[PR] อินทัช โดยโครงการอินเว้นท์ ร่วมปฏิวัติธุรกิจไมซ์ในเมืองไทย จับมือ ‘อีเว้นท์ ป็อป’ พัฒนาแพลตฟอร์มตอบโจทย์งานอีเว้นท์ครบวงจร

ปัจจุบันการจัดงานอีเว้นท์และธุรกิจไมซ์ (MICE) กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและมีอัตราจับจ่ายใช้สอยสูงกว่าการท่องเที่ยวทั่วไป ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการหลายรายจึงหันมาให้ความสำคัญกับธุรกิจแขนงนี้กันมากขึ้น พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของธุรกิจ

อินเว้นท์ (InVent) โครงการร่วมลงทุนของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งส่งเสริมและลงทุนด้านธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของการจัดงานอีเว้นท์ในประเทศไทย จึงได้เข้าไปลงทุนใน อีเว้นท์ ป็อป (Event Pop) ผู้พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มจัดการงานอีเว้นท์แบบครบวงจร (End-to-End Event Management Platform) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยบริหารงานอีเว้นท์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

นายคิมห์ สิริทวีชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารการลงทุน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าอินเว้นท์มองหาโอกาสในการลงทุนกับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้กับคนที่มีไอเดียสดใหม่อยู่เสมอ สำหรับ อีเว้นท์ ป็อป ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพน่าจับตามอง เนื่องจากใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นแกนหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดให้การจัดงาน      อีเว้นท์ออกจากกรอบเดิมๆ ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของการร่วมลงทุนครั้งนี้ คือ การนำเงินทุนไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และขยายธุรกิจเข้าสู่ฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งช่วยผลักดันและยกระดับอุตสาหกรรมการจัดงานอีเว้นท์ของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับโลก

แพลตฟอร์มของ อีเว้นท์ ป็อป สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้จัดงานอีเว้นท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทั้งงานขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายบัตร การบริหารจัดการในงาน เช่น การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในงาน จนถึงการนำผลของการจัดงานมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง และพัฒนาต่อไป สำหรับผู้เข้าชมงานอีเว้นท์นั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทั่วไป (mass) หรือกลุ่มเฉพาะ (niche) ก็สามารถเข้าถึงงานอีเว้นท์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานดนตรี กีฬา งานสัมมนาและฝึกอบรมที่ตรงกับความสนใจของแต่ละกลุ่มผู้บริโภคโดยผ่านมือถือ สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานอีเว้นท์นั้นๆ พร้อมต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในฐานะประเทศเป้าหมายสำหรับการจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ของภูมิภาค อันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศวิธีหนึ่งดร.ณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาธุรกิจและบริษัทร่วมทุน และหัวหน้าโครงการบริษัทร่วมทุนอินเว้นท์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริม

นายภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อีเว้นท์ ป็อป โฮลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิตเต็ด เผยว่าไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาล คอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา ไปจนถึงกิจกรรมในธุรกิจไมซ์ (MICE) ได้แก่ การจัดประชุมขององค์กร (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัดประชุมนานาชาติ (Convention) และการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) นวัตกรรมของ อีเว้นท์ ป็อป จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้จัดงาน โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ พฤติกรรมของผู้บริโภค และความคิดเห็นหลังจากเข้าร่วมงานมาใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงลึก และให้บริการการจัดการที่ครบวงจรนับตั้งแต่การขายบัตรออนไลน์ การลงทะเบียนเข้างาน ไปจนถึงระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่ช่วยให้ผู้จัดงานสามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้อย่างต่อเนื่องและตรงกลุ่มเป้าหมาย

อีเว้นท์ ป็อป ซึ่งเปิดตัวเมื่อปี .. 2558 ให้บริการผู้จัดงานอีเว้นท์ไปแล้วกว่า 3,000 งาน โดยนอกเหนือจากการลงทุนในระดับซีรี่ส์ เอ ด้วยเงินลงทุนจำนวนกว่า 53 ล้านบาทแล้ว โครงการอินเว้นท์ยังเข้าไปให้ความช่วยเหลือสตาร์ทอัพในเรื่องของระบบการจัดการหลังบ้าน และการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เข้าถึงตลาดใหม่ๆ ได้ สำหรับกรณีของอีเว้นท์ ป็อป นั้น หลังจากเป็นพันธมิตรกับ    อินเว้นท์ สามารถรองรับงานอีเว้นท์ได้มากขึ้น และครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมบันเทิง กีฬา การศึกษา ธุรกิจ ฯลฯ ในรูปแบบของการเชื่อมต่อ B2B และ B2C เข้าด้วยกัน (B2B2C)

ล่าสุด อีเว้นท์ ป็อป ได้เปิดตัวนวัตกรรม สเปซ (Space) ซึ่งเป็น Digital Platform ที่สร้างประสบการณ์ใหม่สำหรับงานอีเว้นท์ ผ่านแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์โดยใช้ระบบสมาชิกเข้ามาช่วยให้สามารถเข้าถึง วิเคราะห์ และสร้าง  ปฎิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ

ภัทรพร หัวเรือใหญ่แห่ง อีเว้นท์ ป็อป ซึ่งมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการมหกรรมดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอย่าง S2O และ Wonderfruit กล่าวว่าอีเว้นท์ ป็อป พัฒนา สเปซ (Space) ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน จากเดิมที่การจัดงานอีเว้นท์เคยเป็นการประชาสัมพันธ์และสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) เราได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วม (Engagement) มากขึ้น ด้วยกลยุทธ์ Content Marketing และการให้ข้อมูลที่ครอบคลุมตอบโจทย์ทั้งผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานซึ่งขณะนี้ สเปซ มียอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น จากการเปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ประมาณ 70%”

เนื่องจากการจัดงานอีเว้นท์และกลุ่มธุรกิจไมซ์มีความจำเป็นต้องสื่อสารหากลุ่มเป้าหมายที่ตรงกลุ่มและบางครั้งมีความเฉพาะเจาะจง ดังนั้น สเปซ จะเข้ามาตอบโจทย์ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การนำส่งเนื้อหาไปจนถึงการวัดผลของการรับเนื้อหา รวบรวมทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัดงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานและช่วยให้ผู้จัดงานสามารถบริหารจัดการและดูแลภาพรวมของงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพภายในแอปพลิเคชันเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จัดงานขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีต้นทุนมากพอที่จะสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองได้เหมือนผู้จัดงานรายใหญ่ภัทรพร เสริม

สำหรับใครที่เคยจองบัตรงานอีเว้นท์แล้วประสบปัญหาหรือเผชิญกับความไม่สะดวกต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการที่ไม่ทันสมัย สเปซ โดย อีเว้นท์ ป็อป คือตัวเลือกใหม่ที่จะเข้ามาลบภาพความเคยชินเหล่านี้ออกไปและทำให้งานอีเว้นท์ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านอย่างแน่นอน

การลงทุนของโครงการอินเว้นท์ในอีเว้นท์ ป็อป เริ่มต้นเมื่อปี 2560 โดย อีเว้นท์ ป็อป เป็นสตาร์ทอัพลำดับที่ 12 ที่อินเว้นท์เข้าไปร่วมลงทุน สำหรับในปี 2561 อินทัชจะยังคงเน้นการลงทุนในด้านธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยีต่อไป โดยจะเน้นไปที่ Tech Startup ด้าน Data Analysis, AI, FinTech และแอปพลิเคชัน

###


About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] ฟูจิตสึเปิดตัวแบรนด์ธุรกิจใหม่ Fujitsu Uvance มุ่งแก้ปัญหาสังคม ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน

โตเกียว, –  ฟูจิตสึได้เปิดตัวแบรนด์ธุรกิจระดับโลกใหม่ล่าสุด Fujitsu Uvance ซึ่งจะนำเสนอโซลูชั่นด้านทรานส์ฟอร์เมชั่นเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน  Fujitsu Uvance จะใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาของฟูจิตสึใน 7 ด้านที่สำคัญ เพื่อมอบคุณประโยชน์ที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด นั่นคือ “การทำให้โลกมีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมโดยอาศัยนวัตกรรม”

‘ไอบีเอ็ม’ โชว์ล้ำเครื่องมือ AI ให้ข้อมูลอัจฉริยะเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยองค์กรตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนและปัญหาสภาพภูมิอากาศ

กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – 12 ต.ค. 2564: วันนี้ ไอบีเอ็ม (NYSE:IBM) ได้ประกาศเปิดตัวชุดเครื่องมือที่ให้ข้อมูลอัจฉริยะเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ความสามารพของ AI ในการช่วยให้องค์กรเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านอากาศและสภาพภูมิอากาศที่อาจดิสรัปท์ธุรกิจ พร้อมสามารถประเมินผลกระทบที่องค์กรสร้างขึ้นต่อโลกได้ง่ายขึ้น และลดความซับซ้อนในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่กำกับดูแลและการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง