รู้จัก Facebook BrowserLab: ทำ Automated Regression เว็บที่ Render ฝั่ง Client

หลังจากที่ Facebook ได้หันมาใช้ JavaScript ที่ทำการ Render ในฝั่ง Client เป็นหลักแทน Server รวมถึงมีการใช้ React มากขึ้น ทาง Facebook เองก็ได้พัฒนาระบบสำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการ Render เหล่านั้นโดยอัตโนมัติและเปิด Open Source ภายใต้ชื่อโครงการ BrowserLab แล้ว

facebook_browserlab_01

BrowserLab นี้จะทำหน้าที่วิเคราะห์ประสิทธิภาพของโค้ดทุกบรรทัดที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ Commit ของ Facebook และตรวจสอบประเด็นทางด้านประสิทธิภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เหล่าวิศวกรจาก Facebook สามารถตรวจหาโค้ดที่ทำงานได้ช้าเกินกว่า 350ms ในแต่ละหน้าและทำการปรับปรุงโค้ดเหล่านั้นให้ดีขึ้นได้ เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานของเหล่าผู้ใช้งานทั่วโลกยังคงดีอยู่

ในโครงการนี้ทาง Facebook ได้ลองผิดลองถูกมาอย่างต่อเนื่อง โดยการเริ่มต้นจากการใช้ WebDriver, การปรับขยายระบบการทดสอบให้ใหญ่ขึ้น, การใช้ HTTP Proxy และปรับแต่งฝั่ง Server เพื่อช่วยลดความซับซ้อนส่วนที่ไม่จำเป็น, การปรับแต่งฝั่ง Client เพื่อลดความซับซ้อนในการตรวจวัดผล, การจัดการโค้ดที่แสดงผลลัพธ์ส่วนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และอื่นๆ จนในที่สุดทาง Facebook ก็สามารถตรวจวัดประสิทธิภาพของหน้าเว็บที่เกิดขึ้นในฝั่ง Client ได้อย่างชัดเจน, แบ่งส่วนประสิทธิภาพการ Render ในด้านต่างๆ เช่น Parsing, Painting, Layout, Style และ Scripting ออกจากกันได้, ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงเชิงประสิทธิภาพในแต่ละ Commit ได้ และทำให้ทีมงานวิศวกรของ Facebook แก้ไขปัญหาเชิงประสิทธิภาพได้ดีขึ้น

facebook_browserlab_02

ด้วยการมาของ BrowserLab นี้ทำให้ปัจจุบัน Facebook สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บบนฝั่ง PC ได้เป็นอย่างดี และมีระบบ CT-Scan สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพของ Native Mobile Apps แล้ว ส่วนในอนาคต Facebook เองก็วางแผนที่จะขยายไปทำ Mobile Device Lab เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บบน Mobile Device บ้างเช่นกัน รวมถึงจะเริ่มพัฒนาประสิทธิภาพของ Interaction ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนหน้าเว็บเพิ่มเติมไปจากการวัด Load Time เฉยๆ อีกด้วย

ที่มา: https://code.facebook.com/posts/1368798036482517/browserlab-automated-regression-detection-for-the-web/?utm_source=codedot_rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS+Feed


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Black Hat Asia 2023] ทำลายห่วงโซ่: มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับสู่มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ หัวข้อนี้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยชื่อ Yakir Kadkoda และ Ilay Goldman จาก Aqua Security ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในงานด้าน Red Team พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับช่องโหว่ที่แฝงตัวอยู่ในช่วงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เผยถึงความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

[Black Hat Asia 2023] สรุป Keynote วันที่ 1 เรื่อง “เตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวนานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล”

ข้อมูลถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของการผลิต และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ก็ได้รับการจัดอันดับให้มีความสำคัญสูงสุดโดยรัฐบาลทั่วโลก ในประเทศจีน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เช่น “กฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล” และ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ได้รับการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ในปี 2565 …