ADPT

มาตรฐาน HTML 5.2 ออกแล้ว เสริม Security และรองรับ Payment ดีขึ้น

ทาง World Wide Web Consortium (W3C) ได้ออกมาเปิดเผยถึง Specification ของ HTML 5.2 แล้วอย่างเป็นทางการ โดยในการอัปเดตครั้งนี้มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปดังต่อไปนี้

Credit: W3C

 

  • เพิ่มระบบ Content Security Policy ทำให้นักพัฒนาสามารถควบคุมได้ว่าหน้าใดจะดึงทรัพยากรจากที่ใดมาแสดงหรือ Execute ได้บ้าง ลดความเสี่ยงที่จะเกิด Content Injection อย่างเช่นการทำ Cross-site Scripting ลง
  • เพิ่มการรองรับ Payment Request API ที่เป็นมาตรฐานสำหรับให้ร้านค้าสามารถเลือกใช้วิธีการจ่ายเงินตั้งแต่ 1 วิธีขึ้นไปด้วยการ Integrate ได้อย่างง่ายดาย โดย Browser จะรับหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างแต่ละ Party ในการทำ Transaction ได้แก่ ผู้รับเงิน, ผูัจ่ายเงิน และผู้ให้บริการการโอนเงิน เพื่อให้การซื้อขายสินค้าเป็นไปได้ง่ายและมีความเสี่ยงน้อยลง
  • เพิ่ม Framework สำหรับปรับปรุง Accessibility ให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ได้ด้วยประสบการณ์ที่ดีขึ้น
  • เปลี่ยนนิยามของ main element ให้รองรับการออกแบบแบบ Responsive ดีขึ้น
  • เลิกการรองรับ showModalDialog ให้ไปใช้ dialog element แทน
  • ยกเลิก Menu element และ menuitem element
  • ยกเลิก dropzone attribute

สำหรับเอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม สามารถอ่านได้ที่ https://www.w3.org/TR/2017/REC-html52-20171214/ ครับ ส่วนมาตรฐานถัดไปก็จะเป็น HTML 5.3 ที่จะเพิ่มการรองรับ Custom element และ Hyperlink auditing แทนครับ

 

ที่มา: https://www.infoworld.com/article/3244087/html5/whats-new-in-html52.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Kaseya ได้รับ Master Decryptor ถอดรหัส REvil Ransomware แล้ว

Kaseya ได้รับ Master Decryptor ถอดรหัส REvil Ransomware แล้ว พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าที่ถูกเรียกค่าไถ่นำไปถอดรหัส

Apple ประกาศแพตช์อุดช่องโหว่ให้หลากหลายผลิตภัณฑ์ แนะผู้ใช้เร่งอัปเดต

มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ของ iOS, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS และ Safari ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์มีการแก้ไขช่องโหว่หลายรายการที่ผู้ใช้งานไม่ควรพลาดการอัปเดต