ADPT

TechTalk x ACIS Webinar: Data-driven and Standardization

ACIS Professional Center ร่วมกับ TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Data-driven and Standardization” เพื่อแนะนำการขับเคลื่อนธุรกิจให้สำเร็จด้วย Digital Data และ Big Data รวมไปถึง ISO และมาตรฐานอื่นๆ ที่ช่วยปกป้องข้อมูลให้มั่นคงปลอดภัย ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2021 เวลา 14:00 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Data-driven and Standardization
ผู้บรรยาย: ดร.จริญญา จันทร์ปาน CIO จาก ACIS Professional Center
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2021 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงก์ลงทะเบียน: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_zlB4JHr6QSKR0epI3yp8oQ

ปัจจุบันนี้ โลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความหลากหลายของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ส่งผลให้ข้อมูลที่อยู่ในองค์กรมีปริมาณมหาศาลจนนำไปสู่ยุคของ Big Data ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร การปรับรูปแบบการทำงานของฝ่าย IT และ Security เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

ภายใน Webinar นี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้

  • รู้จักกับ Digital Data และ Big Data
  • การขับเคลื่อนธุรกิจองค์กรให้ประสบความสำเร็จด้วยข้อมูล
  • แนะนำมาตรฐาน ISO และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูล
  • การประยุกต์ใช้มาตรฐานต่างๆ เพื่อควบคุมการใช้ข้อมูลให้มั่นคงปลอดภัย

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ระบบ IT ด้วย Sophos Managed Threat Response

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยายSophos Webinar เรื่อง “สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ระบบ IT ด้วย Sophos Managed Threat Response” พร้อมอัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามล่าสุดและการวางกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

VMware Webinar : VMware Cloud บน AWS เพื่อคนไอที [28 sep 2021]

ในปัจจุบันนี้การที่องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม รูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น ถือเป็นเรื่องจำเป็น ไม่ใช่เพียงทางเลือกในการทำงานเหมือนดังก่อน ด้วยเหตุนี้เราจึงอยากเรียนเชิญท่านทำความรู้จักกับ VMware Cloud บน AWS ซึ่งเป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูง และยังรองรับการเพิ่ม ลดขนาดให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ยังสามารถทำ migration ได้อย่างรวดเร็ว …