Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

[Guest Post] ปิดฉากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านนวัตกรรมและดิจิทัลครั้งที่ 1 International Conference on Innovative Digital 2019 อย่างยิ่งใหญ่เเละสมบูรณ์เเบบ

ปิดฉากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านนวัตกรรมและดิจิทัลครั้งที่ 1 International Conference on Innovative Digital 2019 อย่างยิ่งใหญ่เเละสมบูรณ์เเบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยศิลปากร เตรียมต่อยอดความรู้จากนักวิจัยเเละนักวิชาการไทย-ต่างชาติ 14 คนทั่วโลกที่มาร่วมเสวนาเเละเเลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเเละผลิตผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เวทีโลกต่อไป

นางสาวนฤชร สังขจันทร์ รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร ในฐานะผู้ดูแลโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านนวัตกรรมและดิจิทัลครั้งที่ 1(International Conference on Innovative Digital 2019: ICID2019) กล่าวว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรให้ความสำคัญกับการวิจัยและนวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้จึงเป็นเวทีที่สำคัญ ที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีส่วนกำหนดทิศทางด้านนวัตกรรมของประเทศเเละโลก โดยได้รับเกียรติจาก 14 นักวิจัยเเละนักวิชาการระดับโลกมาร่วมงาน

ซึ่งประกอบด้วย keynote speaker 2 คนคือ ศาตราจารย์ Nigel Hemmington รองอธิการบดีจาก Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ ที่มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “Digital Disruption in Tourism” ชวนอภิปรายถึงประเด็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอย่างมาก และดร.สุวิชิต ชัยดรุณ อาจารย์จาก University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย กับหัวข้อ “Global Changes in Communication by Disruptive Technologies” ที่พูดถึงการดิสรัปท์(disrupt)นั้น เกิดจากช่องว่างของผู้เล่นใหม่ในตลาดเข้ามาใช้ดิสรัปชั่นเทคโนโลยี(Disruption Technology)ที่ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจเเละหันมาสนใจกลุ่มลูกค้าที่เคยถูกละเลยรวมถึงทรัพยากรไม่สามารถเข้าถึงได้

นอกจากนั้นยังมีการเปิดเวทีเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ “Disruptive Innovations in Higher Education” หรือการปรับตัวและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองการดิสรัปท์ (disrupt) ทางเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาโดยการใช้โครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning) และร่วมมือกับบริษัทผู้จ้างงานในมหาวิทยาลัยจาก Guess Speaker 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร. Goh Guan Gan จาก Multimedia University ประเทศมาเลเซีย, ผศ.ดร. Tran Thi Hong จาก Nguyen Tat Thanh University ประเทศเวียดนาม, ผศ.ดร. Antonio Díaz Andrade จาก Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์, ผศ.ดร. Takuji Teramoto จาก Josiah International University ประเทศญี่ปุ่น และ ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขณะเดียวกันมีการพูดคุยเชิงวิชาการเรื่อง “สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยในบริบทสื่อดิจิทัล” โดยศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ศิลปินเเห่งชาติ, ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศิลป์ และดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ถึงเรื่องสุนทรียศาสตร์ในปัจจุบันที่มีการสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพื่อบูรณาการ

ขณะที่ยังมีการพูดคุยเชิงวิชาการในหัวข้อด้านนิเทศศาสตร์ 2 เรื่อง ได้แก่ “The politics of disinformation : The tension between freedom and control” โดยผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ โพธิ์บริสุทธิ์ จาก California State University Fullerton ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อธิบายถึงเรื่องข่าวปลอมได้อย่างน่าสนใจ ส่วนเรื่องที่ 2 คือ “ผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสื่อเก่าในประเทศมาเลเซีย” โดยดร.Nurzali Ismail และดร.Juliana Abdul Wahab จาก Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย ทั้งสองคนชี้ให้เห็นถึงผลการวิจัยที่พบว่า คนส่วนใหญ่เชื่อถือข้อมูลจากสื่อเก่ามากกว่าสื่อโซเชียลมีเดีย

ทั้งนี้ยังมีการเปิดเวทีสาธารณะ (Public Forum) ในหัวข้อ “A Consequence of Diffusion of Fake News, Disinformation and Biased Information จาก Speakers รับเชิญ ได้แก่ Representatives from FCCT และอาจารย์ สุภิญญา กลางณรงค์, Co-Founder Digital Think Forum กรุงเทพมหานคร ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ถึงสถานการณ์ข่าวปลอม(Fake news) ในประเทศพม่าที่มีการควบคุมน้อยลง หลังจากเกิดความนิยมของโซเชียลมีเดีย ซึ่งประเทศไทยก็กำลังประสบปัญหาคล้ายกัน

นอกจากนี้ ภายในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการแสดง 20 ผลงานจากฝีมือศิลปินชื่อดัง คณาจารย์เเละนักศึกษาใน 3 ประเภท ได้แก่ ทัศนศิลป์(Visual Art) สื่อโต้ตอบและเกมส์ (Interactive and Games) และแอนิเมชั่นสั้นและภาพยนตร์สั้น(Short Animation and Short Film)

สำหรับโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านนวัตกรรมและดิจิทัลครั้งที่ 1 International Conference on Innovative Digital 2019 เป็นความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจาก 20 สถาบัน) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศอย่าง Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ Josai International University ประเทศญี่ปุ่น Universiti Sains Malaysia และMultimedia University ประเทศมาเลเซีย และNguyen Tat Thanh University ประเทศเวียดนาม ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

หากใครสนใจรายละเอียดงาน หรือต้องการชมเทปบันทึกภาพย้อนหลังได้ที่ page Facebook : International Conference on Innovative DigitalAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Alcatel-Lucent Enterprise แจกฟรี E-Book ดีๆ 6 สิ่งที่ต้องปรับปรุงในระบบเครือข่ายก่อนใช้ Wi-Fi 6

เมื่อ Wi-Fi ได้กลายเป็นช่องทางการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายพื้นฐานสำหรับผู้ใช้งานภายในธุรกิจองค์กรไปแล้ว แต่การมาของ Wi-Fi 6 ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, รองรับ Application ที่ต้องการ Bandwidth สูงขึ้น ไปจนถึงการรองรับอุปกรณ์ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ถือเป็นอีกก้าวที่ธุรกิจองค์กรต้องให้ความสำคัญ เพื่อรองรับอุปกรณ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

VMware TechTuesday Webinar: Intelligence Consistent Operation for Hybrid Cloud

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, Data Center Engineer, Cloud Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง VMware TechTuesday Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Intelligence Consistent Operation for Hybrid Cloud" เพื่อเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีต่างๆ ของ VMware ที่จำเป็นในการสร้างระบบ Hybrid Cloud ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้