แนะนำบริการ CAT data center และมาตรฐานการให้บริการ Trusted Site Infrastructure (TSI) Level 3

หนึ่งในปัจจัยที่เหล่าองค์กรควรจะต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนสร้าง Data Center ภายในองค์กร หรือการเช่าใช้ Data Center ภายนอกเพื่อใช้งานนั้นก็คือมาตรฐานของ Data Center ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่า Data Center นั้นๆ มีความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยต่อการให้บริการ ซึ่งในบทความนี้เราจะกล่าวถึงมาตรฐาน Trusted Site Infrastructure (TSI) และกรณีศึกษาจากบริการ CAT data center ทีผ่านมาตรฐาน TSI Level 3 เพื่อก้าวสู่การเป็น No.1 Trustable Data Center Provider แห่งประเทศไทย

 

Trusted Site Infrastructure (TSI) มาตรฐาน Data Center จากสถาบัน TÜViT แห่งประเทศเยอรมนี

TÜViT คือหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการประเมินและมอบใบรับรองให้กับผลิตภัณฑ์ทางด้าน IT, กระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับระบบ IT และ IT Infrastructure ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีคุณภาพและความปลอดภัยตรงตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานจริงได้โดยเฉพาะ ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถเชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือระบบ IT ที่ได้รับมาตรฐานเหล่านี้จะมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือในประเด็นต่างๆ ตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรฐาน โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TÜViT ได้ทันทีที่ https://www.tuvit.de/en/index.htm

 

ส่วน Trusted Site Infrastructure หรือ TSI นั้น คือมาตรฐานสำหรับการตรวจวัด Data Center ในแง่มุมของ ความพร้อมใช้งาน (Availability) และ ความปลอดภัย (Security) เป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจได้ว่า Data Center นั้นมีความปลอดภัยและทนทานภายใต้การตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center เช่น สิ่งแวดล้อมภายนอก, โครงสร้างอาคาร, ระบบป้องกันเพลิงไหม้, ระบบไฟฟ้า, การเดินสาย, ระบบระบายอากาศ, แผนการดำเนินงาน และการจัดการด้านเอกสารต่างๆ ให้มีความโปร่งใสและครบถ้วนนั่นเอง ซึ่ง มาตรฐาน TSI นี้ก็แบ่งออกเป็น 4 Level ด้วยกัน โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.tuvit.de/cps/rde/xbcr/SID-EF4E91D9-F1ACBF4D/tuevit_en/trusted-site-infrastructure-english.pdf ทันที

 

กว่าอาคาร CAT data center Nonthaburi 2 จะผ่านมาตรฐาน TSI Level 3 มาได้นั้น ต้องผ่านการตรวจสอบอะไรบ้าง?

TSI Level 3 นั้นถูกระบุเอาไว้ว่าเป็นมาตรฐานระดับ High Security Requirement โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกสถานที่ตั้ง Data Center ,การออกแบบส่วนประกอบที่สำคัญภายใน Data Center ให้มีการทำ Redundancy เพื่อไม่ให้เกิด Single Point of Failure, มีระบบการป้องกันเพลิงไหม้ รวมไปถึงยังต้องมีแผนในการจัดการดูแลรักษา Data Center ในยามที่เกิดเหตุต่างๆ ด้วย ซึ่ง CAT ได้ทุ่มงบประมาณเพื่อสร้างอาคาร CAT data center Nonthaburi 2 ไปกว่า 500 ล้านบาท ให้ตรงตามมาตรฐานและผ่านการประเมินในระดับ TSI Level3 ถือเป็นผู้ให้บริการรายแรกของอาเซียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้ โดยมีรายละเอียดในด้านต่าง ๆ ดังนี้.-

 • Environmentมีสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วม, แผ่นดินไหว หรือเหตุระเบิดต่างๆ โดย CAT data center Nonthaburi 2 นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาคารสำหรับให้บริการ Data Center โดยเฉพาะ และอยู่ห่างจากท่อแก๊ส, โรงงาน หรือแหล่งเก็บสารที่เสี่ยงต่อการระเบิดเกินกว่าระยะ 250 เมตร พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรอบอาคารตลอด 24 ชั่วโมง
 • Constructionมีการออกแบบอาคารและเลือกใช้วัสดุก่อสร้างโดยคำนึงถึงการป้องกันการบุกรุกได้ โดยการใช้ประตูชนิดพิเศษสำหรับป้องกันการบุกรุกโดยเฉพาะ, การพยายามหลีกเลี่ยงไม่มีหน้าต่างที่คนอาจปีนเข้าออกได้ รวมถึงไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรอื่นมาใช้งานอาคารนี้ร่วมกัน ในขณะที่พื้นของ Data Center เองนั้นก็สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 1000 กิโลกรัมต่อตารางเมตรเลยทีเดียว
 • Powerมีการออกแบบระบบไฟฟ้าให้ทำงานแบบ Redundant ได้อย่างครบวงจร พร้อมระบบ UPS แบบ 2N รองรับการจ่ายไฟฟ้าสำรองได้ 15 นาที และ Power Generator รองรับในกรณีที่ระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้องได้นานถึง 48 ชั่วโมง จากน้ำมันปริมาณ 20,000 ลิตร
 • Cooling and Ventilationระบบระบายอากาศทั้งหมดทำงานแบบ N+1 Redundant ร่วมกัน พร้อมทั้งสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายใน Data Center ได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถตรวจจับน้ำรั่วซึมตามจุดต่างๆ ได้อีกด้วย
 • Security Systemภายในและภายนอกอาคารมีการติดตั้งระบบ Access Control แบบ Three-factor Authentication ที่ต้องใช้ Access Card, Password และ Finger Scan ในการตรวจสอบสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ และยังมีระบบ Mantrap สำหรับคอยควบคุมให้มีผู้คนเข้าออกแต่ละพื้นที่ได้ทีละ 1 คนเท่านั้นเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าออกพื้นที่ต่างๆ พร้อม CCTV ที่สามารถดูย้อนหลังได้ถึง 30 วัน พร้อมเจ้าหน้าที่สำหรับคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • Fire Protection and Suppression Systemมีการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยในแต่ละพื้นที่ให้สามารถแจ้งเตือนได้เมื่อเกิดเหตุ โดยเลือกใช้ระบบ VESDA ที่ดูดอากาศเข้าไปทำการวิเคราะห์หาควันอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถตรวจจับเหตุอัคคีภัยได้รวดเร็วยิ่งกว่าเทคโนโลยี Smoke Detection ทั่วไป และมีการใช้สารดับเพลิงที่ไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ IT ภายใน Data Center รวมถึงผนังและประตูยังมีคุณสมบัติในการทนไฟได้นานถึง 2 ชั่วโมง สามารถป้องกันการลุกลามไปยังห้องข้างเคียงได้โดยไม่ทำให้อุณภูมิในห้องข้างเคียงสูงขึ้น
 • Network and Connectivityมีการออกแบบระบบเครือข่ายให้ทำงานแบบ Redundant เสริมความทนทานในชั้นของการเชื่อมต่อเครือข่ายเพิ่มเติม และเชื่อมต่อกับ Internet Gateway 2 แห่ง ได้แก่ นนทบุรี และบางรัก
 • Operation and Maintenanceมีการติดตั้งระบบ Building Automation System (BAS) เพื่อติดตามการทำงานของระบบต่างๆ ภายในอาคาร รวมถึงมีกระบวนการในการบำรุงรักษาระบบต่างๆ ภายในอาคารอย่างต่อเนื่อง และมีเจ้าหน้าที่ประจำ Network Operations Center (NOC) ตลอด 24 ชั่วโมง

 

จะเห็นได้ว่า CAT data center Nonthaburi 2 นี้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาโดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ แล้วอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งยังเสริมเทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆ เข้าไปเพื่อให้การบริหารจัดการและการดูแลรักษา Data Center นี้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้การให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละรายนั้นเป็นไปได้อย่างมั่นคงและน่าเชื่อถือนั่นเอง

 

CAT data center Nonthaburi 2 พร้อมให้บริการทุกองค์กรและธุรกิจ IT ไทยแล้ว

Credit: CAT

 

ภายใน CAT data center มีบริการต่างๆ มากมายให้องค์กรและธุรกิจต่างๆ เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็น

 1. บริการ Server Co-Location ในการรับฝาก Server ของลูกค้า
  • มีระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (Firewall)
  • ศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery)
  • การทำ Facility Management
  • Internet Service Provider (ISP)
 2. Carrier Data Center เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้บริการ Server Co-Location สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Internet Service Provider (ISP) รายอื่น ๆ ได้
 3. บริการ Temp Office บริการสำนักงานให้เช่าชั่วคราวพร้อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักงาน

 

นอกจากนี้หากองค์กรหรือธุรกิจใดๆ ต้องการติดตั้งระบบภายใน Data Center หลากหลายแห่งในระยะที่ห่างกันเพื่อรองรับการทำ Disaster Recovery (DR) ตามมาตรฐานต่างๆ ทาง CAT เองนั้นก็ยังมีบริการ Data Center อื่นๆ ทั่วประเทศรวมกันทั้งสิ้นถึง 8 แห่ง ได้แก่ บางรัก, นนทบุรี 1, นนทบุรี 2, ศรีราชา, ภูเก็ต, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ให้เลือกใช้ได้ตามต้องการ

 

สนใจติดต่อทีมงาน CAT data centerได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจเช่าใช้บริการจาก Data Center ของ CAT สามารถติดต่อทีมงาน CAT data center ได้ทันทีที่โทร 1322 หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ทันทีที่ http://www.idc.cattelecom.com/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar : HPE ProLiant DX : The Best choice for Nutanix Hybrid Cloud Solutions

VST ECS ร่วมกับ Nutanix และ HPE ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “HPE ProLiant DX : The Best choice for …

Red Hat ออก RHEL 8.7 และ 9.1 เวอร์ชัน Beta

Red Hat ได้ประกาศออก RHEL เวอร์ชันเบต้นของ 8.1 และ 9.1 แล้วโดยมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจดังนี้