เชิญร่วมงาน I AM Virtual Meetup “Innovate Services in Financial Services and Insurance” | 25 พ.ย. 2021

I AM Consulting ร่วมกับ OpenText ขอเรียนเชิญผู้บริหารงานด้าน IT ในอุตสาหกรรมการเงิน ธนาคาร และประกันภัย เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Innovate services in Financial Services and Insurance” พร้อมรู้จักแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลและเอกสาร OpenText สำหรับจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจนให้กลายเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งาน เสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการบริการลูกค้าเพื่อต่อยอดโมเดลธุรกิจอย่างยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 14:00 น.

รายละเอียดงานสัมมนา

หัวข้อ: Innovate Services in Financial Services and Insurance
วัน: วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2021
เวลา: 14:00 -15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Event
ลิงก์ลงทะเบียน: https://zoom.us/webinar/register/6216358404768/WN_ASxeIw7BQZCZTZJ6firlnQ

อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ธนาคาร และประกันภัย กำลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งทำให้ความต้องการและคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนไป เกิดเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ โมเดลธุรกิจใหม่ๆ ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องปรับตัวให้เข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้ ตีโจทย์ให้แตกและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ในปัจจุบัน Solution ในการจัดการข้อมูลและเอกสาร ได้เข้ามามีบทบาทและเป็นองค์ประกอบสำคัญของผู้ให้บริการทางการเงิน ธนาคาร และประกันภัย ในการทำ Digital Transformation เพราะเป็นระบบที่ช่วยจัดการข้อมูลที่มีมหาศาลที่ถูกจัดเก็บแบบไม่มีโครงสร้างให้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์เชิงลึก โดยการนำมาจัดเรียงเป็นชุดข้อมูล ทำให้ผู้ให้บริการสามารถค้นหาสิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานและบริการลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกเหนือจากการจัดการข้อมูลและเอกสารที่เป็นชุดข้อมูลที่ยังมีการใช้งานอยู่เป็นประจำ (Live data) อีกส่วนนึงที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันไปด้วย คือ การจัดการข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในระยะยาว, รองรับการยกเลิกใช้งาน Leading Application บางส่วนที่มี Solution อื่นมาทดแทน (Legacy Decommissioning) ข้อมูลเหล่านี้จำเป้นต้องมีการจัดเก็บใน Solution ที่มีความปลอดภัย สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎระเบียบ และสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องการเรียกใช้ข้อมูลย้อนหลัง

I AM Consulting ร่วมกับ OpenText ขอเรียนเชิญผู้บริหารงานด้าน IT ในอุตสาหกรรมการเงิน ธนาคาร และประกันภัย เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Innovate services in Financial Services and Insurance” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ท่านได้รู้จัก และเข้าใจใน OpenText Content Service Platform ผู้นำแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล และเอกสาร เพื่อให้ท่านเรียนรู้ระบบ และสามารถเลือกนำไปใช้สำหรับจัดการข้อมูลไม่มีโครงสร้างขององค์กรที่เพิ่มขึ้นมหาศาล เปลี่ยนเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งาน เพื่อให้สามารถผสานรวมกับเทคโนโลยีอื่นๆ อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Integration) เสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการบริการลูกค้าเพื่อต่อยอดโมเดลธุรกิจอย่างยั่งยืน

Agenda

14.00 – 14.05 Introduction
14.05 – 14.15 FSI Business Challenges and Pain Points
14.15 – 14.45 Get to know Content Service Platform and How it is Essential for the Financial & Insurance Business?

  • Intelligent Capture: OCR Solution
  • Extended ECM Platform: ECM Solution
  • Info Archive: Arching Solution

14.45 – 15.05 Content Service Platform for Financial & Insurance Business Use case

  • End-to-End Customer Onboarding
  • Legacy / Application Decommissioning

15.05 – 15.10 Conclusion
15.10 – 15.20 Q&A


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

การยกระดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัล [Guest Post]

โดย แอนดรูว์ สกลาร์ หัวหน้าประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น AWS Training and Certification ตั้งแต่ปี 2560 ผู้คนกว่าห้าล้านคนจากทั่วทั้งภูมิภาคได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านระบบคลาวด์จาก AWS

รัฐบาลหนุนงาน “Thailand Smart City Expo 2022” เต็มสูบ ในฐานะเวทีเปิดตัวเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศ เสริมคุณภาพชีวิตประชาชน [Guest Post]

รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติร่วมเปิดงาน “Thailand Smart City Expo 2022” งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านเมืองอัจฉริยะ ระหว่าง 30 พ.ย.–2 ธ.ค. นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชี้เป็นเวทีดันไทยก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผ่านความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน …