CDIC 2023

[PR] แสนสุขสมาร์ทซิตี้ – สมาร์ทลิฟวิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นโครงการสมาร์ทซิตี้ชั้นนำด้านการบริการสังคม ในงานประกาศรางวัล IDC Smart City Asia/Pacific Awards 2016

กรุงเทพ – วันที่ 17 สิงหาคม 2559 – ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก ได้ประกาศผลรางวัลผู้ชนะ 2016 Smart City Asia Pacific Awards หรือ SCAPA ซึ่งเป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับโครงการสมาร์ทซิตี้ต่าง ๆ ที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่น ครอบคลุมหน้าที่การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 14 สาขาด้วยกัน ในปีที่สองของการให้รางวัลนี้ ผู้ได้รับรางวัล SCAPA จะถูกคัดเลือกจากประเทศหลักในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในแต่ละสาขาการให้บริการ โครงการแสนสุขสมาร์ทซิตี้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับราวงวัลในโครงการริเริ่มที่มีความโดดเด่นด้านการให้บริการออนไลน์เพื่อสังคม

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

“จุดเปลี่ยนสำคัญของสมาร์ทซิตี้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เกิดขึ้นเมื่อหลายประเทศเริ่มเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเหมือนนวัตกรรมช่วยสนับสนุนการเติบโต ที่อาจจะเริ่มจากการเรียนรู้จากจุดเริ่มต้น หรือ เป็นเรื่องที่ต่อยอดมา ตลอดจนการสร้างความยั่งยืนด้านสิงแวดล้อม ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มการพัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐฯ ในระยะถัดไป ขณะที่ ไม่น้อยกว่า 90% ของหน่วยงานรัฐฯ ท้องถิ่นทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ งบประมาณสนับสนุนการเติบโตด้านสมาร์ทซิตี้ จะได้รับการจัดสรรจากศูนย์กลางหรือรัฐบาลกลางที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้ หน่วยงานท้องถิ่นจำนวนมากจะมีอำนาจในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนอย่างเป็นเอกเทศในด้านการบริหารปกครองท้องที่ การปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ และ การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิผล” กล่าวโดย นาย เจอรัล หวัง หัวหน้าฝ่ายวิจัย งานการให้บริการของรัฐฯ และ การศึกษา

“ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีการขยายตัวไปในวงกว้างของโครงการต่าง ๆ ที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยตรงและสนับสนุนธุรกิจในประเทศ ซึ่งท้ายสุดแล้วจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันในปีนี้และผู้ชนะในแต่ละสาขาจะเน้นไปในเรื่องผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง สิ่งนี้จะนำไปสู่การผลักดันอย่างแข็งขันในเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนและการปฏิบัติงานมีประสิทธิผล เพื่อนำมาซึ่งมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและความต่อเนื่องในอนาคตของเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้” นายหวัง กล่าวเสริม

IDC Government Insights ได้ทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ ในหกขั้นตอนเพื่อคัดเลือกผู้ชนะ Top Smart City initiative 2016 สิ่งเหล่านี้ได้มาจากการค้นหาและจัดกลุ่มให้กับโครงการสมาร์ทซิตี้ที่โดดเด่นที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คัดเลือกโดยนักวิเคราะห์ของ ไอดีซี ในภูมิภาคนี้ ( 25% ) ผลโหวตจากการแบบสำรวจออนไลน์ ( 50% ) และ การประเมินจากสถาบันที่ให้คำปรึกษานานาชาติ ( 25% )

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในเรื่องการมีนวัตกรรมเพื่อให้บริการประชาชน ผลสำเร็จของประเทศในเรื่องสมาร์ทซิตี้ยังคงอยู่ในโครงการต่าง ๆ ที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการให้สวัสดิการและผลประโยชน์กับประชาชน โครงการสมาร์ทซิตี้ของประเทศไทยเป็นการดำเนินโครงการเน้นคุณค่าทางจิตใจและความมุ่งมั่นเป็นอันดับต้น ๆ มีการพิจารณาถึงความสำคัญของการจัดทำโครงการต่าง ๆ มากกว่าจะเน้นในเรื่องการใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานของผู้ชนะสมาร์ทซิตี้ทั้ง 14 สาขา IDC Government Insights Smart City Development Index ของปี 2015 – 2016 จะถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ราวปี 2559 นี้ และหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงานวิจัยดังกล่าวนี้ สามารถติดต่อไปที่นาย เจอรัล หวัง gwang@idc.com.

 

เกี่ยวกับ IDC Government Insights

IDC Government Insights ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้วางนโยบายของรัฐฯ ผู้บริหารโครงการสาธารณะประโยชน์ และผู้นำเทคโนโลยีไอที ตลอดจนซัพพลายเออร์ที่สนับสนุนสินค้าหรือบริการให้กับภาคธุรกิจนี้ สำหรับการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากงานวิจัยและบริการให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง ถูกช่วงเวลา และมีรายละเอียดเชิงลึก ด้วยทีมงานนักวิเคราะห์อาวุโสที่มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจการให้บริการของภาครัฐฯ และอุตสาหกรรมไอที มากกว่าทศวรรษ งานวิจัยและบริการให้คำปรึกษาทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและเทคโนโลยีที่ประสบปัญหาอยู่ สำหรับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค หรือเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดหรืออำเภอ

 

เกี่ยวกับไอดีซี

ไอดีซี บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลการตลาดชั้นนำระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และ คอนซูมเมอร์เทคโนโลยี โดยนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์เจาะลึก ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ไอที ผู้บริหาร และ นักลงทุน ให้สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อเทคโนโลยีและกำหนดกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ปัจจุบัน ไอดีซี มีนักวิเคราะห์มากกว่า 1, 100 คน ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล และ ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้านแก่ลูกค้าในเรื่องเทคโนโลยี รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ และ แนวโน้ม ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ ในแต่ละประเทศ มากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากไอดีซีได้ที่ www.asean.idc.asia หรือ เฟสบู๊ค @IDCResearchTH


About TechTalkThai_PR

Check Also

ไฟร์วอลล์หมดยุคแล้ว? อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ในศตวรรษนี้แน่นอน [Guest Post]

โดยซิดดาร์ท เดชปันเด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีภาคสนามประจำเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ผมมีโอกาสได้บรรยายเรื่อง SASE (Secured Access Service Edge  หรือ สถาปัตยกรรมการใช้งานระบบคลาวด์ อย่างมั่นคงปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น) ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ กว่า …

สมาร์ท เดลิเวอรี่ เอ็กซ์โป 2024 ณ ไบเทคบางนา วันที่ 21-22 มีนาคม 2567 [Smart Delivery Expo 2024, 21 – 22 March 2024 Bitec, Bangkok]

ค้นพบสุดยอดโซลูชั่นการจัดส่ง พัสดุภัณฑ์ อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน