Linux Foundation ออกโปรเจ็คสำหรับทำ Software Signing

จากเหตุการณ์ซอฟต์แวร์ Orion ของ SolarWinds ที่ถูกแทรกแซง ซึ่งมีผลกระทบลุกลามไปยังองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง วันนี้เองทาง Linux Foundation จึงได้จับมือกับ Google, Red Hat และ Purdue University เพื่อออกโปรเจ็คสำหรับทำ Software Signing

Credit: ShutterStock.com

โปรเจ็คนี้ชื่อว่า ‘Sigstore’ เกิดขึ้นจากความกังวลหลังเกิดเหตุของ SolarWinds ทำให้เกิดความตื่นตัวในหลายภาคส่วนของวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ว่าเรื่อง Integrity นั้นสำคัญแค่ไหน อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีเครื่องมือฟรีหรือ Commercial อยู่แล้วก็ตาม แต่ปัญหาคือความยุ่งยากของการใช้งานและการบริหารจัดการ Key ที่นักพัฒนาอาจไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ ประกอบกับไม่มีมาตรฐานกำกับอย่างชัดเจนว่าต้องทำ Software Signing

ด้วยเหตุนี้เอง Sigstore จึงเกิดขึ้น และใช้ได้ฟรีสำหรับนักพัฒนาทุกราย โดยมุ่งเน้นความง่ายในการใช้งานตั้งแต่การทำ Signing ตลอดจนไปถึงขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง (Verify) ซึ่งจะมีการบันทึกผลลัพธ์ไว้บน Log สาธารณะที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งหมดนี้จุดประสงค์ก็เพื่อให้ทั้งผู้พัฒนาและผู้ใช้งานซอฟต์แวร์มั่นใจได้ว่า สิ่งที่ตนนำเข้าไปนั้นมั่นคงปลอดภัยมาจากต้นฉบับโดยแท้

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://sigstore.dev/

ที่มา : https://www.zdnet.com/article/linux-foundation-announces-new-open-source-software-signing-service/ และ https://www.scmagazine.com/home/security-news/network-security/linux-foundation-launches-software-signing-service/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] เสริมความแกร่งให้ธุรกิจ และปกป้องข้อมูลด้วย IBM QRadar SIEM และIBM FlashSystem Safeguarded Copy

เมื่อธุรกิจยุคดิจิทัล ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภัยไซเบอร์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แฮ็กเกอร์ ข้อมูลรั่วไหล และแรนซัมแวร์ที่เป็นอุปสรรคสำคัญคอยขัดขวางและสร้างความเสียหายอย่างมาก ทั้งงบประมาณในการกู้คืนระบบ เวลาและโอกาสทางธุรกิจ และที่สำคัญคือความเชื่อถือของลูกค้า ที่ไม่อาจประเมินเป็นตัวเงินได้

Google เพิ่มหลายความสามารถใหม่ให้บริการ Cloud Armor

Cloud Armor เป็นบริการ Web Application Firewall และ DDoS Mitigation ที่ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งวันนี้มีการเพิ่มความสามารถใหม่ๆให้บริการนี้อีกหลายตัว