Black Hat Asia 2021

Hitachi เผยองค์กรส่วนใหญ่ยังกังวลกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบน Cloud พร้อมแนะ Best Practice ในการใช้ Public Cloud สำหรับองค์กร

hitachi_data_systems_hds_logo

Hitachi Data Systems ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูลระดับองค์กร ได้เปิดเผยผลการสำรวจ Economist Intelligence Unit (EIU) ในหัวข้อ “Preparing for next-generation cloud: Lessons learned and insights shared” จากบุคลากรฝ่าย IT ขององค์กร 232 รายทั่วโลก และพบผลสำรวจกว่า 87% ชี้ว่าผู้บริหารระดับสูงในองค์กรยังคงมีความกังวลใจเกี่ยวกับประเด็นทางด้านความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลองค์กรในการใช้งานระบบ Cloud และมีผลการสำรวจที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

 

  • ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงการเกิดของปัญหาทางด้านการล่มของระบบระบบ Public Cloud นั้นมีมากกว่า Private Cloud ถึง 2 เท่า
  • 67% ของผู้ตอบแบบสอบถามพบปัญหาในการนำ Cloud เข้ามาใช้งาน โดยเป็นปัญหาระดับร้ายแรง 9%, เป็นปัญหาระดับปานกลาง 34% และเป็นปัญหาเล็กน้อย 55%
  • 46% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าการสูญเสียข้อมูลของลูกค้านั้นถือเป็นความเสี่ยงที่เลวร้ายที่สุด ตามมาด้วย 40% สำหรับการสูญเสียรายได้ขององค์กร และ 36% สำหรับการสูญเสียข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในองค์กร
  • 26% ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยพบปัญหาในการ Integrate ระบบเข้ากับ Public Cloud ไม่ได้เป็นระยะเวลานาน ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ 36% ระบุว่าพบปัญหา Technical Error ขององค์กรตัวเองในการใช้ Public Cloud

 

ทั้งนี้ในรายงานฉบับนี้ยังได้เผย Best Practice 5 ประการในการใช้ Cloud ระดับองค์กรเอาไว้ดังนี้

  • ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการ Cloud จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของฝ่ายธุรกิจและฝ่าย IT ขององค์กรได้
  • เลือกบริการ Cloud ที่สามารถควบคุมความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลได้
  • เลือกใช้สถาปัตยกรรม Cloud ที่สามารถเชื่อมต่อบริการและข้อมูลจาก Cloud ให้ทำงานร่วมกับ IT Infrastructure เดิมที่มีอยู่ได้
  • พิจารณาปัจจัยอื่นๆ ก่อนที่จะพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่าย เช่น โอกาสที่ Cloud จะมาช่วยปรับปรุงกระบวนการการทำงานของธุรกิจ, โอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน
  • ระบุความต้องการเชิงธุรกิจให้ฝ่าย IT ไปคัดเลือกบริการ Cloud ที่เหมาะสม ให้ฝ่าย IT ทำตัวเป็น Cloud Broker

 

สำหรับองค์กรต่างๆ ในไทย ข้อมูลเหล่านี้คงพอจะเป็นแนวทางได้บ้างไม่มากก็น้อยครับ

 

ที่มา: https://www.hds.com/corporate/press-analyst-center/press-releases/2015/gl150520.html

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

4 ขั้นตอนปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ลดโอกาสเสี่ยงที่จะถูกปรับหรือจำคุกจากพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยโซลูชันจาก Thales

ในพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้มีการระบุถึงการลงโทษในกรณีต่างๆ ที่เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ นั้นเกิดการตื่นตัวต่อประเด็นด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า, คู่ค้า และพนักงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ธุรกิจองค์กรไทยสามารถปรับตัวรับกับข้อกำหนดในพรบ. ดังกล่าวนี้ได้ดียิ่งขึ้น Thales ในฐานะของผู้นำทางด้านเทคโนโลยี Data Security และ Data Privacy จึงได้สรุปถึง 4 แนวทางด้าน Data Security ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ เพื่อให้ธุรกิจนำไปศึกษาและประยุกต์ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

เปลี่ยนกระบวนการธุรกิจเป็นรูปแบบอัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วย G-ABLE Hyperautionmation Solution และ HPE GreenLake Machine Learning

เปลี่ยนกระบวนการธุรกิจเป็นรูปแบบอัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วย G-ABLE Hyperautionmation Solution และ HPE GreenLake Machine Learning