[Guest Post] กรณีศึกษาของ Heel บริษัทผู้ผลิตยา ใช้ระบบ CRM และปรับปรุงประสิทธิภาพของข้อมูลด้วย Tibero Database ของ TmaxSoft

บริษัท Heel เป็นหนึ่งในผู้ผลิตยารักษาโรคระดับแนวหน้าของโลก ด้วยยอดขายหลายร้อยล้านยูโร บริษัท Heel ผลิตแทบทุกผลิตภัณฑ์ในประเทศเยอรมนีโดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด มีความมุ่งมั่นที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องโดยขึ้นอยู่กับพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการ ผู้คน และเทคโนโลยี

บริษัทย่อย Heel Espana ได้ค้นคว้าและทำการวิจัยส่วนผสมจากธรรมชาติ หรือนวัตกรรมยาที่สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิต โดยมีเป้าหมายคือการช่วยให้คุณสามารถดูแลสุขภาพ และมีชีวิตยืนยาวขึ้น

เรื่องที่ท้าทายความสามารถ

ด้านการผลิต Heel ได้ปฏิบัติตามแนวทางของ Lean Six Sigma (แนวคิดในการปรับปรุงองค์กรด้วยการค้นหา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้ผลิตของเสียออกมาในปริมาณที่น้อยที่สุด) โดยการค้นหาและกำจัดกระบวนการที่ทำให้เสียเวลา ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงต้องการพัฒนาวิธีการที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการจัดการลูกค้า และกระบวนการขายที่จะปรับปรุงการวิเคราะห์และการจัดการต้นทุน อย่างไรก็ตามระบบ CRM รูปแบบเดิมและการไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรง ทำให้ความคิดที่จะพัฒนานวัตกรรมหยุดไป

ด้วยงบประมาณที่ได้รับและความต้องการที่จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ บริษัท Heel จึงตัดสินใจพัฒนา CRM (Customer Relationship Management : ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นการสร้างฐานลูกค้าให้มั่นคง) ใหม่ ซึ่งระบบ CRM นี้จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลใหม่ เนื่องจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่นั้นยากต่อการจัดการข้อมูลให้ทันสมัยและด้วยการที่ต้องใช้เวลาเรียกข้อมูลนาน 6-8 ชั่วโมง ฐานข้อมูลใหม่จำเป็นต้องเข้าถึงได้จากประเทศสเปน ซึ่งเมื่อนำฐานข้อมูลมาใช้กับระบบ CRM ใหม่นี้ สามารถเพิ่มความเร็ว และมีโครงสร้างของข้อมูลภายในระบบฐานข้อมูลที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

การแก้ปัญหา

“ฐานข้อมูลไม่ใช่อุปสรรคต่อการพัฒนา โปรแกรม Tibero สามารถช่วยและทำให้การพัฒนานี้เป็นไปได้ง่ายขึ้น” – Oscar Generoso ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายขายของ Heel Espana

Heel ได้เลือก Tibero หลังจากการประเมินผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น Oracle, Microsoft SQL Server และ MySQL รวมทั้งโปรแกรมประเภทที่ให้ใช้งานได้ฟรีต่างๆ Tibero มี ความสมเหตุผลในด้านราคา และความยืดหยุ่น สำหรับการออกใบอนุญาต ในการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เสมือน หรือในระบบคลาวด์ ซึ่งระบบอื่นๆไม่สามารถทำได้

ขอบเขตโครงการรวมถึงการใช้ฐานข้อมูล Tibero สำหรับเป็นคลังข้อมูลของระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และการย้ายฐานข้อมูล Oracle อื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์และกระบวนการทำ Business Intelligence การเชื่อมต่อ การสรุปข้อมูล แล ะการทำงานกับ TmaxSoft นั้นง่ายมาก ทีมงานสามารถสนับสนุน ให้บริการทางเทคนิค ได้อย่างดี

นอกจากจะไม่มีปัญหาใด ๆ กับการใช้งานและการจัดการฐานข้อมูล Heel กล่าวว่า Tibero ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ กระบวนการต่างๆในการทำงานได้ถึง 80% เช่น การโหลดข้อมูล การนำเข้าข้อมูล และการรายงานข้อมูล BI (Business Intelligence) พร้อมกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสำหรับการวิเคราะห์ซึ่งช่วยให้เกิดการตัดสินใจทางด้านธุรกิจได้ดีขึ้น Heel เชื่อมั่นว่า Tibero สามารถพัฒนาได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง และมีการใช้กระบวนการใหม่ๆและบริษัทจะยังคงพัฒนาระบบ CRM ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สิ่งที่สำคัญมากๆ คือหลังจากที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดลงในระบบ CRM และฐานข้อมูล Tibero ใหม่แล้ว การรวมโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันทำได้ง่ายขึ้น ผลคือ มีคลังข้อมูลรวมแห่งดียว ที่สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

ปัญหาของลูกค้า :

  • ระบบ CRM แบบดั้งเดิม
  • สภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย การแยกขอบเขตงาน และความรับผิดชอบ เป็นหน่วยย่อยๆ โดยใช้หลายฐานข้อมูล
  • การไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้โดยตรง
  • การปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลมีความซับซ้อนและช้า (ใช้เวลาโหลดข้อมูลถึง 6-8 ชั่วโมง)

ผลลัพธ์ที่ได้ :

  • สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลที่มีความอิสระและยืดหยุ่น
  • การควบคุมต้นทุน
  • มั่นใจว่าเทคโนโลยีสามารถพัฒนาและทำให้ระบบ CRM เติบโตได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานได้ 80% เช่น การโหลดข้อมูล การนำเข้าข้อมูล และการรายงานข้อมูล BI (Business Intelligence)
  • ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสำหรับการวิเคราะห์ซึ่งช่วยให้เกิดการตัดสินใจทางด้านธุรกิจได้ดีขึ้น

ติดต่อสอบถามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด
โทร 02 311 6881 # 7151 7156 หรือ email : cu_mkt@cu.co.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …