นักวิเคราะห์จาก HBR ชี้ Machine Learning กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในสาย IT ควรเรียนรู้และใช้งาน

Josh Schwartz นักวิเคราะห์จาก Harvard Business Review (HBR) ได้ออกมาให้ความเห็นถึงประเด็นที่ว่า Machine Learning นั้นกลายเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมาก จนไม่ได้กลายเป็นแค่เรื่องของงานวิจัยในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกต่อไป และทุกๆ คนก็ควรเริ่มเข้ามาเรียนรู้และนำไปใช้งานเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ จากเทคโนโลยีนี้

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

ประเด็นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Jeff Dean ซึ่งเป็น Engineer ในตำนานจาก Google ที่ได้ออกมาเตือนว่าให้ทุกคนเริ่มเรียนรู้ Deep Learning กันได้แล้วในงานสัมมนาด้าน Web Search และ Data Mining เนื่องจากอัลกอริธึมต่างๆ ใน Machine Learning นั้นมีความแม่นยำสูงขึ้นต่างๆ อย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีทางด้าน Deep Learning ก็ก้าวหน้าขึ้นไปอย่างต่อเนื่องทุกวัน การนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้สร้างโอกาสใหม่เพิ่มเติมในส่วนที่งานวิจัยก่อนหน้ายังไม่เคยไปถึงจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก

นอกจากนี้ในระยะหลังๆ นี้ Machine Learning เองก็กลายเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้และเข้าถึงได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมาก จนไม่ได้กลายเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นอีกต่อไปแล้ว โดยเหล่า Software Developer ส่วนใหญ่เองก็สามารถเรียกใช้งานอัลกอริธึมต่างๆ และเข้าถึงข้อมูลเปิดขนาดใหญ่กันได้อย่างแพร่หลาย รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ใน Application ให้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์กันได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน

สำหรับเครื่องมือในการทำ Machine Learning ที่โด่งดังนั้นก็มีอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น scikit-learn http://scikit-learn.org/stable/ บน Python, Google TensorFlow https://www.tensorflow.org/ และ Microsoft CNTK https://github.com/Microsoft/CNTK รวมถึงบริการ Cloud ของ Google, AWS, Microsoft และ IBM เองต่างก็รองรับการทำ Machine Learning ได้ทั้งสิ้น ทำให้ผู้คนในแขนงต่างๆ สามารถเรียนรู้ Machine Learning ได้โดยไม่ต้องเข้าใจอัลกอริธึมของ Deep Learning ในเชิงลึก แต่ก็สามารถทำการทดลองกับข้อมูลที่ตนเองมีอยู่หรือสนใจกันได้อย่างง่ายดาย

เมื่อเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้โดยคนหมู่กว้างมากขึ้น ความเป็นไปได้ใหม่ๆ จากความคิดสร้างสรรค์และความรู้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ของแต่ละคนก็จะสามารถช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ทั้งทางธุรกิจและองค์ความรู้ได้อย่างน่าสนใจ และการที่มี Cloud เป็น IT Infrastructure ก็จะทำให้การประมวลผลเหล่านี้สามารถขยายกลายไปเป็นธุรกิจได้ทันทีที่พร้อม

ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นแรงจูงใจที่ดีสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ Machine Learning แล้วนะครับ

ที่มา: https://hbr.org/2016/10/machine-learning-is-no-longer-just-for-experts


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Google ประกาศยุติบริการ IoT Core Service ให้เวลาลูกค้าย้ายออกภายใน 1 ปี

Google ประกาศยุติบริการ IoT Core Service ให้เวลาลูกค้าย้ายออกภายใน 1 ปี

Cloudera เปิดตัว CDP One บริการ Cloud Data Lakehouse

Cloudera ประกาศเปิดตัว Cloudera Data Platform (CDP) One บริการ All-in-one Data Lakehouse Software as a Service …