Tag Archives: nus

IBM ร่วมกับ NUS เปิดสอน Blockchain ให้นักศึกษาสิงคโปร์

IBM ร่วมกับมหาวิทยาลัย National University of Singapore (NUS) สร้างคอร์สเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain และเทคโนโลยี Distributed Ledger อื่นๆให้กับนักศึกษาใน School of Computing โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเรียนกันได้ในเดือนมกราคม 2018 นี้

Read More »