ADPT

Linux Foundation ออกโปรเจ็คสำหรับทำ Software Signing

จากเหตุการณ์ซอฟต์แวร์ Orion ของ SolarWinds ที่ถูกแทรกแซง ซึ่งมีผลกระทบลุกลามไปยังองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง วันนี้เองทาง Linux Foundation จึงได้จับมือกับ Google, Red Hat และ Purdue University เพื่อออกโปรเจ็คสำหรับทำ Software Signing

Credit: ShutterStock.com

โปรเจ็คนี้ชื่อว่า ‘Sigstore’ เกิดขึ้นจากความกังวลหลังเกิดเหตุของ SolarWinds ทำให้เกิดความตื่นตัวในหลายภาคส่วนของวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ว่าเรื่อง Integrity นั้นสำคัญแค่ไหน อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีเครื่องมือฟรีหรือ Commercial อยู่แล้วก็ตาม แต่ปัญหาคือความยุ่งยากของการใช้งานและการบริหารจัดการ Key ที่นักพัฒนาอาจไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ ประกอบกับไม่มีมาตรฐานกำกับอย่างชัดเจนว่าต้องทำ Software Signing

ด้วยเหตุนี้เอง Sigstore จึงเกิดขึ้น และใช้ได้ฟรีสำหรับนักพัฒนาทุกราย โดยมุ่งเน้นความง่ายในการใช้งานตั้งแต่การทำ Signing ตลอดจนไปถึงขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง (Verify) ซึ่งจะมีการบันทึกผลลัพธ์ไว้บน Log สาธารณะที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งหมดนี้จุดประสงค์ก็เพื่อให้ทั้งผู้พัฒนาและผู้ใช้งานซอฟต์แวร์มั่นใจได้ว่า สิ่งที่ตนนำเข้าไปนั้นมั่นคงปลอดภัยมาจากต้นฉบับโดยแท้

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://sigstore.dev/

ที่มา : https://www.zdnet.com/article/linux-foundation-announces-new-open-source-software-signing-service/ และ https://www.scmagazine.com/home/security-news/network-security/linux-foundation-launches-software-signing-service/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

5 เหตุผลทำไมควรปกป้อง Multi-cloud Apps ด้วย McAfee MVISION CNAPP

เกือบทุกบริษัท ตั้งแต่ธุรกิจ SMB ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ต่างใช้ระบบ Cloud กันทั้งสิ้น อีกทั้งหลายๆ บริษัทเริ่มใช้ระบบ Cloud จากผู้ให้บริการหลายๆ รายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงธุรกิจที่ดีที่สุด กลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Multi-cloud ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้าน …

TechTalk x ACIS Webinar: Privacy and Data Resilience

ACIS Professional Center ร่วมกับ TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Privacy and Data Resilience” พร้อมแชร์กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้สำหรับปกป้องข้อมูลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำงานจริง …