CDIC 2023

เริ่มต้นวางระบบ Kubernetes สำหรับใช้งานในระดับองค์กร ด้วยบริการ G-Able Container Management Package

เทคโนโลยีอย่าง Container และ Kubernetes นั้นได้กลายเป็นหนึ่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของธุรกิจองค์กรไปแล้ว เพื่อรองรับทั้งระบบ Cloud-Native Application, Container Application, CI/CD และการก้าวสู่ภาพของ Hybrid Multi-Cloud

อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีด้านนี้ยังคงมีความซับซ้อนที่ค่อนข้างสูง ด้วยองค์ประกอบภายในระบบที่หลากหลาย และการออกแบบสถาปัตยกรรมการทำงานซึ่งยังถือว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่และต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ

ด้วยเหตุนี้ G-Able จึงต้องการช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถเริ่มต้นใช้งาน Container และ Kubernetes ได้ด้วยแนวทางการวางระบบที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย ตอบโจทย์ต่อการใช้งานในระดับธุรกิจองค์กรได้ ด้วยการเปิดตัวบริการ G-Able Container Management Package ซึ่งเป็นบริการ (Service) ที่นำ Red Hat OpenShift มาต่อยอดเป็นแพ็คเกจสำเร็จรูป ให้ธุรกิจเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย

การเริ่มต้นใช้งาน Kubernetes อย่างจริงจัง อาจต้องเผชิญความท้าทายมากกว่าที่คิด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ธุรกิจองค์กรหลายแห่งเองก็ได้เริ่มเรียนรู้และใช้งาน Kubernetes กันไปบ้างไม่มากก็น้อย จนเมื่อช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Kubernetes ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการทำ Cloud-Native Application, Container Application, CI/CD และ Hybrid Multi-Cloud ไปแล้วอย่างเต็มตัว ทำให้การใช้งานในระดับธุรกิจองค์กรยิ่งทวีความแพร่หลายอย่างรวดเร็ว

ถึงกระนั้น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Container และ Kubernetes นั้นก็ยังถือว่ามีความซับซ้อนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้งานในธุรกิจองค์กรอย่างในอดีตที่ผ่านมา ส่งผลให้ถึงแม้หลายๆ องค์กรจะมีการริเริ่มการใช้งาน Kubernetes กันไปบ้างแล้ว แต่เมื่อจะนำมาใช้งานอย่างจริงจังในธุรกิจองค์กร ก็ยังคงขาดองค์ประกอบสำคัญในหลายๆประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ, การดูแลรักษา, การรองรับระบบได้อย่างยืดหยุ่น และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทำให้ผู้ดูแลระบบ Kubernetes ภายในธุรกิจองค์กรนั้นต้องมองหาเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีทักษะใหม่ๆ เข้ามาอุดช่องว่างเหล่านี้

ไม่เพียงแต่ประเด็นในเชิงเทคโนโลยีเท่านั้น แต่การปรับวิธีการทำงานให้ผู้ดูแลระบบ IT Infrastructure มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา Software และการปรับให้เหล่า Software Developer มีความรู้ความเข้าใจในสถาปัตยกรรม Container และการใช้งาน Kubernetes หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นก็เป็นอีกอุปสรรคสำคัญ การมีผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เหล่านี้ที่จะสามารถมาช่วยวางระบบและถ่ายทอดความรู้หรือแนวทางในการใช้งานเทคโนโลยีรูปแบบใหม่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

G-Able Container Management Package: บริการออกแบบและติดตั้งระบบ Kubernetes สำหรับใช้งานในระดับธุรกิจองค์กร ด้วย Red Hat OpenShift โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงจาก G-Able

G-Able นั้นถือเป็นหนึ่งในธุรกิจ Systems Integrator หรือ SI ที่มีความพร้อมในการให้บริการเทคโนโลยีได้ในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นระบบ IT Infrastructure, บริการด้าน Software Development ไปจนถึงการให้คำปรึกษาด้าน IT Security ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยี Container และ Kubernetes นั้นได้กลายเป็นที่นิยมในตลาดธุรกิจองค์กร ทาง G-Able ที่มีองค์ความรู้ครบถ้วนทุกด้านนี้จึงสามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม

G-Able ได้อาศัยความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของพนักงาน ผสานรวมกับความเป็นพันธมิตรร่วมกับ Red Hat มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อเร่งสร้างความชำนาญด้าน Red Hat OpenShift ซึ่งเป็นโซลูชัน Enterprise Container Platform ที่ต่อยอดจากเทคโนโลยี Open Source หลากหลาย และได้มีส่วนร่วมในโครงการวางระบบ Red Hat OpenShift สำหรับธุรกิจองค์กรมากมาย ทั้งโครงการที่มีขนาดใหญ่ ไปจนถึงโครงการที่มีความซับซ้อนสูงหรือมีความต้องการเฉพาะทาง

ด้วยประสบการณ์เหล่านี้ ทำให้ G-Able เข้าใจว่าความต้องการในการใช้งาน Kubernetes สำหรับธุรกิจองค์กรคืออะไร และอุปสรรคที่ธุรกิจองค์กรหลายแห่งต้องเผชิญนั้นคืออะไร และนำมาออกแบบเป็นบริการ G-Able Container Management Package เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถเริ่มต้นใช้งาน Red Hat OpenShift สำหรับวางระบบ Kubernetes ได้อย่างง่ายดาย ด้วย Best Practice ที่เหมาะสม และการปรับแต่งระบบให้เหมาะกับการใช้งานจริงขององค์กรแต่ละแห่งแตกต่างกันออกไปได้ โดยครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้

 • การให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน Red Hat OpenShift ให้ตอบโจทย์ต่อธุรกิจองค์กร พร้อมทำ Workshop เสริมความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้งาน Kubernetes ที่เหมาะสม
 • การออกแบบและติดตั้ง Red Hat OpenShift บนระบบ IT Infrastructure ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น On-Premises หรือ Cloud ก็ตาม
 • การปรับแต่งระบบให้พร้อมใช้งาน และมีความมั่นคงปลอดภัย
 • การเชื่อมต่อระบบเข้ากับ Active Directory ของธุรกิจองค์กร และการจัดการ User ของระบบ
 • การตั้งระบบ Monitoring และ Log
 • การทดสอบการทำงานของระบบ
 • การถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 • การทำตัวอย่างการย้ายระบบเดิมขึ้นสู่ Kubernetes เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง
 • การดูแลรักษาแก้ไขปัญหาหลังการขาย

บริการเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรนั้นมีระบบ Red Hat OpenShift ที่ถูกปรับแต่งให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริงของธุรกิจองค์กร พร้อมทั้งยังสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับฝ่าย IT ของธุรกิจองค์กรในการใช้งาน Kubernetes อย่างเหมาะสม และดูแลรักษาระบบได้ด้วยตนเองในระยะยาวอีกด้วย

เลือกใช้งานได้ตามแพ็คเกจที่ต้องการ ตอบโจทย์ทั้งการขึ้นระบบใหม่ และการขยายจากระบบทดสอบสู่การใช้งานจริง

G-Able Container Management Package นี้จะแบ่งออกเป็น 2 แพ็คเกจหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่

 1. Standard Package เหมาะสำหรับองค์กรหรือธุรกิจ SME ที่ต้องการวางระบบ Kubernetes แรกที่สามารถใช้ในการพัฒนาหรือใช้งานกับระบบขนาดเล็ก ให้ธุรกิจสามารถเริ่มต้นจาก Practice ในการใช้งานที่ดี สามารถเรียนรู้การใช้งานและการย้ายระบบเดิมขึ้นมา ก่อนที่จะเพิ่มขยายระบบในภายหลังได้
 2. Advance Package เหมาะสำหรับองค์กรที่ใช้งาน Kubernetes มาได้ระยะหนึ่งและต้องการปรับให้ระบบมีมาตรฐาน บริหารจัดการได้ง่าย พร้อมเครื่องมือสำหรับจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างครบถ้วน เพื่อรองรับ Mission Critical Application หรือ Cloud-Native Application สำคัญขององค์กรได้อย่างมั่นใจ

ด้วยแพ็คเกจเหล่านี้ ทำให้ G-Able พร้อมให้บริการธุรกิจองค์กรทั้งที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ทางด้าน Kubernetes มาก่อนได้อย่างครบถ้วน ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ เองนั้นก็ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้เทคโนโลยีและ Best Practice ด้าน Kubernetes ใหม่ๆ ด้วยตนเอง แต่สามารถเลือกใช้แพ็คเกจที่เหมาะสมทั้งในแง่ของบริการและงบประมาณจาก G-Able ได้ทันที

สิ่งที่ธุรกิจองค์กรต้องเตรียมมาเองนั้นก็คือระบบ IT Infrastructure ที่ต้องการ โดยบริการ G-Able Container Management Package นี้สามารถใช้งานได้กับทั้งระบบ On-Premises และ Cloud เนื่องจาก Red Hat OpenShift นั้นสามารถติดตั้งใช้งานได้อย่างอิสระ รองรับได้แทบทุก IT Infrastructure platform เลยทีเดียว

บริการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์การวางระบบ Red Hat OpenShift สำหรับธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่

สาเหตุที่ G-Able ได้รับโอกาสไปวางระบบขนาดใหญ่นั้นก็เกิดจากทั้งชื่อเสียงและประสบการณ์ของ G-Able ในตลาดด้านการพัฒนา Software และวางระบบให้กับภาคเอกชนทั่วไทย รวมถึงยังเป็นพันธมิตรของ Red Hat มาอย่างยาวนาน ทำให้เมื่อธุรกิจองค์กรมีโครงการด้าน Kubernetes ทาง G-Able ก็สามารถให้คำปรึกษาแนะนำได้อย่างรอบด้าน

