Breaking News
เอาเครื่องเก่ามาแลก แล้วรับเงินคืนไปเลย!!

ฟรี eBook เรื่อง “Cybersecurity: The Beginner’s Guide” ถึงวันที่ 17 ธันวาคมนี้เท่านั้น

Packt Publishing ร่วมกับ Security Training Share เปิดให้ดาวน์โหลด eBook เรื่อง Cybersecurity: The Beginner’s Guide มูลค่า $29.99 (ประมาณ 900 บาท) ฟรี จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2019 นี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจสายงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เป็นที่ทราบกันดีว่า อุตสาหกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยังขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเป็นจำนวนมาก สื่อชั้นนำทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Forbes Magazine, Tech Republic, CSO Online, DarkReading หรือ SC Magazine ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้และพยายามผลักดันให้เกิดความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยแก่ประชาชนทุกคน

ด้วยเหตุนี้ Dr. Erdal Ozkaya ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จึงได้จัดทำ eBook ฉบับนี้ขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ทุกคนควรทราบ ความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และวิธีการที่ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงปลอดไซเบอร์และช่วยอุดช่องว่างความขาดแคลนทรัพยากรบุคคลทางด้านนี้

eBook ฉบับนี้มีความยาวทั้งสิ้น 391 หน้า แบ่งเนื้อหาออกเป็น 12 บท ดังนี้

 • บทที่ 1: ความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • บทที่ 2: วิวัฒนาการของความมั่นคงปลอดภัย จากยุคดั้งเดิม สู่ยุคใหม่ สู่ยุค ML และ AI
 • บทที่ 3: เรียนรู้เทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • บทที่ 4: ทักษะที่จำเป็นสำหรับสายงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • บทที่ 5: เจาะลึกแนวคิดของแฮ็กเกอร์
 • บทที่ 6: เข้าใจถึง Reactive, Proactive และ Operational Security
 • บทที่ 7: Networking, Mentoring และ Shadowing
 • บทที่ 8: แนะนำแล็ปด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากทั่วโลก
 • บทที่ 9: การทดสอบความรู้และใบรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • บทที่ 10: แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ Security Intelligence
 • บทที่ 11: ความเห็นจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • บทที่ 12: แนะนำการเข้าทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Linux Foundation ออกใบประกาศตัวใหม่ Linux Foundation Certified IT Associate

Linux Foundation ได้ประกาศถึง Certificate ระดับขั้นต้นตัวใหม่ที่มีเนื้อหาเพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีให้ทันโลกปัจจุบัน 

[Guest Post] ANTS สตาร์ทอัพไทย ร่วมใช้เทคโนโลยีต้านภัยโควิด – 19 ส่งมอบดิจิทัลโซลูชันผ่าน ‘แพลตฟอร์ม SMS’ แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เสริมการทำงาน – เพิ่มความปลอดภัย ให้แก่คนไข้และบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ANTS) สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) และการตลาดบนสื่อออนไลน์ (Online Marketing) …