นักวิเคราะห์จาก HBR ชี้ Machine Learning กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในสาย IT ควรเรียนรู้และใช้งาน

Josh Schwartz นักวิเคราะห์จาก Harvard Business Review (HBR) ได้ออกมาให้ความเห็นถึงประเด็นที่ว่า Machine Learning นั้นกลายเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมาก จนไม่ได้กลายเป็นแค่เรื่องของงานวิจัยในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกต่อไป และทุกๆ คนก็ควรเริ่มเข้ามาเรียนรู้และนำไปใช้งานเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ จากเทคโนโลยีนี้

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

ประเด็นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Jeff Dean ซึ่งเป็น Engineer ในตำนานจาก Google ที่ได้ออกมาเตือนว่าให้ทุกคนเริ่มเรียนรู้ Deep Learning กันได้แล้วในงานสัมมนาด้าน Web Search และ Data Mining เนื่องจากอัลกอริธึมต่างๆ ใน Machine Learning นั้นมีความแม่นยำสูงขึ้นต่างๆ อย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีทางด้าน Deep Learning ก็ก้าวหน้าขึ้นไปอย่างต่อเนื่องทุกวัน การนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้สร้างโอกาสใหม่เพิ่มเติมในส่วนที่งานวิจัยก่อนหน้ายังไม่เคยไปถึงจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก

นอกจากนี้ในระยะหลังๆ นี้ Machine Learning เองก็กลายเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้และเข้าถึงได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมาก จนไม่ได้กลายเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นอีกต่อไปแล้ว โดยเหล่า Software Developer ส่วนใหญ่เองก็สามารถเรียกใช้งานอัลกอริธึมต่างๆ และเข้าถึงข้อมูลเปิดขนาดใหญ่กันได้อย่างแพร่หลาย รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ใน Application ให้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์กันได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน

สำหรับเครื่องมือในการทำ Machine Learning ที่โด่งดังนั้นก็มีอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น scikit-learn http://scikit-learn.org/stable/ บน Python, Google TensorFlow https://www.tensorflow.org/ และ Microsoft CNTK https://github.com/Microsoft/CNTK รวมถึงบริการ Cloud ของ Google, AWS, Microsoft และ IBM เองต่างก็รองรับการทำ Machine Learning ได้ทั้งสิ้น ทำให้ผู้คนในแขนงต่างๆ สามารถเรียนรู้ Machine Learning ได้โดยไม่ต้องเข้าใจอัลกอริธึมของ Deep Learning ในเชิงลึก แต่ก็สามารถทำการทดลองกับข้อมูลที่ตนเองมีอยู่หรือสนใจกันได้อย่างง่ายดาย

เมื่อเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้โดยคนหมู่กว้างมากขึ้น ความเป็นไปได้ใหม่ๆ จากความคิดสร้างสรรค์และความรู้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ของแต่ละคนก็จะสามารถช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ทั้งทางธุรกิจและองค์ความรู้ได้อย่างน่าสนใจ และการที่มี Cloud เป็น IT Infrastructure ก็จะทำให้การประมวลผลเหล่านี้สามารถขยายกลายไปเป็นธุรกิจได้ทันทีที่พร้อม

ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นแรงจูงใจที่ดีสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ Machine Learning แล้วนะครับ

ที่มา: https://hbr.org/2016/10/machine-learning-is-no-longer-just-for-experts


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

AIS 5G Business is NOW: อนาคตของ 5G และ IoT ในการพัฒนาองค์กรดิจิทัล

องค์กรส่วนใหญ่ต่างทราบถึงความจำเป็นของการทำ Digital Transformation (DX) ด้วยเหตุนี้เองหลายบริษัทจากธุรกิจดั้งเดิมจึงก้าวเข้าสู่เข้าสู่ถนนสายเทคโนโลยี ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งสิ้น ซึ่ง 5G เองกำลังจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลในอนาคตอันใกล้นี้แล้ว มาดูกันว่าแนวโน้มของ 5G และ IoT จะรวมพลังเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในธุรกิจได้อย่างไร

[Guest Post] adidas ย้ายการใช้งาน SAP มาอยู่บน AWS

AWS ในฐานะผู้ให้บริการระบบคลาวด์หลักสำหรับรองรับระบบ SAP ของ adidas จะช่วยหนึ่งในแบรนด์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจโดยใช้ SAP S/4HANA