สำหรับตัวอย่างของการวางระบบ Kubernetes ในระดับธุรกิจองค์กรที่น่าสนใจจาก G-Able ที่ผ่านมาก็ได้แก่โครงการการวางระบบ Red Hat OpenShift ให้กับธุรกิจโทรคมนาคม เพื่อตอบโจทย์การทำ Application Modernization เปลี่ยนสถาปัตยกรรมมาสู่ Microservices ให้สามารถรองรับระบบ Production และ Dev/Test ได้ในแบบ Multi-Cloud ระหว่าง On-Premises, AWS และ Microsoft Azure โดยมีการเสริมบริการด้านการวางระบบ CI/CD Pipeline ให้ด้วย ทำให้องค์กรแห่งนี้สามารถพัฒนาระบบได้อย่างคล่องตัว และเลือกใช้ระบบ IT Infrastructure ที่ต้องการได้อย่างยืดหยุ่นและมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าสูงสุดอยู่เสมอ

อีกโครงการที่น่าสนใจก็คือการวางระบบ DevOps ให้กับสถาบันการเงิน ที่ทาง G-Able ได้เข้าไปวางระบบ Red Hat OpenShift ให้ทั้งหมด พร้อมให้คำปรึกษาด้านการทำ CI/CD และ DevOps ในส่วนต่างๆ ของระบบ ให้ทีมพัฒนา Software สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวบนสถาปัตยกรรม Microservices โดยมีการออกแบบให้ระบบมีความมั่นคงทนทานและมั่นคงปลอดภัย

ในประเทศไทย G-Able นั้นเล็งเห็นว่านอกเหนือจากสองอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว ก็ยังมีหลากหลายกลุ่มที่ให้ความสนใจเทคโนโลยี Kubernetes กันค่อนข้างมากเช่นกลุ่มธุรกิจประกัน และโรงงาน รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและหน่วยงานภาครัฐเองก็ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีส่วนนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมนี้ก็มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

ตอบโจทย์ครบวงจรทั้ง IT Infrastructure, Application Architecture, Software Development และ Security โดย G-Able

ไม่เพียงแต่บริการ G-Able Container Management Package ที่เป็นการติดตั้งใช้งาน Red Hat OpenShift ภายในองค์กรพร้อมการฝึกอบรมเท่านั้น แต่ทีมงาน G-Able ยังพร้อมให้บริการในส่วนอื่นๆ ได้อย่างหลากหลายเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร เช่น

 • การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนา Application และการออกแบบ CI/CD Pipeline หรืองานอื่นๆ ทางด้าน DevOps เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของทีมพัฒนา Application ในระยะยาว
 • การให้บริการด้านการพัฒนา Enterprise Application เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 • การให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ IT Infrastructure ทั้งในส่วนของ Data Center, Cloud และ Network
 • การให้คำปรึกษาด้าน IT Security เพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบงานต่างๆ
 • การให้คำปรึกษาด้านการลงทุนระบบ IT และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งในเชิงของการใช้งานและรูปแบบการลงทุน

สนใจโซลูชัน Kubernetes และ Red Hat OpenShift ติดต่อทีมงาน G-Able ได้ทันที

สำหรับธุรกิจองค์กรใดที่สนใจ G-Able Container Management Package หรือต้องการใช้งานโซลูชัน Kubernetes และ Red Hat OpenShift ในระดับธุรกิจองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://bit.ly/3sr87bb
โทร: 02-781-9333 Website: www.g-able.com


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

AWS ปล่อยชิปใหม่ Trainium 2 สำหรับงาน AI และ Gravition4 ปลดล็อกจำกัดของงานแบบเดิม

สำหรับงาน re:invent ของ AWS ฝั่งของชิปที่ขาดตลาดเป็นอย่างมากก็น่าสนใจไม่น้อย ซึ่ง AWS ได้เปิดตัวเตรียมส่ง Trainium 2 ลงสนามพร้อมวัดผลกับงาน AI ที่กำลังมาแรง นอกจากนี้ยังเปิดตัว Gravition …

AWS ออก S3 Express One Zone ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม 10 เท่า

ที่งาน re:Invent เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการปล่อยบริการใหม่ออกมาจำนวนมา ซึ่งหนึ่งในหมวดที่น่าสนใจตัวหนึ่งก็คือ S3 Express One Zone โดยเมื่อเทียบกับ S3 แบบเดิมแล้วทาง AWS ชี้ว่าสามารถให้ประสิทธิภาพได้สูงขึ้นถึง 10 เท่า …