Infor แจกฟรี Whitepaper การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาใน Supply Chain ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

สำหรับธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่มนั้น การจัดการ Supply Chain ที่เป็นหัวใจสำคัญถือเป็นงานที่ยากและซับซ้อน Infor หนึ่งในผู้นำด้านระบบ Supply Chain Management จึงได้ออกมาแจกฟรี Whitepaper ที่สรุปถึงตัวเลขสถิติที่น่าสนใจ, ปัญหาในแง่มุมต่างๆ ที่ต้องเผชิญในการจัดการ Supply Chain และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้

เอกสารฉบับนี้มีชื่อว่า Conquering supply chain complexity in food and beverage โดยมีความยาว 8 หน้า ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • Re-engineering the supply chain การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และการมาของ E-Commerce ที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนผลิต
  • Address the supply-demand challenge ความซับซ้อนในการจัดการ Supply Chain ให้ตอบโจทย์ทั้งฝั่ง Supply และ Demand โดยต้องผสานประเด็นต่างๆ ในการจัดการกับวัตถุดิบที่มีทั้งเรื่องของคุณภาพ, ความสะอาด, คุณค่าทางสารอาหาร และอื่นๆ
  • Improve supply chain collaboration การสื่อสารภายใน Supply Chain ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • Developing an agile supply chain การปรับ Supply Chain ให้มีความรวดเร็วคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และผสานระบบเข้ากับระบบด้านการสื่อสาร เพื่อให้การทำงานทั้งหมดเกิดขึ้นได้ในทิศทางเดียวกัน
  • Creating the right plan การผสานระบบร่วมกันระหว่าง Sales และ Operation ให้วางแผนการจัดซื้อและการผลิตได้อย่างแม่นยำ มีผลกำไรมากยิ่งขึ้น
  • Connecting the plan to the operations การนำแผนที่วางไว้มาปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้องแม่นยำด้วยข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดอย่างต่อเนื่อง และสื่อสารระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตลอด รวมระบบ ERP, MES, CRM เข้าด้วยกัน
  • Preparing the supply chain for success สรุป 4 ประเด็นสำคัญที่ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่มควรทำเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง Supply Chain ให้เข้ากับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน
  • Staying competitive in a challenge market สรุปปิดท้ายถึงเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุง Supply Chain ให้ดีขึ้น

ผู้ที่สนใจ Whitepaper ฉบับนี้ สามารถโหลดเอกสารฟรีได้ทันทีโดยการกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ https://go.techtalkthai.com/2020/02/infor-free-whitepaper-supply-chain-management-challenges-for-food-and-beverage-manufacturers/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ARM เปิดตัว CPU Neoverse V3 และ N3

ARM ได้เผยข้อมูลถึงชิปกลุ่ม Neoverse ของตนในแพลตฟอร์ม V3 และ N3 ซึ่งหวังตอบโจทย์ประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานขั้นสูงและทั่วไป

Intel ประกาศแผนโรงงานผลิตชิปขั้นถัดไป หวังกลับสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง

Intel ได้ประกาศแผนเกี่ยวกับโรงงานผลิตชิปของตนสำหรับขั้นถัดไป รวมถึงความคืนหน้าของแผนการที่ Pat Gelsinger,CEO เคยพูดไว้เมื่อปี 2021 นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเครื่องมือสำหรับพาร์ทเนอร์ที่สนใจจ้างตนผลิต และความร่วมมือต่างๆ ซึ่งชิปที่วางแผนไว้บางส่วนก็มีลูกค้าจับจองเตรียมจ้างผลิตแล้ว