HPE ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Accelerating Data Science within Enterprises with Hewlett Packard Enterprise & Dataiku”

HPE ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Accelerating Data Science within Enterprises with Hewlett Packard Enterprise & Dataiku” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลและการนำไปใช้สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2021 เวลา 14.00 -15.30 น. โดยมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Accelerating Data Science within Enterprises with Hewlett Packard Enterprise & Dataiku

ผู้บรรยาย :  ทีมงานจาก บริษัท HPE และ Dataiku และ SSC Integration

วันและเวลา: วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2021 เวลา 14.00 -15.30 น.

ช่องทางการจัดงาน: ผ่านช่องทาง Live Webinar (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ภาษา: อังกฤษ (มีสรุปเป็นภาษาไทย)

ลิงก์ลงทะเบียนReadyRegister.com (online registration form) by binidia

องค์กรรับรู้ถึงแนวคิดการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์มาระยะหนึ่งแล้ว อนึ่งการผลักดันให้ใช้งานได้จริงนั้น มักมีอุปสรรคมาตั้งแต่เรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลที่จัดการได้ไม่ดีแต่แรก จึงไม่สามารถบูรณาการข้อมูลที่กระจายกันอยู่ได้ สุดท้ายแล้วโมเดลด้าน AI&ML ที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ไม่เหมาะสม จึงไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้

ด้วยเหตุนี้ HPE ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าว จึงได้ผนึกกำลังกับ Dataiku ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้าน Enterprise AI & ML และ SSC Integration ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ Data Governance และ Data Management เข้าร่วมให้ความรู้ในเพื่อให้องค์กรได้ทราบถึงวิธีการจัดการข้อมูล และการนำไปใช้กับ AI ให้โปรเจ็คของท่านเกิดขึ้นได้จริง


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] สกมช. พร้อม Up Skill ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ในประเทศไทย

สกมช. เปิดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร CompTIA พร้อมสิทธิ์สอบ จากมูลค่า 25,000 บาท เหลือเพียง 4,800 บาท พร้อมมอบรางวัลใหญ่แก่คนที่พัฒนาตนเองอย่างไม่สิ้นสุด (สอบผ่าน) มูลค่า 4,800 บาท …

IFS Webinar: พลิกโฉมองค์กรเข้าสู่โลกดิจิทัลด้วย IFS Cloud

Raceku Thai รวมกับ IFS ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจและฝ่าย IT เข้าร่วมงานสัมมนา IFS Webinar เรื่อง "พลิกโฉมองค์กรเข้าสู่โลกดิจิทัลด้วย IFS Cloud" พร้อมเรียนรู้การปรับกระบวนการขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar