CDIC 2023

เลือกใช้งาน RPA อย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบันมี RPA อยู่หลากหลายแบรนด์ในตลาด และมีวิธีการเลือกใช้งาน RPA อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรของท่าน และยังคงสามารถทำงานร่วมกับ Application อื่นๆได้ทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

RPA หรือ Robotic Process Automationเป็นเครื่องมือที่ทำงานในลักษณะ Business Automation โดยมีคำสั่งต่างๆให้เลือกใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถนำคำสั่งเหล่านั้นมาประกอบกันเพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่เลียนแบบการทำงานของมนุษย์ เช่น เปิด Web Browser, กรอกข้อมูล, รับ-ส่ง e-mail เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ทำให้การใช้งาน RPA ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานเดิม และยังคงสามารถทำงานร่วมกับ Application ได้ทุกรูปแบบ

ปัจจุบันมี RPA อยู่หลากหลายแบรนด์ในตลาด ในบทความนี้เราจะมาแนะนำทุกท่านว่าควรจะมีวิธีการเลือกใช้งาน RPA อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรของท่าน

 • Low-Code Capabilities : สำหรับการสร้าง Workflow หรือชุดคำสั่งของ RPA เพื่อให้ทำงานตามขั้นตอนที่เราต้องการโดยไม่จำเป็นต้องเขียน Code โดยเครื่องมือที่เป็นลักษณะ Low-Code อาจอยู่ในรูปของชุดคำสั่งสำเร็จรูปลักษะ Drag & Drop หรือ Screen Record ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ใช้ทั่วไป หรือ Business User สามารถพัฒนาชุดคำสั่งได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
 • Attended vs. Unattended Bot : รองรับการทำงานของ Bot ทั้ง 2 รูปแบบ ตามลักษณะการทำงานที่เหมาะสม เช่น งานในลักษณะ On-Demand ที่ผู้ใช้งานต้องเป็นคนสั่ง จะเหมาะสำหรับ Attended Bot ส่วนงานที่จะต้องมีการ Trigger จาก Event ต่างๆ จะเหมาะสำหรับ Unattended Bot เป็นต้น
  • ตัวอย่างลักษณะงานของ Attended Bot : การดึงค่าอัตราแลกเปลี่ยนจากเว็บไซต์ธนาคาร โดยพนักงานฝ่ายบัญชี, การเปรียบเทียบข้อมูลการเงิน (Reconciliation) โดยพนักงานฝ่ายการเงิน, การดึง Report โดยพนักงานฝ่าย Operation เป็นต้น
  • ตัวอย่างลักษณะงานของ Unattended Bot : การสร้างใบ Purchase Order เมื่อได้รับ Purchase Request จากระบบ, การดึง Attachment File เก็บใน Share Folder เมื่อได้รับ e-mail เข้ามาจากฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น
 • AI Functionalities : สามารถทำความเข้าใจภาษามนุษย์ (Natural Language Processing Extractors) เพื่อให้สามารถแยกแยะข้อมูลต่างๆออกมาจากข้อความได้ เช่น ชื่อลูกค้า, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ความถึงรองรับการพัฒนาโมเดลต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับ RPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Unlimited OCR : OCR หรือ Optical Character Recognition เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปลงรูปภาพให้เป็นข้อความ โดยเป็นเครื่องมือที่มักทำงานร่วมกับ RPA เพื่อให้ได้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ Structure Data เพื่อให้ RPA นำไปใช้งานต่อยัง Application ปลายทาง การมี OCR อยู่ในชุดคำสั่งจึงทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องมองหา 3rd party มาใช้งาน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในแง่ของ Licensing ได้อีกด้วย
 • Chatbot Integrated : การมี Chatbot Build-in มาให้ในชุดคำสั่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน RPA ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การนำ chat bot ไปใช้ในลักษณะ virtual Assistant โดยรับข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ใช้ และส่งข้อมูลเหล่านั้นใน RPA นำไปใช้งานต่อตาม Workflow ที่กำหนดไว้ เป็นต้น
 • Concurrent Execution : เป็นความสามารถที่ bot หลายๆตัวสามารถทำงานพร้อมกันได้บนเครื่องเดียว ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวสามารถทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของ Hardware, Virtual Machine, Operating System รวมถึงการดูแลรักษาต่างๆ  ตัวอย่างเช่น Bot 100 ตัว โดยปกติจะต้องใช้เครื่องทั้งหมด 100 เครื่อง แต่ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ทำให้ใช้เครื่องเหลือเพียงแค่ 7 เครื่องเท่านั้น (กรณีที่ 1 เครื่อง run bot ได้สูงสุด 15 ตัว)
 • Scalability : RPA ที่ดีควรจะต้องรองรับการขยายการทำงาน ในอนาคตหากมีการใช้งาน Robot เพิ่มมากขึ้น ผู้ใช้งานควรจะสามารถขยายจำนวนของ Robot ได้ตามความต้องการ ทั้ง Attended และ Unattended Bot โดยไม่ส่งผลกระทบกับงานที่ทำอยู่
 • Flexible Deployment : รองรับการทำงานทั้งบน Cloud และ On-Premise
 • Flexible Licensing : มีโมลเดลการขายหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า เช่น การเช่าใช้รายปี (Subscription) หรือการซื้อขาด (Perpetual) เป็นต้น

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

โทร 02 311 6881 #7156 หรือ email : cu_mkt@cu.co.th

เขียนบทความโดย คุณอนุกูล คงสกูล
Presales Software Specialist
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Intel ประกาศแยกบริษัทลูก สำหรับ Programmable Chip โดยเฉพาะ

Intel ประกาศแยกบริษัทลูก สำหรับ Programmable Chip โดยเฉพาะ พักแผน IPO เอาไว้ก่อน

ยกระดับบริการขององค์กรอย่างมั่นใจด้วย HPE Aruba Networking SASE โดย ยิบอินซอย

HPE Aruba Networking นำเสนอ Unified SASE ที่รวมเอาความสามารถของเทคโนโลยี SD-WAN และ SSE เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความง่ายดายในการบริหารจัดการ SD-WAN, Routing, WAN Optimization ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยได้แบบ end-to-end เพื่อให้การทำงานของแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มั่นคงปลอดภัย ลดต้นทุน และพร้อมให้บริการเสมอ