เชิญร่วม Webinar Series: บทบาทของ DevSecOps เพื่อเร่งการส่งมอบธุรกิจอย่างมีคุณค่า

การส่งมอบธุรกิจอย่างมีคุณค่าเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล จำต้องมีกระบวนการเข้าถึงแบบ High-Speed ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากท่ามกลางวิกฤติทั่วโลกอย่างเช่นทุกวันนี้ วิธีการของ DevSecOps จะช่วยให้เรา สนับสนุนแผนงานความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity) และเร่งให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เด่นชัดภายในระยะเวลาอันสั้นได้ การวางแผนและการทำงานแบบ Agile Planning เช่นนี้นั้น ต้องดำเนินงานในเชิงรุกและมีคุณภาพด้วย รวมทั้งต้องมี Framework ในการกำกับดูแลที่ดีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผันผวนของการเปลี่ยนแปลง เพื่อประกันความปลอดภัยและต้องมั่นใจด้วยว่าจะไม่มีการละเมิดนโยบายใด ๆ ขององค์กรด้วย

ในซีรี่ส์นี้ที่ประกอบด้วย Webinar 2 ส่วน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชันของ Micro Focus ที่จะทำให้องค์กรได้นำแนวทางปฏิบัติของ DevSecOps มาทำให้เกิดแอปพลิเคชันได้รวดเร็ว มีคุณภาพและปลอดภัย

กรอบการปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างมีคุณภาพเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2020 | 13.00 -14:00 น.

การประเมินคุณภาพ (Quality) และความปลอดภัย (Security) เชิงรุกท่ามกลางกระแสความผันผวนซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้น จะทำให้เราตรวจสอบได้อย่างถูกต้องในแต่ละขั้นของ Lifecycle Stage และช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น การวางแผนการปล่อย Release อย่างสม่ำเสมอและการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation) จะปรับปรุงและเร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สำเร็จเร็วขึ้นได้

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าองค์กรจะสามารถ เร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมงานต้องทำงานแข่งกับความท้าทายด้านการประสานงาน และทีมบริหารต้องการมองภาพที่เห็นได้ครบทุกมุมมอมงในเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้จากแต่ละกิจกรรมของการพัฒนาของซอฟต์แวร์

เร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยกระบวนการแบบ Shift-Left Testing

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2563 | 13.00-14.00 น.

ในการใช้ Shift Left-Testing Strategy สำหรับการทดสอบทั้งในเชิง Functional, Performance และ Security Testing นั้น ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งสำคัญและจำเป็นแรกสุดก่อน (Prioritize) จากนั้น จึงเลือกเครื่องมือที่จะใช้ และรู้ว่าการจะบริหารจัดการข้อมูลเขิงลึกหรือ Harness Insight ตลอดจนการขยายสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้วให้ใหญ่ขึ้นได้อย่างไร

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้เรียนรู้โซลูชันของ Micro Focus ที่มีชื่อว่า Unified Functional Testing (UFT) LoadRunner และ Fortify ที่มอบความสามารถให้แก่ Tester และ Developer ในการสร้างและรักษา test assets ทั้งหมดไว้ รวมทั้งแชร์ความรู้ และปรับปรุงคุณภาพระหว่างทีมที่ต้องทำงานร่วมกันด้วย โดยเราจะแชร์ขอเสนอเกี่ยวกับโซลูชั่นนี้เพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้กับความท้าทายที่คุณกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันได้

DevSecOps ในความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างไร

การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ต้องอาศัยทีมเทคโนโลยีสารสนเทศเสมอ (IT Team) เพื่อเข้ามาช่วยประเมินความท้าทายในปัจจุบัน และสร้างความชัดเจนให้แก่ความพร้อมของทั้งองค์กร รวมถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาจัดสรรให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นด้วยAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Infor WMS พร้อมพาธุรกิจรับมือความท้าทายด้าน Supply Chain ในปี 2020 ด้วยระบบ Intelligent Warehouse ครบวงจร

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ปั่นป่วน Supply Chain ไปทั่วโลกในปีนี้นั้นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เน้นย้ำให้เห็นชัดถึงความสำคัญของการจัดการ Supply Chain ที่ดี เมื่อความผันผวนเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญในทุกวัน การตัดสินใจที่รวดเร็วและเหมาะสมกับบริบทก็ย่อมสร้างข้อได้เปรียบให้กับธุรกิจ หนึ่งซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบโจทย์ความรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เป็นอย่างดีคือ Infor WMS ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการคลังสินค้าอย่างครบวงจรที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้มากกว่า …

[Guest Post] “E-WITHHOLDING TAX” เริ่มแล้ว! สตรีมฯ พร้อมให้บริการทำระบบสำหรับธนาคาร ด้วยประสบการณ์ตรงที่ทำให้กรมสรรพากร!

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (27 ต.ค. 2563) กรมสรรพากรได้จัดงานเปิดตัวนวัตกรรมระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Withholding Tax อย่างเป็นทางการ โดยมีกลุ่มธนาคารที่ให้บริการระบบเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย หลังจากที่มีการเปิดให้ผู้ประกอบการเริ่มใช้ระบบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม …