CDIC 2023

แนะนำ WildPackets สุดยอดระบบ Network Analyzer วิเคราะห์ได้ทุกปัญหา รองรับเครือข่ายได้ถึง 40GbE และ 802.11ac

wildpackets_logo_50

สำหรับองค์กรที่มีระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ หรือมีระบบเครือข่ายกระจายอยู่หลายสาขา คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

 • การแก้ไขปัญหาของระบบเครือข่ายกลายเป็นงานที่ยากลำบาก เพราะไม่มีข้อมูลเพียงพอในการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • มีระบบ Network Monitoring อยู่แล้ว และทราบทันทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในระบบเครือข่าย แต่ข้อมูลในการค้นหา Root Cause เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบเครือข่ายให้ได้ทันท่วงทีก็ยังไม่เพียงพอ
 • หลายครั้งที่ผู้ใช้งานรายงานว่าระบบเครือข่ายหรือ Application ทำงานได้ช้า แต่ไม่สามารถตรวจสอบปัญหาด้วยระบบ Monitoring ที่มีอยู่ได้
 • มีการนำเครื่องมือในการตรวจสอบ Packet ต่างๆ อย่าง Wireshark, Ethereal หรือ tcpdump ไปตรวจสอบ Traffic ในเครือข่าย แต่ข้อมูลที่ได้รับก็ดูจะไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็ว
 • ไม่มีข้อมูลของระบบเครือข่ายในการสนับสนุนการวางแผนการลงทุนทางด้านระบบ IT

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทางบริษัท Stelligence ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลระบบเครือข่าย จึงขอนำเสนอ Solution จาก WildPackets เพื่อช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหา และวางแผนพัฒนาระบบ IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนะนำ WildPackets

wildpackets_solution_diagram

WildPackets เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของระบบเครือข่าย โดยสามารถนำข้อมูล Traffic ทั้งหมดในเครือข่ายขององค์กรมาจัดเก็บและวิเคราะห์ได้ในแบบ Real-time โดยมีประสิทธิภาพในการรองรับการตรวจจับ Traffic ที่ครอบคลุมถึงความเร็วระดับ 40 Gibabit, 10 Gigabit และ 1 Gigabit สำหรับระบบ LAN รวมถึงยังรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ความเร็วระดับ 802.11a/b/g/n และ 802.11ac สำหรับระบบเครือข่ายไร้สายหรือ Wireless LAN อีกด้วย

ด้วยโซลูชันจาก WildPackets ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

 • การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการติดตามข้อมูลเครือข่ายได้แบบ Real-time
 • สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและ Data Center ได้ดีขึ้น
 • มีข้อมูลทางด้านประสิทธิภาพระบบเครือข่ายเพิ่มขึ้นสำหรับการตัดสินใจนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานภายในองค์กร เช่น ระบบ VoIP หรือ Video
 • สามารถยับยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นทางด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายให้รุนแรงน้อยลงได้ ด้วยข้อมูลการโจมตีที่เกิดขึ้นแบบ Real-time
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทั้งองค์กรได้ ด้วยการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายที่รวดเร็วขึ้น

ในขณะเดียวกัน CIO และทีมผู้บริหารก็จะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • สามารถตรวจสอบ Service Level ของระบบงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
 • มีข้อมูลสำหรับการ Audit การทำงานของทุกคนในองค์กร
 • สามารถตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านการเงิน จากการนำระบบ Application ใหม่ๆ มาใช้งานภายในองค์กรได้
 • มีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการกำหนดงบประมาณสำหรับทีม IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

wildpackets_omnipeek_network_analyzer

ในภาพรวม WildPackets จะมีผลิตภัณฑ์สำหรับการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลระบบเครือข่ายองค์กรที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรดังนี้

OmniPeek Network Analyzer

wildpackets_dashboard

OmniPeek เป็น Software สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายในแบบ Real-time ที่ควบรวมความสามารถเด่นๆ ดังต่อไปนี้เอาไว้

 • สามารถทำหน้าที่เป็น Network Monitoring, Network Performance Management และ Network Analyzer ได้อย่างครบถ้วนในระบบเดียว
 • สามารถแสดงข้อมูลสำคัญๆ ได้ในแบบ Real-time เช่น Network Statistics หรือ Application vs Network Latency และสามารถทำการ Drill Down ต่อเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกได้
 • สามารถทำ Deep Packet Inspection เพื่อตรวจสอบ Traffic ต่างๆ ในเชิงลึกได้
 • สามารถทำการ Correlation ระหว่างข้อมูล Traffic ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน และแสดงผลได้ภายในหน้าจอเดียว
 • สามารถวิเคราะห์ Application Performance ได้ในแบบ End-to-End โดยติดตามประสิทธิภาพทั้ง Applications, Servers และ Network รวมกัน
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลในระดับ Protocol และ Sub-protocol เพื่อหาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ Network Performance ได้
 • สามารถ Monitor ประสิทธิภาพของการใช้งาน VoIP และ Video ได้ในเชิงลึก โดยสนับสนุนถึงระดับการทำ Call Detail Record (CDR)
 • สามารถบริหารจัดการ OmniPliance และ OmniEngine Software Probe ทั้งหมดได้จากศูนย์กลาง

OmniPliance Network Analysis and Recorder

wildpackets_omnipliance_header

OmniPliance เป็น Hardware สำหรับรวมรวมและบันทึกข้อมูล Network Traffic โดยตรงจากระบบเครือข่ายทั้ง LAN และ WLAN โดยมีความสามารถดังต่อไปนี้

 • รองรับการบันทึก Traffic จาก LAN ที่ความเร็ว 1/10/40Gbps ได้
 • รองรับการบันทึก Traffic จาก WLAN ที่มาตรฐาน 11ac และ 802.11a/b/g/n ได้
 • มีระบบ Forensic Analysis และระบบแสดงสถิติการใช้งานเครือข่ายภายในตัว
 • มีระบบ Call Detail Record (CDR) เพื่อตรวจสอบการใช้งาน VoIP ในเชิงลึกได้ภายในตัว
 • สามารถส่งข้อมูล Traffic ได้ใน Format มาตรฐาน เพื่อนำไปเปิดอ่านใน Software อื่นๆ สำหรับทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลได้แบบ 24×7
 • สามารถเพิ่มขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายหลังได้ผ่าน OmniStorage

OmniPeek Remote Assistance

wildpackets_omnipeek_remote_assistant

OmniPeek Remote Assistance เป็น Software สำหรับการบันทึกข้อมูลเครือข่ายจากเครื่องลูกข่ายปลายทางที่ประสบปัญหาโดยตรง โดยผู้ใช้งานสามารถติดตั้งใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องอาศัยทีม IT แต่อย่างใด ทำให้การแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่ายเป็นไปได้อย่างง่ายดายและตรงจุดมากยิ่งขึ้น และผู้ดูแลระบบไม่ต้องทำการ On-site อีกต่อไป

OmniEngine Software Probe

สำหรับองค์กรที่มีหลายสาขากระจายอยู่มากมาย OmniEngine Software Probe เป็นชุด Software สำหรับติดตั้งบน Windows Server เพื่อติดตามการใช้งานส่วนต่างๆ ของระบบเครือข่ายในแบบ Distributed และทำการส่งข้อมูลไปให้ OmniPeek Network Analyzer สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ทำให้ผู้ดูแลระบบมีข้อมูลของระบบเครือข่ายอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ หรือมีสาขากระจายอยู่หลากหลายสาขาก็ตาม

สำหรับผู้ที่สนใจ WildPackets และอยากพูดคุยเพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือทดสอบระบบ สามารถติดต่อบริษัท Stelligence ได้ทันทีที่ info@stelligence.com หรือติดต่อคุณธเนศ ฝ่ายขาย ที่โทร 084-662-8523 หรือโทร 02-938-7475 ได้ทันที

เกี่ยวกับ STelligence

stelligence_logo

บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด (STelligence Company Limited) ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และอยู่ในแวดวง IT มากกว่า 15 ปี ทำให้ทางทีมงานมีความรู้ ความเข้าใจทั้งด้าน Network, Security, Server, Application, Infrastructure ต่างๆ และด้วยความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ Splunk ทำให้ STelligence ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการติดตั้ง ปรับแต่งและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชัน Operational Intelligence ให้กับกลุ่มลูกค้าของ Splunk ในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน http://www.stelligence.com

ข้อมูลเพิ่มเติม


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ก้าวสู่ธุรกิจขนส่งแห่งอนาคตในแบบ Smart Transportation & Smart Logistics ด้วย 5G, AI และ IoT ไปกับ AIS Business

การขนส่งและโลจิสติกส์นั้นถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจองค์กรและอุตสาหกรรมโรงงานและการผลิตสามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ภาคขนส่งและโลจิสติกส์นั้นกลายเป็นส่วนแรกๆ ในหลายธุรกิจที่มีเป้าหมายในการทำ Digital Transformation ที่มีผลลัพธ์เด่นชัด AIS Business ในฐานะของ Digital Enabler สำหรับธุรกิจองค์กรไทย จึงได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการพัฒนาโซลูชันด้าน Smart …

Cloudflare เปิดตัวชุด AI Platform ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและใช้งาน AI ได้อย่างรวดเร็ว

Cloudflare เปิดตัวชุด AI Platform ใหม่ ที่ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาในองค์กรเพื่อสร้าง AI Application ให้เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรองรับการขยายขนาดได้ผ่านการใช้งาน Cloudflare Network โดยโซลูชันแบ่งออกเป็น 3 ส่วน …