Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

[Guest Post] กรณีศึกษาของ Heel บริษัทผู้ผลิตยา ใช้ระบบ CRM และปรับปรุงประสิทธิภาพของข้อมูลด้วย Tibero Database ของ TmaxSoft

บริษัท Heel เป็นหนึ่งในผู้ผลิตยารักษาโรคระดับแนวหน้าของโลก ด้วยยอดขายหลายร้อยล้านยูโร บริษัท Heel ผลิตแทบทุกผลิตภัณฑ์ในประเทศเยอรมนีโดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด มีความมุ่งมั่นที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องโดยขึ้นอยู่กับพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการ ผู้คน และเทคโนโลยี

บริษัทย่อย Heel Espana ได้ค้นคว้าและทำการวิจัยส่วนผสมจากธรรมชาติ หรือนวัตกรรมยาที่สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิต โดยมีเป้าหมายคือการช่วยให้คุณสามารถดูแลสุขภาพ และมีชีวิตยืนยาวขึ้น

เรื่องที่ท้าทายความสามารถ

ด้านการผลิต Heel ได้ปฏิบัติตามแนวทางของ Lean Six Sigma (แนวคิดในการปรับปรุงองค์กรด้วยการค้นหา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้ผลิตของเสียออกมาในปริมาณที่น้อยที่สุด) โดยการค้นหาและกำจัดกระบวนการที่ทำให้เสียเวลา ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงต้องการพัฒนาวิธีการที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการจัดการลูกค้า และกระบวนการขายที่จะปรับปรุงการวิเคราะห์และการจัดการต้นทุน อย่างไรก็ตามระบบ CRM รูปแบบเดิมและการไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรง ทำให้ความคิดที่จะพัฒนานวัตกรรมหยุดไป

ด้วยงบประมาณที่ได้รับและความต้องการที่จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ บริษัท Heel จึงตัดสินใจพัฒนา CRM (Customer Relationship Management : ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นการสร้างฐานลูกค้าให้มั่นคง) ใหม่ ซึ่งระบบ CRM นี้จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลใหม่ เนื่องจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่นั้นยากต่อการจัดการข้อมูลให้ทันสมัยและด้วยการที่ต้องใช้เวลาเรียกข้อมูลนาน 6-8 ชั่วโมง ฐานข้อมูลใหม่จำเป็นต้องเข้าถึงได้จากประเทศสเปน ซึ่งเมื่อนำฐานข้อมูลมาใช้กับระบบ CRM ใหม่นี้ สามารถเพิ่มความเร็ว และมีโครงสร้างของข้อมูลภายในระบบฐานข้อมูลที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

การแก้ปัญหา

“ฐานข้อมูลไม่ใช่อุปสรรคต่อการพัฒนา โปรแกรม Tibero สามารถช่วยและทำให้การพัฒนานี้เป็นไปได้ง่ายขึ้น” – Oscar Generoso ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายขายของ Heel Espana

Heel ได้เลือก Tibero หลังจากการประเมินผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น Oracle, Microsoft SQL Server และ MySQL รวมทั้งโปรแกรมประเภทที่ให้ใช้งานได้ฟรีต่างๆ Tibero มี ความสมเหตุผลในด้านราคา และความยืดหยุ่น สำหรับการออกใบอนุญาต ในการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เสมือน หรือในระบบคลาวด์ ซึ่งระบบอื่นๆไม่สามารถทำได้

ขอบเขตโครงการรวมถึงการใช้ฐานข้อมูล Tibero สำหรับเป็นคลังข้อมูลของระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และการย้ายฐานข้อมูล Oracle อื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์และกระบวนการทำ Business Intelligence การเชื่อมต่อ การสรุปข้อมูล แล ะการทำงานกับ TmaxSoft นั้นง่ายมาก ทีมงานสามารถสนับสนุน ให้บริการทางเทคนิค ได้อย่างดี

นอกจากจะไม่มีปัญหาใด ๆ กับการใช้งานและการจัดการฐานข้อมูล Heel กล่าวว่า Tibero ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ กระบวนการต่างๆในการทำงานได้ถึง 80% เช่น การโหลดข้อมูล การนำเข้าข้อมูล และการรายงานข้อมูล BI (Business Intelligence) พร้อมกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสำหรับการวิเคราะห์ซึ่งช่วยให้เกิดการตัดสินใจทางด้านธุรกิจได้ดีขึ้น Heel เชื่อมั่นว่า Tibero สามารถพัฒนาได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง และมีการใช้กระบวนการใหม่ๆและบริษัทจะยังคงพัฒนาระบบ CRM ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สิ่งที่สำคัญมากๆ คือหลังจากที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดลงในระบบ CRM และฐานข้อมูล Tibero ใหม่แล้ว การรวมโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันทำได้ง่ายขึ้น ผลคือ มีคลังข้อมูลรวมแห่งดียว ที่สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

ปัญหาของลูกค้า :

  • ระบบ CRM แบบดั้งเดิม
  • สภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย การแยกขอบเขตงาน และความรับผิดชอบ เป็นหน่วยย่อยๆ โดยใช้หลายฐานข้อมูล
  • การไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้โดยตรง
  • การปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลมีความซับซ้อนและช้า (ใช้เวลาโหลดข้อมูลถึง 6-8 ชั่วโมง)

ผลลัพธ์ที่ได้ :

  • สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลที่มีความอิสระและยืดหยุ่น
  • การควบคุมต้นทุน
  • มั่นใจว่าเทคโนโลยีสามารถพัฒนาและทำให้ระบบ CRM เติบโตได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานได้ 80% เช่น การโหลดข้อมูล การนำเข้าข้อมูล และการรายงานข้อมูล BI (Business Intelligence)
  • ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสำหรับการวิเคราะห์ซึ่งช่วยให้เกิดการตัดสินใจทางด้านธุรกิจได้ดีขึ้น

ติดต่อสอบถามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด
โทร 02 311 6881 # 7151 7156 หรือ email : cu_mkt@cu.co.thAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Aruba ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital 18 มิ.ย. 2020 พร้อมเนื้อหาภาษาไทยทุกหัวข้อ

Aruba ขอเชิญ CIO, CTO, IT Manager, Network Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital งานสัมมนาใหญ่ประจำปีที่จะอัปเดตทุกเทคโนโลยีของ Aruba พร้อมแขกรับเชิญจาก WIRED และ SpaceX โดยเนื้อหาทั้งหมดจะมี Subtitle ภาษาไทย ในวันที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 9.00น. - 13.00น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

IBM ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี Industry 4.0 In Action for Smart Factory 16 มิ.ย. 2020

IBM ขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมโรงงานและการผลิต เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี "Industry 4.0 In Action for Smart Factory" เพื่อรับชมแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่ New Normal ของธุรกิจโรงงานและการผลิต พร้อมเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการก้าวไปสู่ Industry 4.0 ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์จริงจากลูกค้าของ IBM ในวันที่ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 10.00น. - 11.00น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้