[PR] ล้อมกรอบการลงทุนในระบบโมบาย คอมพิวติ้ง By Honeywell

การลงทุนในระบบโมบาย คอมพิวติ้ง ในองค์กร ประเด็น “ต้นทุนรวม” (TCO) มักเป็นประเด็นที่อาจเข้าใจได้ง่าย หรือในบางกรณีก็อาจเข้าใจผิดไปเลย จริงอยู่ที่องค์กรธุรกิจสามารถคำนวณราคาค่าจัดซื้อฮาร์ดแวร์ และค่าลิขสิทธิ์ต่างๆ ได้โดยง่าย แต่เมื่อผลการวิเคราะห์ต้นทุนเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ บ่อยครั้งที่บริษัทหลายแห่งต้องประหลาดใจว่าทำไมต้นทุนด้านไอที ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านไอที การสนับสนุนด้านเทคนิคต่างๆ และซอฟต์แวร์ ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

mobile-computing-investment

การเลือกอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ( โมบาย ดีไวซ์ ) ที่เหมาะสมกับการใช้งานโมบาย คอมพิวติ้ง ทั้งในแง่ของความเชื่อถือได้ อายุงานของแบตเตอรี่ ความสามารถในการอัพเกรดฟีเจอร์ต่าง ๆ และความทนทานของตัวอุปกรณ์ มีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนรวม เพราะในแต่ละครั้งที่อุปกรณ์ตัวหนึ่ง ๆ เกิดติดขัดหรือต้องการการดูแล ค่าใช้จ่ายจะพุ่งสูงขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายในการให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและระบบความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ไร้สายต่าง ๆ

ประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

องค์กรที่ทำงานด้วยระบบโมบาย คอมพิวติ้ง จำเป็นต้องมีการเลือกโมบาย ดีไวซ์ ที่มีความทนทานในระดับที่มากกว่าอุปกรณ์พกพาส่วนบุคคลทั่วไป ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วโมบาย ดีไวซ์ ที่มีความทนทานสูงจะมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 5 ปี ทำให้สามารถลดต้นทุนรวมได้

ในขณะที่ ราว 80% ของการใช้งานอุปกรณ์พกพาส่วนบุคคล ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่หลังจากใช้งานไปแล้ว 3 ปี เหตุผลที่อุปกรณ์เหล่านี้มีความทนทานน้อยกว่า ทำให้มีแนวโน้มจะเกิดความเสียหายได้ง่ายกว่า เพราะออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา และขนาดกะทัดรัด ส่วนโมบาย ดีไวซ์ ที่มีความทนทาน ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร และสร้างขึ้นเพื่อให้ต้านทานต่อการกระทบกระแทก เมื่อนำอุปกรณ์ไปใช้งานภาคสนาม

ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์มือถือที่มีโอกาสตกลงบนพื้นที่ปูพรม ก็ไม่จำเป็นต้องมีความทนทานเท่ากับเครื่องที่มีโอกาสตกหล่นลงบนพื้นที่เป็นคอนกรีต เป็นต้น ทั้งนี้การตกหล่นเป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ที่สร้างความเสียหายให้กับโมบาย คอมพิวเตอร์ และยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์เสียหายและไม่ทำงาน ในการพิจารณาถึงความทนทาน และความเชื่อถือได้ของโมบาย คอมพิวเตอร์ จะต้องวัดจากความต้านทานต่อการตกหล่นลงบนพื้นผิววัสดุที่มีความแข็งกระด้าง ในระดับความสูงอย่างน้อย 5 ฟุต ซ้ำแล้วซ้ำอีก

อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานในอนาคต

แง่มุมสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะนำมาพิจารณาในการประเมินต้นทุนรวม เมื่อจะลงทุนในเทคโนโลยี โมบิลิตี้ ก็คือขอบเขตที่โมบาย ดีไวซ์ “รองรับการใช้งานในอนาคต (future proof)” หรือสามารถอัพเดทไปใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องยกเครื่องอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ เช่น โมบาย คอมพิวเตอร์ Dolphin 75e ของฮันนี่เวลล์ สแกนนิ่ง แอนด์ โมบิลิตี้ ได้รับการออกแบบให้รองรับความต้องการด้านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ และเป็นอุปกรณ์ที่มีความทนทานเพียงพอที่จะรับแรงกระแทกจากการตกหล่นลงบนพื้นคอนกรีตในระดับความสูง 1.2 เมตร ทั้งยังมีขนาดกะทัดรัดสามารถพกพาไว้ในกระเป๋าได้ อุปกรณ์นี้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง และสามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการทุกระบบทั้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและในอนาคตได้ตามความต้องการ ซึ่งหมายความว่า การลงทุนด้านอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของบริษัท จะเป็นการลงทุนกับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาวและสามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่หมดทั้งชุด

ซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการโมบาย คอมพิวติ้ง ได้อย่างยั่งยืน

ในการใช้งานโมบาย คอมพิวติ้ง เราสามารถลดต้นทุนรวมได้ ด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์โมบายที่ใช่ บวกกับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในท้องตลาด โดยซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์ (DMS) จะช่วยลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานและเพิ่มประสิทธิผลทางการผลิตได้ เพราะช่วยให้เจ้าหน้าที่ไอทีทำงานได้อย่างอิสระผ่านอุปกรณ์ที่พวกเขาบริหารจัดการเองได้ โดยไม่ถูกจำกัดในเรื่องของเวลา ลดการใช้แรงงาน และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงาน ณ สถานที่ตั้งอุปกรณ์

DMS สามารถติดตามตรวจสอบการลงทุนด้านโมบาย ดีไวซ์ ของบริษัทด้วยการแสดงภาพสถานะและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ กรณีที่อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง DMS จะทำการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที ซอฟต์แวร์นี้ยังสามารถทำการติดตามการทำงานและควบคุมอุปกรณ์ได้ว่า มีชิ้นส่วนใดที่จำเป็นต้องได้รับการอัพเดทโดยการเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ์นั้น ๆ กับการตั้งค่าและคุณสมบัติที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ DMS ยังช่วยสร้างประสิทธิผลทางการผลิตสูงสุด โดยดูแลให้แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ทำงานตลอดเวลา และในสภาพการทำงานที่ดีที่สุด และสามารถอัพเดท อัพเกรด รวมถึงทำการบำรุงรักษาได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่รบกวนการทำงาน

แม้ว่าเทคโนโลยีพกพา จะได้รับการตอบรับจากบริษัทต่างๆ แต่ความจำเป็นในการควบคุมต้นทุน ควบคู่ไปกับฐานผู้ใช้งาน และจำนวนอุปกรณ์ที่เพิ่มจำนวนขึ้น ก็กำลังกลายเป็นความท้าทายที่มากพอสมควร ดังนั้น การเลือกโมบาย ดีไวซ์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการติดตั้งเทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการ เช่น ซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์ จะสามารถให้ประโยชน์อย่างมหาศาล ในการยืดอายุการใช้งานและเพิ่มความสามารถในการใช้งานโมบาย ดีไวซ์ ตลอดจนการลดต้นทุนรวม

เลือกโมบาย คอมพิวเตอร์ ที่เหมาะกับงาน

คอมพิวเตอร์พกพาหลายๆ รุ่น อาจถูกตัดออกจากการพิจารณาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากแบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ยาวนานพอ หรือมีพลังงานสำรองไม่เพียงพอสำหรับอายุการใช้งาน 3-5 ปี คุณสมบัติต่างๆ เช่น โครงสร้างที่ทนทาน ระบบปฏิบัติการสนับสนุนที่ดี ความสามารถในการจัดการจากระยะไกล และอุปกรณ์เสริมที่มีความยืดหยุ่น จะช่วยสร้างมูลค่าให้กับองค์กรธุรกิจ เพราะจะช่วยดูแลให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ก่อนเวลาอันสมควร องค์กรธุรกิจจะสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่จะช่วยสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กรได้ หากมีความเข้าใจคุณสมบัติเหล่านี้ ว่าเป็นปัจจัยสร้างความแตกต่างให้กับอุปกรณ์ และด้วยการพิจารณาสภาพแวดล้อมที่จะนำโมบาย คอมพิวเตอร์ ไปใช้งานอย่างรอบคอบ

บทความโดย

นายตะวัน จันแดง

ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

honeywall-tawan-jandang

 About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

สรุปงานสัมมนาออนไลน์ Easily Deploy K8s Cluster on VMware Cloud Foundation with Tanzu

Kubernetes เป็นหนึ่งในปัจจัยที่องค์กรต่างแสวงหาเพื่อเปลี่ยนโฉม Infrastructure ของตน ให้สอดรับกับนโนบายการทำ Modernize Application ขององค์กร ด้วยเหตุนี้วันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา ทาง VMware จึงได้งานสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน Kubernetes …

สรุปงานสัมมนาออนไลน์ VMware Cloud As An Operating Model: A Hybrid Cloud Blueprint for Modern Applications

ความท้าทายในการพัฒนาองค์กรจาก Infrastructure แบบเดิมสู่ Hybrid Cloud นั้นมีไม่น้อย แต่ในเมื่อเทคโนโลยีอันล้ำค่าจาก Cloud เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นแล้วจะทำอย่างไรองค์กรจึงสามารถก้าวข้ามอุปสรรคสู่เป้าหมายดังกล่าวโดยกระทบกับผู้ปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด จึงเป็นที่มาของหัวข้อสัมมนาในโซลูชัน VMware Cloud on AWS …