Summit: Enterprise Cloud & Data Center 2022 ที่เพิ่งจบไป คุณไญยวิทย์ กังใจ Presales Consultant …