CDIC 2023

รู้จัก Sirius Technologies ผู้พลิกโฉมธุรกิจการเงิน ธนาคาร และประกันสู่การเป็น Platform Business สร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจทุกอุตสาหกรรมเติบโตได้ในโลกยุค Digital

แม้ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าธนาคารและประกันหลายแห่งได้ปรับตัวสู่การเป็นผู้ให้บริการ Digital Service ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการเข้าถึงและใช้งานบริการด้านการเงินและประกันกันมากขึ้นแล้ว แต่การ Transform ของธุรกิจเหล่านี้ก็ยังไม่สิ้นสุดลง และยังมีหนทางอีกยาวไกลอยู่ข้างหน้าในการปรับตัวไปสู่การเป็น Platform อย่างแท้จริง

สิ่งที่จำเป็นต่อการก้าวสู่การเป็น Platform Business ของธนาคารและธุรกิจประกัน ก็คือการนำ Digital Service เข้าไปผสานรวมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจพันธมิตรในอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้ได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้เกิดการผสมผสานทางธุรกิจ สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์รูปแบบใหม่สำหรับลูกค้า เกิดเป็นช่องทางและกระบวนการใหม่ๆ ในการนำเสนอบริการด้านการเงินและประกัน ดังนั้นธุรกิจเหล่านี้จึงจำเป็นที่จะต้องมี Platform กลางเพื่อเชื่อมต่อบริการของตนเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ หรือที่เรียกว่า Embedded Finance และ Embedded Insurance นั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ Sirius Technologies ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Digital Platform เบื้องหลังธนาคารชั้นนำที่มีลูกค้าหลายร้อยล้านรายมาก่อน จึงต้องการตอบโจทย์เหล่านี้ให้กับสถาบันการเงิน ธนาคาร และธุรกิจประกันทั่วโลก ด้วยนวัตกรรมระบบ Multicloud Platform สำหรับสถาบันการเงินโดยเฉพาะ ที่ผ่านการคิด ทดสอบ และใช้งานจริงมาแล้วในธนาคารหลายราย รวมถึงในประเทศไทยด้วยเช่นกัน เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง นำเสนอนวัตกรรมและบริการการเงินบนโลกออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่การเป็น Platform Business ได้อย่างเต็มตัว

ทำไมสถาบันการเงิน ธนาคาร และประกัน จึงต้องปรับธุรกิจสู่การเป็น Platform Business?

แนวโน้มของกลยุทธ์ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมสำหรับช่วงปี 2020 – 2030 นั้น ต่างชี้ไปยังเป้าหมายของการก้าวสู่การเป็น Platform Business ทั้งสิ้น ซึ่งนิยามของการเป็น Platform Business นั้นก็คือการร่วมมือกันระหว่างหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อสร้าง Platform สำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ขึ้นมา ให้มีความง่ายดาย สะดวกสบาย และชาญฉลาดยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า เป็นอีกหนึ่ง Business Model ใหม่ที่มีความสำคัญ และจะสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเหล่าธุรกิจที่ร่วมกันสร้าง Platform ให้เติบโตไปด้วยกัน

แน่นอนว่าสำหรับสถาบันการเงิน ธนาคาร และประกันนั้น ถือเป็นกลุ่มของผู้ให้บริการสำคัญที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม และสามารถผสมผสานนวัตกรรมหรือบริการใหม่ๆ ทางการเงินและประกันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจอื่นได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการก้าวสู่การเป็น Platform Business ให้ได้จึงกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยมีตัวอย่างที่จะทำให้เห็นภาพมากขึ้น เช่น

 • การผสมผสานบริการด้านการเงินและ Loyalty Program เข้ากับบริการ E-Commerce เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการซื้อสินค้าสำหรับลูกค้า
 • การผสมผสานบริการด้านการเงินและประกันให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับผู้ผลิตและผู้ขาย ไปจนถึงสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
 • การผสมผสานบริการด้านการเงินและประกันให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบิน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการเดินทางและการพักผ่อน รวมถึงส่งมอบประสบการณ์ความเป็นลูกค้าของธนาคารหรือประกันให้กับลูกค้า
 • การผสมผสานบริการด้านการเงินและประกันให้กับอุตสาหกรรม IT เพื่อสร้างความหลากหลายในรูปแบบการลงทุน และเสริมสร้างความมั่นใจในการลงทุนระบบ IT สำคัญ
 • การผสมผสานบริการด้านการเงินและประกันเข้ากับ Mobile Application เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความมั่นคงปลอดภัยให้กับการทำธุรกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในแอป
 • และอื่นๆ อีกมากมาย

จะเห็นได้ว่าการที่สถาบันการเงิน ธนาคาร และประกันจะปรับตัวสู่การเป็น Platform Business นั้น จะช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ ได้อย่างมากมายและเป็นระบบ สร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของตนเองได้ ในขณะที่พันธมิตรในอุตสาหกรรมต่างๆ เองก็มีโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายมากขึ้นจากความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่นำเสนอแก่ลูกค้า ไปจนถึงยังอาจได้รับส่วนแบ่งจากสถาบันการเงิน ธนาคาร และประกัน หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ สำหรับธุรกิจหรือลูกค้าของธุรกิจได้อีกด้วย

โอกาสที่มากมายซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปรับตัวสู่การเป็น Platform Business นี้จึงทำให้กลยุทธ์การทำ Digital Transformation สู่การเป็น Platform Business กลายเป็นวาระสำคัญของธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง

ความท้าทายของการสร้าง Platform ทางการเงินและประกัน

แม้ว่าความเย้ายวนของโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการทำธุรกิจในแบบ Platform Business สำหรับสถาบันการเงิน ธนาคาร และประกันนั้นจะน่าสนใจ แต่การสร้าง Platform เพื่อนำเสนอบริการด้านการเงินและประกันให้สามารถเชื่อมต่อกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ นั้นก็มีความท้าทายอยู่หลายประการ เช่น

 • การออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการทำธุรกรรมจำนวนมหาศาลและ Workflow ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นให้ได้อย่างยืดหยุ่น
 • การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหลายธุรกิจเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งจะต้องเผชิญกับความหลากหลายของข้อมูล, ปริมาณของข้อมูลที่มหาศาล และระบบฐานข้อมูลเบื้องหลังที่มีความหลากหลาย
 • การรองรับการนำเสนอข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการทำธุรกรรมในช่องทางที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับประสบการณ์ที่พันธมิตรในแต่ละอุตสาหกรรมต้องการนำเสนอสู่ลูกค้า
 • การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยและการทำ Compliance ที่มาตรฐานของธนาคารและประกันจะต้องถูกนำไปผนวกรวมสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทำร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่างๆ
 • การลงทุนวางระบบ IT ให้รองรับต่อการเติบโตและเพิ่มขยายได้อย่างต่อเนื่องสำหรับแต่ละ Platform ไปจนถึงการสร้าง Platform ใหม่ๆ เพื่อร่วมมือกับธุรกิจในอุตสาหกรรมใหม่ๆ ให้ได้อย่างยืดหยุ่น

ความท้าทายเหล่านี้ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สถาบันการเงิน ธนาคาร และประกันหลายแห่งยังคงต้องพิจารณาก่อนจะก้าวสู่การเป็น Platform Business เพราะการก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ให้ได้นั้นหมายถึงการที่ธุรกิจกลุ่มนี้จะต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและ IT เป็นอย่างมาก เพื่อที่จะสร้างระบบ Platform ที่มีความซับซ้อนสูง ดูแลรักษาได้ มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบได้ และยืดหยุ่น รวมถึงพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดให้เกิดการเชื่อมต่อข้ามอุตสาหกรรมนั้นเป็นไปได้จริง ทั้งหมดนี้เองที่ทำให้การขยับตัวไปสู่ก้าวถัดไปของการทำ Digital Transformation ของเหล่าสถาบันการเงิน ธนาคาร และประกันเป็นไปอย่างเชื่องช้า แม้ว่าการนำเสนอบริการด้านการเงินและประกันในรูปแบบ Digital Service จะเป็นจริงขึ้นมาได้แล้วก็ตาม

Sirius Technologies ผู้เปลี่ยนโฉมระบบของธนาคารและธุรกิจประกันทั่วโลก สู่การเป็น Platform Business ได้อย่างยั่งยืน

Sirius Technologies นั้นก่อตั้งโดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Core Banking ของสถาบันการเงิน ซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสำหรับ Digital Bank ที่ใหญ่ที่สุดและมีปริมาณธุรกรรมออนไลน์มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมาก่อน ได้นำประสบการณ์นั้นมาพัฒนาเป็นโซลูชันในรูปแบบของ Platform และ Solution เพื่อให้สถาบันการเงิน ธนาคาร และธุรกิจประกันพร้อมนำไปใช้งานได้อย่างมีมาตรฐาน ง่ายต่อการดูแลรักษา, การเพิ่มขยาย และการพัฒนาระบบต่อยอดสร้างเป็น Platform สำหรับให้บริการ Digital Service ของตนเอง หรือผสานรวมกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างยั่งยืน

Platform ของ Sirius Technologies ที่มีชื่อว่า Multiverse Platform นี้เป็น Platform ที่ถูกออกแบบตาม Framework ที่มีชื่อว่า Hybrid Integration Platform (HIP) ซึ่งมีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในแบบ Real-Time ระหว่างระบบ Cloud, On-Premises, Mobile และ IoT เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบตามสถาปัตยกรรม Mesh App and Service Architecture หรือ MASA สำหรับรองรับการพัฒนา Application ขนาดใหญ่สำหรับผู้ใช้งานจำนวนมหาศาลได้ โดยการเปิดให้ App และ Service ย่อยต่างๆ ของระบบธนาคารสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ผ่าน API

แนวทางดังกล่าวนี้ถือเป็นแนวทางมาตรฐานที่เหล่าสถาบันการเงินต้องใช้ในการพัฒนาระบบ Software หรือ Digital Service ด้านการเงินที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพ, ความรวดเร็วในการพัฒนา, ความยืดหยุ่นในการต่อยอด, การดูแลรักษาระบบที่เป็นมาตรฐาน ไปจนถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยรองรับการใช้งานได้ทั้งบนผู้ให้บริการ Cloud ชั้นนำที่หลากหลาย และระบบ On-Premises ภายในองค์กรเอง พร้อมรองรับการเชื่อมต่อทำงานร่วมกับระบบ Core Banking หรือระบบสำหรับบริหารธุรกิจประกันที่มีอยู่เดิมได้โดยไม่ต้องทำการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมของระบบเดิม และพัฒนา Web หรือ Mobile App หรือเปิด API สำหรับการเชื่อมต่อบน Platform ได้ในตัว ทำให้ธนาคารสามารถก้าวสู่สถาปัตยกรรมแบบ Hybrid Multicloud อย่างมั่นใจได้ทันที

ในทางกลับกัน ธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อระบบหรือข้อมูลเข้ากับธนาคารหรือธุรกิจประกันเองนั้น ก็สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Connector ของ Sirius Technologies ที่มีให้เลือกใช้งานหลากหลายได้ หรือจะวางระบบ Multiverse Platform ของตนเองเพื่อเชื่อมต่อนำข้อมูลภายในธุรกิจไปผสานเข้ากับข้อมูลจากธนาคารหรือธุรกิจประกัน และนำข้อมูลหรือบริการเหล่านั้นมานำเสนอผ่าน Web, Mobile App และ API ก็ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ เพื่อให้สถาบันการเงินและธนาคารสามารถ Transform ตัวเองได้อย่างรวดเร็วที่สุด Sirius Technologies ก็ได้มีการพัฒนาโซลูชันสำเร็จรูปต่อยอดจาก Multiverse Platform เพื่อให้ธนาคารและธุรกิจประกันนำไปปรับใช้กับบริการด้านการเงินของตนเองได้ทันที พร้อมปรับแต่งได้แบบ Low-Code ไม่ว่าจะเป็น Digital Service ด้านการกู้ยืม, การฝากเงิน, การสร้าง Digital Wallet, การให้บริการการเงินแก่ร้านค้า, การโอนและจ่ายเงินในรูปแบบที่หลากหลาย ไปจนถึงการจัดการและซื้อขาย Digital Asset ซึ่งทั้งหมดนี้มีให้พร้อมใช้งานแล้วภายใต้ Composable X Solutions จาก Sirius Technologies

และสำหรับธนาคารหรือธุรกิจประกันที่มีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็น Open Banking หรือ Open Insurance และการให้บริการการเงินในแบบ Embedded Finance หรือ Embedded Insurance ที่บริการการเงินและประกันทั้งหมดจะถูกผนวกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Digital Platform ของอุตสาหกรรมต่างๆ ทาง Sirius Technologies เองก็มีโซลูชัน Open X Flows เพื่อเปิดให้ธุรกิจพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถเชื่อมต่อนำบริการการเงินของธนาคารและประกันไปใช้ใน App หรือ Service ของตนเองได้ผ่าน API อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงได้ทันทีที่ต้องการ

จะเห็นได้ว่าโซลูชันของ Sirius Technologies นี้มีความพร้อมทั้งสำหรับสถาบันการเงิน ธนาคาร และธุรกิจประกันที่ต้องการเริ่มทำ Digital Transformation ตั้งแต่แรกเริ่ม ไปจนถึงสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับกลยุทธ์ด้านการให้บริการ Digital Service ให้มีความคล่องตัวและเป็นมาตรฐานมากขึ้น ทำให้ทุกวันนี้สถาบันการเงิน ธนาคาร และธุรกิจประกันทั่วโลก รวมถึงธนาคารหลายแห่งในประเทศไทยเองก็เริ่มมีการใช้โซลูชันของ Sirius Technologies มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3 คุณค่าหลักจาก Sirius Technologies ช่วยสถาบันการเงินเพิ่มความยืดหยุ่น ลดต้นทุน

นอกเหนือไปจากประเด็นด้านเทคโนโลยีที่ Sirius Technologies สามารถตอบโจทย์ให้กับเหล่าสถาบันการเงิน ธนาคาร และธุรกิจทั่วโลกในแง่ของการก้าวสู่ Platform Business ได้เป็นอย่างดีแล้ว ในเชิงของธุรกิจ โซลูชันของ Sirius Technologies เองก็สามารถเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันได้ดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Core Banking ลดค่าใช้จ่ายของธนาคารต่อธุรกรรมลง

ด้วย Multiverse Platform ที่อ้างอิง Hybrid Integration Platform (HIP) Framework และ Mesh App and Service Architecture (MASA) ซึ่งมีการพัฒนานวัตกรรมภายในให้สามารถรองรับการทำธุรกรรมได้หลายหมื่นถึงหลายแสนธุรกรรมต่อวินาที (Transaction per Second) ทำให้สถาบันการเงินและธนาคารสามารถเปิดให้บริการ Digital Service สำหรับผู้ใช้งานจำนวนหลายล้านคนจนถึงหลายร้อยล้านคนได้ภายใน Platform ดังกล่าว ตอบโจทย์สำคัญที่เหล่าสถาบันการเงินและธนาคารหลายแห่งทั่วโลกกำลังเผชิญกับการรองรับธุรกรรมบนโลกออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวันได้ทันที

ประสิทธิภาพที่สูงมากของ Multiverse Platform ที่พร้อมเปิดให้ธนาคารทำการทดสอบได้จริงนี้จึงทำให้ธนาคารสามารถรองรับธุรกรรมปริมาณมากขึ้นได้ ซึ่งเมื่อคำนวณกลับไปเป็นค่าใช้จ่ายต่อการทำธุรกรรม 1 ครั้งแล้ว ลูกค้าของ Sirius Technologies ทั่วโลกก็พบว่าต้นทุนในการทำธุรกรรมเหล่านี้ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ส่งผลให้การประเมินเลือกใช้งาน Multiverse Platform นี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายจากความคุ้มค่าในการลงทุนที่คืนทุนให้กับธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่ถือว่ามีปริมาณการทำธุรกรรมออนไลน์ที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

2. นำเสนอนวัตกรรมและบริการการเงินใหม่สู่ตลาด ก้าวสู่ภาพ Embedded Finance/Embedded Insurance และสร้าง Digital Asset Exchange ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

โซลูชันจาก Sirius Technologies ที่มีทั้งในส่วนของ Platform, Software และ API สำหรับสถาบันการเงิน ธนาคาร และธุรกิจประกันอย่างครบถ้วนนี้ ทำให้ธนาคารและธุรกิจประกันหลายแห่งทั่วโลกเลือกใช้ Sirius Technologies เป็นระบบหลักในการต่อยอดจากระบบ Core Banking หรือระบบบริหารธุรกิจประกันที่มีอยู่เดิม เพื่อนำเสนอ Digital Service ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา Software เพิ่มเติมด้วยตนเอง, การนำ Software สำเร็จรูปจาก Sirius Technologies ไปปรับแต่งและเปิดให้บริการ หรือการเปิด API ให้บริการ Open Banking และ Embedded Finance เชื่อมผสานบริการการเงินไปยัง Platform ของพันธมิตรรายสำคัญ ไปจนถึงการเปิดให้บริการ Digital Asset Exchange ทั้งสำหรับ Cryptocurrency และ Blockchain สำหรับ Carbon Credit ได้อย่างรวดเร็ว

การมีความพร้อมนำไปใช้งานต่อยอดได้ในทุกระดับของโซลูชันเหล่านี้ ช่วยให้สถาบันการเงิน ธนาคาร และธุรกิจประกันทั่วโลกนำเสนอ Digital Service สู่ตลาดได้รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และช่วยให้ทีม Software Development ของอุตสาหกรรมการเงินสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายยิ่งกว่าเดิม เกิดการเร่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ตอบสนองต่อกลยุทธ์ของสถาบันการเงินและธนาคารได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัว

3. ปรับบริการการเงินและประกันสู่สถาปัตยกรรม Hybrid Multicloud เพิ่มความยืดหยุ่น ควบคุมต้นทุน เสริมความมั่นคงทนทาน

ที่ผ่านมาแม้ว่าแนวคิด Hybrid Multicloud จะเป็นเป้าหมายของผู้บริหารด้านเทคโนโลยีของสถาบันการเงิน ธนาคาร และธุรกิจประกันทั่วโลก แต่การบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ Platform ที่พร้อมจะตอบโจทย์เหล่านี้โดยมากมักจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ Application ที่ต้องการความเร็วในระดับ Real-Time และไม่สามารถรองรับธุรกรรมปริมาณมหาศาลได้อย่างที่อุตสาหกรรมการเงินหรือประกันต้องการ

Sirius Technologies สามารถสร้างความแตกต่างจาก Platform อื่นๆ ได้ด้วย Multiverse Platform ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับ Use Case ของสถาบันการเงิน ธนาคาร และประกันโดยเฉพาะ สามารถทำงานได้ทั้งบน Multicloud และ On-Premises โดยสามารถช่วยให้ธนาคารเลือกใช้ระบบหรือย้ายระบบไปยัง Cloud หรือ Data Center ที่ต้องการได้ทันที และมีเทคโนโลยีสำหรับจัดการกับประสิทธิภาพของ Database และ Network โดยเฉพาะที่ช่วยให้การทำธุรกรรมแบบ Real-Time นั้นเป็นจริงได้ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีธนาคารหลายแห่งทั่วโลกที่พัฒนา Mobile Banking หรือ Digital Service ด้านการเงินบน Multiverse Platform ในแบบ Hybrid Multicloud จนประสบความสำเร็จจริงมาแล้ว และยังมีธุรกิจอีกหลายแห่งที่เลือกสร้าง Digital Asset Exchange บน Multiverse Platform ตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณลูกค้าและจำนวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

ด้วยคุณค่า 3 ประการข้างต้นที่ Sirius Technologies ได้ส่งมอบให้กับสถาบันการเงิน ธนาคาร และธุรกิจประกันทั่วโลก ก็ทำให้ธุรกิจของ Sirius Technologies นั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่มีสาขาในประเทศพร้อมทีมงานให้คำปรึกษา, ติดตั้งดูแลรักษา ไปจนถึงมีทีมพัฒนา Software ด้านการเงินโดยเฉพาะรวมกันมากกว่า 100 คน จนสถาบันการเงินและธนาคารหลายแห่งนั้นไว้วางใจใช้งานโซลูชันของ Sirius Technologies เพื่อพัฒนาและให้บริการ Digital Service ที่คุณเองก็อาจกำลังใช้งานอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัว

สนใจ Sirius Technologies ติดต่อได้ทันที

สำหรับสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการ Cloud แห่งใดที่สนใจโซลูชันหรือบริการจาก Sirius Technologies สามารถติดต่อทีมงานประจำประเทศไทยได้ทันทีที่ contact@siriustech.io หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Sirius Technologies ได้ทันทีที่ https://siriustech.io/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Sirisoft ผนึกกำลัง Red Hat และ VST ECS นำเสนอ Red Hat OpenShift Platform Plus [Guest Post]

Sirisoft (สิริซอฟต์) ผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของไทย ผนึกกำลัง Red Hat (เร้ดแฮท (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับแนวหน้าของโลก และ VST ECS (วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) …

Intel ออกบริการ Trust-as-a-Service ภายใต้โปรเจ็ค ‘Amber’

Project Amber ถูกวางตัวให้เป็นบริการ SaaS ที่จะช่วยเรื่องของการตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมนั้นๆมีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยเป็นบริการแรกในส่วนของ Trust Authority ที่ถูกเปิดตัวออกมา