ADPT

Adobe ประกาศวัน End-of-Life ของ Flash Player เป็นปี 2020

หลังจากที่ HTML5 ถูกพัฒนาขึ้นมาจนมีความสามารถรอบด้าน ตอบโจทย์แทบทุกสิ่งที่ Adobe Flash Player เคยทำได้ไปหมดแล้ว ทาง Adobe จึงได้ออกมาประกาศวัน End-of-Life (EOL) ของ Adobe Flash Player แล้วเป็นช่วงสิ้นปีของปี 2020

Credit: Adobe

 

ระหว่างนี้ทาง Adobe เองก็จะสนับสนุนให้เหล่านักสร้าง Content ต่างๆ ให้หันไปใช้มาตรฐานเปิดอย่างเช่น HTML5, WebGL และ WebAssembly แทน Adobe Flash ซึ่งการเว้นระยะให้อีกจนถึงปี 2020 นี้ก็จะทำให้เหล่านักพัฒนา Flash Application ในอดีตยังพอมีเวลาที่จะย้ายไปใช้เทคโนโลยีอื่นๆ แทนได้

ที่ผ่านมา Adobe เองก็ได้เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีของตนให้รองรับ HTML5 และ WebGL มาอย่างต่อเนื่อง และเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน WebAssembly Community Group ด้วยอยู่แล้ว ในขณะที่เหล่าผู้พัฒนา Web Browser เองต่างก็เริ่มปฏิเสธการรองรับ Adobe Flash Player กันมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยสาเหตุทางด้านความมั่นคงปลอดภัย จากการที่ Adobe Flash Player เคยมีช่องโหว่ร้ายแรงและถูกนำไปใช้โจมตีเป็นวงกว้าง

หลังจากนี้เราคงได้เห็น Adobe หันมาสนับสนุนมาตรฐานเปิดต่างๆ แทน Adobe Flash มากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่เหล่า Application ระดับองค์กรบางระบบที่ยังคงใช้ Adobe Flash กันอยู่ ก็คงต้องเริ่มปรับตัวกันได้แล้วครับ

 

ที่มา: http://www.infoworld.com/article/3210748/web-development/adobe-flash-player-to-reach-end-of-life-in-2020.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] เพิ่มความคล่องตัว สร้างความมั่นคง และเปลี่ยนให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น ผ่านบริการ Fujitsu Work Life Shift

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รูปแบบการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป องค์กรแต่ละแห่งต้องสามารถดำเนินการ อยู่รอด และเติบโตได้ ไม่ว่าโลกรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างรูปแบบเรียนรู้อย่างรวดเร็ว สร้างกลยุทธ์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนทันท่วงที ถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จ ซึ่งคุณพรชัย พงศ์เอนกกุล หัวหน้ากลุ่ม DX Modernization บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Fujitsu Work Life Shift หนึ่งในบริการสำคัญที่ช่วยให้ฟูจิตสึสามารถปรับตัว รับมือกับความท้าทาย พลิกโฉมการทำงาน ขับเคลื่อนธุรกิจในยุค New Normal และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ วันนี้ฟูจิตสึพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำ Fujitsu Work Life Shift มาสู่องค์กรในประเทศไทย เพื่อร่วมนำพาธุรกิจไปข้างหน้าร่วมกัน บทความนี้จึงขอสรุปรูปแบบการให้บริการ Fujitsu Work Life Shift เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ มองเห็นภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

[Guest Post] ชูธงเทคโนโลยี HPE GreenLake ติดปีก EHR ให้วงการสาธารณสุข

แม้ความท้าทายในแวดวงสาธารณสุขจะเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานก่อนไวรัสโควิด-19 เห็นได้จากแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ เช่น โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก การเพิ่มขึ้นอย่างมากของโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วน และเบาหวาน การขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งองค์กรอนามัยโลก คาดการณ์ว่า โลกจะขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขราว 13 ล้านคนภายในปี 2035 หรือค่าเวชภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ความมั่นคงด้านการเงินของระบบสาธารณสุขเป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นเดียวกัน