Black Hat Asia 2023

เชิญร่วมงาน I AM Virtual Meetup “Innovate Services in Financial Services and Insurance” | 25 พ.ย. 2021

I AM Consulting ร่วมกับ OpenText ขอเรียนเชิญผู้บริหารงานด้าน IT ในอุตสาหกรรมการเงิน ธนาคาร และประกันภัย เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Innovate services in Financial Services and Insurance” พร้อมรู้จักแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลและเอกสาร OpenText สำหรับจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจนให้กลายเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งาน เสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการบริการลูกค้าเพื่อต่อยอดโมเดลธุรกิจอย่างยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 14:00 น.

รายละเอียดงานสัมมนา

หัวข้อ: Innovate Services in Financial Services and Insurance
วัน: วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2021
เวลา: 14:00 -15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Event
ลิงก์ลงทะเบียน: https://zoom.us/webinar/register/6216358404768/WN_ASxeIw7BQZCZTZJ6firlnQ

อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ธนาคาร และประกันภัย กำลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งทำให้ความต้องการและคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนไป เกิดเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ โมเดลธุรกิจใหม่ๆ ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องปรับตัวให้เข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้ ตีโจทย์ให้แตกและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ในปัจจุบัน Solution ในการจัดการข้อมูลและเอกสาร ได้เข้ามามีบทบาทและเป็นองค์ประกอบสำคัญของผู้ให้บริการทางการเงิน ธนาคาร และประกันภัย ในการทำ Digital Transformation เพราะเป็นระบบที่ช่วยจัดการข้อมูลที่มีมหาศาลที่ถูกจัดเก็บแบบไม่มีโครงสร้างให้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์เชิงลึก โดยการนำมาจัดเรียงเป็นชุดข้อมูล ทำให้ผู้ให้บริการสามารถค้นหาสิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานและบริการลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกเหนือจากการจัดการข้อมูลและเอกสารที่เป็นชุดข้อมูลที่ยังมีการใช้งานอยู่เป็นประจำ (Live data) อีกส่วนนึงที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันไปด้วย คือ การจัดการข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในระยะยาว, รองรับการยกเลิกใช้งาน Leading Application บางส่วนที่มี Solution อื่นมาทดแทน (Legacy Decommissioning) ข้อมูลเหล่านี้จำเป้นต้องมีการจัดเก็บใน Solution ที่มีความปลอดภัย สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎระเบียบ และสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องการเรียกใช้ข้อมูลย้อนหลัง

I AM Consulting ร่วมกับ OpenText ขอเรียนเชิญผู้บริหารงานด้าน IT ในอุตสาหกรรมการเงิน ธนาคาร และประกันภัย เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Innovate services in Financial Services and Insurance” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ท่านได้รู้จัก และเข้าใจใน OpenText Content Service Platform ผู้นำแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล และเอกสาร เพื่อให้ท่านเรียนรู้ระบบ และสามารถเลือกนำไปใช้สำหรับจัดการข้อมูลไม่มีโครงสร้างขององค์กรที่เพิ่มขึ้นมหาศาล เปลี่ยนเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งาน เพื่อให้สามารถผสานรวมกับเทคโนโลยีอื่นๆ อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Integration) เสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการบริการลูกค้าเพื่อต่อยอดโมเดลธุรกิจอย่างยั่งยืน

Agenda

14.00 – 14.05 Introduction
14.05 – 14.15 FSI Business Challenges and Pain Points
14.15 – 14.45 Get to know Content Service Platform and How it is Essential for the Financial & Insurance Business?

  • Intelligent Capture: OCR Solution
  • Extended ECM Platform: ECM Solution
  • Info Archive: Arching Solution

14.45 – 15.05 Content Service Platform for Financial & Insurance Business Use case

  • End-to-End Customer Onboarding
  • Legacy / Application Decommissioning

15.05 – 15.10 Conclusion
15.10 – 15.20 Q&A


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ปกป้อง Workload อย่างไร้รอยต่อจาก Azure สู่ AIS Cloud X ด้วย Microsoft Defender for Cloud

สาเหตุที่ Public Cloud ได้รับความนิยมมีหลายปัจจัย นอกเหนือจากตัวเลือกทางเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็คงหนีไม่พ้นเครื่องมือด้าน Security อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาความท้าทายของ Security ที่เกิดขึ้นก็คือข้อจำกัดของเครื่องมือที่ไม่สามารถก้าวออกนอกแพลตฟอร์มได้ ด้วยเหตุนี้เองผู้ทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยจึงต้องรับบทหนักเพิ่มขึ้นจากแนวทาง Multi-cloud ด้วย การใช้งาน Local …

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม