Black Hat Asia 2023

IDC MarketScape: ผลการประเมินผลิตภัณฑ์ Email Security ประจำปี 2016

IDC สถาบันวิจัยด้านการตลาดของสหรัฐฯ ออกรายงานผลการประเมิน IDC MarketScape: Worldwide Email Security 2016 Vendor Assessment ฉบับล่าสุด พบผลิตภัณฑ์จาก Vendor 5 รายที่ได้ตำแหน่ง Leader ได้แก่ Forcepoint, Cisco, Trend Micro, Fortinet และ Symantec

IDC ให้ความเห็นว่า Email Security ในตลาดปัจจุบันควรพร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ และครอบคลุมการเชื่อมต่อระหว่างระบบอีเมลและแอพพลิเคชันอื่นๆ ของธุรกิจ เช่น Office 365 รวมไปถึงพร้อมให้บริการในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Subscription-as-a-service (SaaS), Hybrid, Software-on-premise และ Physical Appliance เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้งานระบบ Cloud มากขึ้น นอกจากนี้ ควรมีฟีเจอร์ Anti-spear phishing, Antiwhaling และ Specialized Threat Analysis and Protection (STAB) เพื่อช่วยป้องกันการโจมตีแบบ Social Engineering และ Business Email Compromise

เกณฑ์ในการประเมินของ IDC ประกอบด้วย 4 รายการ คือ

  • Full Email Security Gateway Capabilities – สามารถตรวจจับและป้องกันมัลแวร์ สแปม และกรองข้อมูลบนอีเมลได้
  • Revenue – รายได้ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า $10 ล้าน (ประมาณ 36 ล้านบาท) ต่อปี
  • Data Loss Prevention – ต้องมีเทคนิคในการป้องกันข้อมูลสำคัญไม่ให้รั่วไหลสู่ภายนอกองค์กร
  • Geographic Presence – เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการยอมรับในระดับโลก

จากเกณฑ์ดังกล่าวส่งผลให้มี Vendor ที่เข้าร่วมการประเมิน ได้แก่ Barracuda, Cisco, Dell SonicWALL, Forcepoint, Fortinet, Mimecast, Proofpoint, Retarus, Sophos, Symantec และ Trend Micro

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านผลวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ในตำแหน่ง Leader ได้ตามลิงค์ด้านล่าง (ขณะนี้มีเผยแพร่แล้ว 2 ราย)


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …