CDIC 2023

[PR] อินเทล มุ่งเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมแก่เยาวชนไทย ผ่านโครงการ Innovation Space

กรุงเทพฯ 29 มกราคม, 2559 — บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้จัดทริปนำสื่อมวลชนด้านไอทีเข้าสังเกตการณ์การอบรมเชิงปฎิบัติการแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโครงการ Innovation Space ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งโครงการนี้มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยให้นำเทคโนโลยีไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของอินเทล

intel-innovation-space-3

นายสนธิยา หนูจีนเส้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด กล่าวถึงโครงการเพื่อสังคมของอินเทลว่า “อินเทลมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีผ่านโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เนื่องจากเราเชื่อว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ โดยในประเทศไทย เรามุ่งเน้นโครงการเพื่อสังคมที่เกี่ยวกับการศึกษาเป็นหลัก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อยกระดับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผ่านโครงการ Intel Teach ส่วนที่สองเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถของประชาชนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น ผ่านหลักสูตร Intel Easy Steps ซึ่งเราได้จัดอบรมให้กับประชาชนทั่วไปกว่า 20,000 ราย และ จัดอบรมหลักสูตร Intel Entrepreneurship Basics ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2558 และส่วนที่สาม คือ การสร้างขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมไอทีให้กับนักเรียนและนักศึกษาไทย โดยอาศัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศในการเป็นศูนย์กลางความคิดและส่งเสริมทักษะการคิด ประดิษฐ์ ทำด้วยเทคโนโลยี ผ่านวัฒนธรรมเมกเกอร์ เราหวังว่าโครงการทั้งหมดนี้จะสามารถผลักดันให้คนไทยป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ สู่ตลาดโลก มิใช่เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีเท่านั้น”

intel-innovation-space-4

ด้านนางสาวสติยา ลังการ์พินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ในฐานะผู้รับผิดชอบในการผลักดันด้านการศึกษาของอินเทล ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “เป้าหมายปลายทางของอินเทล คือการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี เพราะระบบอัตโนมัติต่าง ๆ กำลังถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพื่อทดแทนแรงงานพื้นฐาน ความยาก คือเราจะบ่มเพาะเด็ก ๆ ให้คิดเชิงนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ ได้อย่างไร วิธีการที่เราเลือกใช้คือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ สร้างพื้นที่ สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เล่นกับเทคโนโลยี สร้างสิ่งประดิษฐ์เจ๋ง ๆ ไม่ใช่เพราะต้องทำหรือถูกกำหนดให้ทำ แต่เพราะตนเองสนใจและรักที่จะทำ นี่คือวัฒนธรรมเมกเกอร์หรือวัฒนธรรมนักประดิษฐ์ เมกเกอร์ใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนจินตนาการให้เป็นความจริงด้วยการคิดค้นด้วยตนเอง เรียนรู้จากเพื่อน เรียนรู้จากแหล่งข้อมูลมากมายที่เทคโนโลยีเชื่อมโยงมาให้ บรรยากาศแบบนี้ส่งเสริมให้คนคิดเชิงนวัตกรรม ให้กล้าทำสิ่งที่แตกต่าง ให้เรียนรู้จากความผิดพลาด แล้วลองเริ่มต้นคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ”

“อินเทลดำเนินโครงการ Innovation Space เพื่อเป็นแรงหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ “สังคมแห่งปัญญา” ( Smart Society ) กิจกรรมในโครงการ Innovation Space ถูกจัดขึ้นโดยหลายหน่วยงานทั้งระดับโรงเรียน และระดับอุดมศึกษา เพื่อเปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้นักเรียน หรือแม้กระทั่งครูอาจารย์ได้ลองเรียนรู้ด้วยวิธีการใหม่ ๆ ได้ลองออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะ ( smart device ) ที่ประยุกต์ใช้หน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์ เช่น ชุดอุปกรณ์ อินเทล กาลิเลโอ ( Intel Galileo ) ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ รับข้อมูลจากสภาพแวดล้อม และตัดสินใจทำงานตามที่โปรแกรมไว้ นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงสู่ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อบันทึก วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ทักษะพื้นฐานเหล่านี้จะมีคุณค่ามากในวันข้างหน้าที่โลกมุ่งเข้าสู่ยุคของอินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ ( Internet of Things – IoT ) ซึ่งต่อไปอุปกรณ์อัจฉริยะจะเชื่อมโยงกันเป็นระบบอัจฉริยะต่าง ๆ เช่น ระบบเมืองอัจฉริยะ ( Smart City ) ระบบขนส่งอัจฉริยะ ( Smart Transportation ) ดังนั้น Innovation Space จึงเป็นทั้งพื้นที่และโอกาส ที่เยาวชนไทยจะได้ลงมือประดิษฐ์คิดค้นด้วยเทคโนโลยี สร้างให้เค้ามีทักษะด้านนวัตกรรม และมีแรงบันดาลใจในการใช้เทคโนโลยีไปทำสิ่งที่มีประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็ได้เล่นสนุก ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข” นางสาวสติยา กล่าวเสริม

intel-innovation-space-2

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีนักเรียนและคณาจารย์เข้าร่วมจาก 3 โรงเรียนในจังหวัดนครนายก ได้แก่ โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร โรงเรียนปิยชาติพัฒนา และโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ โดยนักเรียนได้แบ่งกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่หลากหลาย ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อินเทล กาลิเลโอ เจนเนอเรชัน 2 ( Intel Galileo Gen 2 ) เช่น เครื่องตรวจวัดและเก็บข้อมูลสภาพอากาศ อุปกรณ์นับจำนวนรถในที่จอดรถพร้อมสัญญานไฟแสดงตำแหน่งที่จอดรถว่าง อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ เป็นต้น

อาจารย์ ดร. สถาพร มนต์ประภัสสร หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ผู้ประสานงานกิจกรรม Innovation Space ในครั้งนี้ กล่าวว่า “ ปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้ร่วมมือกับอินเทลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแก่นักเรียน ด้วยการปรับใช้บอร์ด อินเทล กาลิเลโอ เพื่อประดิษฐ์เครื่องมือตรวจสอบและเก็บข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม โครงการ Innovation Space ช่วยให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้วิธีเก็บข้อมูลและประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้จริง เช่น การใช้อุปกรณ์อัจฉริยะนี้เก็บข้อมูลเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับพื้นที่ทำการเกษตรในสภาพอากาศที่เหมาะสม ดังนั้น สิ่งต่าง ๆ ที่นักเรียนและครูได้เรียนรู้จากการกิจกรรมนี้ จึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระยะยาว”

ในส่วนของวิทยากร อาจารย์ ดร. ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า “การสร้างโอกาสหรือเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้เข้าฝึกอบรม จะทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงวิธีการแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น และเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง โดยคาดหวังว่าหากมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสังคมจะนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเพิ่มผลผลิต และมีการจัดการสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของอินเทลมีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้ก้าวเดินและแข่งขันได้บน “ถนนนวัตกรรม” ซึ่งการจะสร้างคนให้คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้นั้นต้องกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานผ่อนคลาย เร้าความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ลองเล่นกับเทคโนโลยี พร้อมโจทย์ท้าทายว่าจะใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อะไรเพื่อแก้ปัญหาปัญหาในชีวิตจริง บรรยากาศการเรียนรู้แบบนี้เกิดขึ้นแล้วในกิจกรรมโครงการ Innovation Space ในหลายภูมิภาค อินเทลยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยี และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างพื้นที่ของนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างทั่วถึงต่อไป

intel-innovation-space

 

เกี่ยวกับอินเทล

 

อินเทล เป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมการประมวลผล รวมทั้งการออกแบบ และสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานการพัฒนาอุปกรณ์ประมวลผลระดับโลก ในฐานะของบริษัทที่เป็นผู้นำในบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อินเทลจึงใช้แร่ธาตุจากแหล่งที่ปราศจากความขัดแย้ง ( Conflict-free ) เพื่อผลิตอุปกรณ์ประมวลผลวางจำหน่ายเป็นรายแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินเทล สามารถเข้าชมได้ที่ newsroom.intel.com, blogs.intel.com, ทวิตเตอร์ @Intelthailand, เฟสบุ๊ค IntelThailand และ conflictfree.intel.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Cloudflare เปิดตัวชุด AI Platform ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและใช้งาน AI ได้อย่างรวดเร็ว

Cloudflare เปิดตัวชุด AI Platform ใหม่ ที่ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาในองค์กรเพื่อสร้าง AI Application ให้เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรองรับการขยายขนาดได้ผ่านการใช้งาน Cloudflare Network โดยโซลูชันแบ่งออกเป็น 3 ส่วน …

Google Chrome ออกแพตช์ Zero-day ใหม่ นับเป็นตัวที่ 5 ของปีนี้

Google Chrome ออกแพตช์ Zero-day ใหม่ นับเป็นตัวที่ 5 ของปีนี้