มาตรฐาน HTML 5.2 ออกแล้ว เสริม Security และรองรับ Payment ดีขึ้น

ทาง World Wide Web Consortium (W3C) ได้ออกมาเปิดเผยถึง Specification ของ HTML 5.2 แล้วอย่างเป็นทางการ โดยในการอัปเดตครั้งนี้มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปดังต่อไปนี้

Credit: W3C

 

  • เพิ่มระบบ Content Security Policy ทำให้นักพัฒนาสามารถควบคุมได้ว่าหน้าใดจะดึงทรัพยากรจากที่ใดมาแสดงหรือ Execute ได้บ้าง ลดความเสี่ยงที่จะเกิด Content Injection อย่างเช่นการทำ Cross-site Scripting ลง
  • เพิ่มการรองรับ Payment Request API ที่เป็นมาตรฐานสำหรับให้ร้านค้าสามารถเลือกใช้วิธีการจ่ายเงินตั้งแต่ 1 วิธีขึ้นไปด้วยการ Integrate ได้อย่างง่ายดาย โดย Browser จะรับหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างแต่ละ Party ในการทำ Transaction ได้แก่ ผู้รับเงิน, ผูัจ่ายเงิน และผู้ให้บริการการโอนเงิน เพื่อให้การซื้อขายสินค้าเป็นไปได้ง่ายและมีความเสี่ยงน้อยลง
  • เพิ่ม Framework สำหรับปรับปรุง Accessibility ให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ได้ด้วยประสบการณ์ที่ดีขึ้น
  • เปลี่ยนนิยามของ main element ให้รองรับการออกแบบแบบ Responsive ดีขึ้น
  • เลิกการรองรับ showModalDialog ให้ไปใช้ dialog element แทน
  • ยกเลิก Menu element และ menuitem element
  • ยกเลิก dropzone attribute

สำหรับเอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม สามารถอ่านได้ที่ https://www.w3.org/TR/2017/REC-html52-20171214/ ครับ ส่วนมาตรฐานถัดไปก็จะเป็น HTML 5.3 ที่จะเพิ่มการรองรับ Custom element และ Hyperlink auditing แทนครับ

 

ที่มา: https://www.infoworld.com/article/3244087/html5/whats-new-in-html52.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