Tag Archives: cat data center

แนะนำบริการ CAT data center และมาตรฐานการให้บริการ Trusted Site Infrastructure (TSI) Level 3

หนึ่งในปัจจัยที่เหล่าองค์กรควรจะต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนสร้าง Data Center ภายในองค์กร หรือการเช่าใช้ Data Center ภายนอกเพื่อใช้งานนั้นก็คือมาตรฐานของ Data Center ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่า Data Center นั้นๆ มีความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยต่อการให้บริการ ซึ่งในบทความนี้เราจะกล่าวถึงมาตรฐาน Trusted Site Infrastructure (TSI) และกรณีศึกษาจากบริการ CAT data center ทีผ่านมาตรฐาน TSI Level 3 เพื่อก้าวสู่การเป็น No.1 Trustable Data Center Provider แห่งประเทศไทย

Read More »

[PR] เปิดตัว “CAT data center Nonthaburi II” มาตรฐาน TSI level 3 แห่งแรกและแห่งเดียวในอาเซียน

ดร.พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมกับ นายชัยยุทธ สันทนานุการ  รักษาการในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดตัว CAT data center Nonthaburi II”

Read More »