Black Hat Asia 2023

TechTalk x ACIS Webinar: Data-driven and Standardization

ACIS Professional Center ร่วมกับ TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Data-driven and Standardization” เพื่อแนะนำการขับเคลื่อนธุรกิจให้สำเร็จด้วย Digital Data และ Big Data รวมไปถึง ISO และมาตรฐานอื่นๆ ที่ช่วยปกป้องข้อมูลให้มั่นคงปลอดภัย ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2021 เวลา 14:00 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Data-driven and Standardization
ผู้บรรยาย: ดร.จริญญา จันทร์ปาน CIO จาก ACIS Professional Center
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2021 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงก์ลงทะเบียน: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_zlB4JHr6QSKR0epI3yp8oQ

ปัจจุบันนี้ โลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความหลากหลายของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ส่งผลให้ข้อมูลที่อยู่ในองค์กรมีปริมาณมหาศาลจนนำไปสู่ยุคของ Big Data ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร การปรับรูปแบบการทำงานของฝ่าย IT และ Security เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

ภายใน Webinar นี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้

  • รู้จักกับ Digital Data และ Big Data
  • การขับเคลื่อนธุรกิจองค์กรให้ประสบความสำเร็จด้วยข้อมูล
  • แนะนำมาตรฐาน ISO และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูล
  • การประยุกต์ใช้มาตรฐานต่างๆ เพื่อควบคุมการใช้ข้อมูลให้มั่นคงปลอดภัย

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

MFEC: พลิกโฉมการจัดการ Infrastructure ตอบโจทย์ Modernize Application ด้วย VMware Tanzu

แนวคิดการยกเครื่องแอปพลิเคชันเดิมสู่บริบทของการทำงานสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า Modernization นั้นเริ่มกลายเป็นนโยบายหลักขององค์กร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยี Container นั้นได้สนับสนุนให้แนวคิดนี้ทำได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถนำพลังจากเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรกลับกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่ง VMware Tanzu คือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำ Modernization ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ยังรักษาระบบการทำงานแบบเดิม …

บริหารจัดการ Multi-Cloud ครบวงจรอย่างมั่นใจ ด้วย VMware Aria จาก Fujitsu

แม้ Multi-Cloud จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธุรกิจองค์กรแล้วในทุกวันนี้ แต่การบริหารจัดการ Multi-Cloud ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างรอบด้านนั้นก็ยังคงเป็นความท้าทายของผู้บริหารฝ่าย IT ในหลายองค์กร เพราะ Cloud แต่ละระบบนั้นต่างก็มีความแตกต่างในเชิงรายละเอียด และยากต่อการรวบรวมข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์แบบรวมศูนย์