Black Hat Asia 2023

Infor Webinar: รู้จักกับการใช้ Cloud-Based Warehouse Management และข้อดีต่อธุรกิจองค์กรท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้จัดการโรงงาน, IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT และเจ้าของกิจการโรงงานและการผลิตทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “รู้จักกับการใช้ Cloud-Based Warehouse Management และข้อดีต่อธุรกิจองค์กรท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ” เพื่อเรียนรู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีความซับซ้อนสูงสำหรับธุรกิจโรงงานและการผลิตด้วยการใช้ระบบ Warehouse Management บน Cloud เพื่อรองรับการจัดการคลังสินค้าและการรับส่งสินค้าในรูปแบบที่หลากหลาย ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: รู้จักกับการใช้ Cloud-Based Warehouse Management และข้อดีต่อธุรกิจองค์กรท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ โดย Infor Thailand

ผู้บรรยาย: คุณวรรณา ญานวัฒนะ, ที่ปรึกษาโซลูชันด้านธุรกิจ, Infor Thailand

วันเวลา: วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น.

ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference

จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน

ภาษา: ไทย

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทีมงาน Infor ในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทางด้านอุปสงค์และอุปทานที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์อันไม่คาดฝันและการปรับตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจในช่วงที่ผ่านมานี้ ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของการปรับขยายและปรับปรุงการบริหารจัดการคลังสินค้าของธุรกิจ

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าหรือ Warehouse Management System บน Cloud สามารถช่วยตอบโจทย์นี้ให้กับธุรกิจองค์กรเพื่อให้สามารถปรับดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วนั้นต่อ Supply Chain โดยรวมได้

พบกับประเด็นสำคัญภายใน Webinar ครั้งนี้ ได้แก่

  • แนวทางการบริหารจัดการคลังสินค้าโดยธุรกิจสามารถรับรู้ถึงข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นภายในคลังสินค้าได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสื่อสารระหว่างทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • รู้จักกับวิธีการปรับปรุงการทำ Fulfillment ในคลังสินค้าหลายแห่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการทำงานแบบ Multi-Owner ภายในคลังสินค้า
  • รู้จักกับความสามารถของบริการ Cloud WMS ในแบบ Multi-Tenant ที่จะช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถเพิ่มการรองรับกระบวนการทำงานใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องมีการอัปเกรดครั้งใหญ่อีกต่อไป
  • การรองรับการทำ Multi-Channel Fulfillment ในคลังสินค้า เพื่อให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุปสงค์และอุปทาน
  • แนวทางการตรวจวัด วิเคราะห์ และตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานด้วยการนำระบบ Labour Management มาใช้

เข้าร่วมรับฟัง Webinar ในครั้งนี้ที่นำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน Infor โดยตรง พร้อมทีมงานที่จะตอบทุกคำถามและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_UDHZUTxDSCShQ4yIhZPX3w โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Google จับมือ Replit เสริมบริการ Generative AI สำหรับ Software Development

Google จับมือ Replit เสริมบริการ Generative AI สำหรับ Software Development

กลุ่มบริษัทอิออนธนสินทรัพย์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจพร้อมขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลด้วย SAP S/4HANA จาก IT One [Guest Post]

ไอทีวัน (IT One) ผู้ให้บริการด้านไอทีและดิจิทัลโซลูชันครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านดิจิทัล คลาวด์ และระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับความไว้วางใจจาก บมจ.อิออนธนสินทรัพย์ ให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการ SAP S/4 HANA ให้แก่กลุ่มบมจ.อิออนธนสินทรัพย์ เพื่อยกระดับในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร …