Breaking News

IBM ร่วมกับ NUS เปิดสอน Blockchain ให้นักศึกษาสิงคโปร์

IBM ร่วมกับมหาวิทยาลัย National University of Singapore (NUS) สร้างคอร์สเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain และเทคโนโลยี Distributed Ledger อื่นๆให้กับนักศึกษาใน School of Computing โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเรียนกันได้ในเดือนมกราคม 2018 นี้

credit: NUS

ตามรายงานที่ออกมา หลักสูตรของวิชา Blockchain ดังกล่าวจะถูกพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ในภาควิชาและนักวิจัยของ IBM Center for Blockchain Innovation (ICBI) โดยเนื้อหาจะเน้นไปที่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี blockchain และการนำไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่การสร้างสกุลเงินดิจิทัล, การจัดการ supply chain, ไปจนถึงการนำไปใช้ในธนาคาร

เช่นเดียวกับการพัฒนาหลักสูตร นักวิจัยจาก ICBI จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสอนวิชานี้ด้วย ผู้เรียนวิชานี้จะได้เรียนรู้การทำงานของซอฟต์แวร์ distributed ledger เช่น Hyperledger Fabric ที่ IBM จะเปิดให้ใช้ผ่านแพลตฟอร์ม cloud รวมไปถึงการเปิดให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้ใช้ในการศึกษาค้นกว้าด้วย

ICBI ก่อตั้งขึ้นในสิงคโปร์กลางปี 2016 ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานผู้กำกับดูแลด้านการเงิน, ธนาคารกลาง, และคณะกรรมการพัฒนาเศรฐษกิจแห่งชาติของสิงคโปร์ นอกจากการร่วมมือกับ NUS ในครั้งนี้แล้ว ICBI ยังมีโครงการร่วมกับ Port Authority of Singapore ซึ่งเป็นท่าเรือถ่ายลำคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในการทดลองใช้โซลูชั่น blockchain ในการดำเนินการ

 

ที่มา: https://www.cryptocoinsnews.com/ibm-nus-blockchain-training-singapore/Check Also

Hyperledger Fabric 2.0 ออกแล้ว!

Hyperledger Foundation ได้ประกาศออก Hyperledger Fabric 2.0 แล้ว

รายงานเผย จีนมีสิทธิบัตรด้าน Blockchain มากที่สุดในโลก สูงกว่าสหรัฐอเมริกาถึง 3 เท่า

Nikkei ได้ออกมารายงานถึงผลการวิจัยจาก Astamuse แห่งญี่ปุ่น ถึงการยื่นจดสิทธิบัตรด้าน Blockchain ในอดีตที่ผ่านมาในช่วงปี 2009 - 2018 ซึ่งสหรัฐอเมริกา, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และเยอรมนีนั้นได้ยื่นจดสิทธิบัตรรวมกันประมาณ 12,000 รายการ ซึ่งหากนับสิทธิบัตรจากจีนเพียงอย่างเดียวแล้ว ก็มีมากถึง 7,600 รายการหรือราวๆ 60% เลยทีเดียว